Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Andre dyr og COVID-19

Læs spørgsmål svar om coronavirus og mus, rotter, mårhunde, fugle, kvæg og svin


Oversigt over test for COVID-19 i vildtlevende rovdyr
Her kan du se en oversigt over test for COVID-19 i vildtlevende rovdyr indsamlet af jægere primært i Nord-, Midt- og Vestjylland (mink er indsamlet fra hele Danmark) i perioden 21-11-2019 til 08-12-2020. 

Rovdyrene er indsamlet i følgende kommuner: Bornholms (31 dyr), Brønderslev (25 dyr), Dragør (1 dyr), Esbjerg (1 dyr), Frederikshavn (48 dyr), Gribskov (6 dyr), Hedensted (1 dyr), Herning (1 dyr), Hjørring (49 dyr), Holstebro (5 dyr), Horsens (2 dyr), Jammerbugt (10 dyr), Køge (9 dyr), Lemvig (1 dyr), Næstved (5 dyr), Randers (2 dyr), Rebild (1 dyr), Ringkøbing-Skjern (5 dyr), Ringsted (5 dyr), Roskilde (1 dyr), Sorø (1 dyr), Svendborg (1 dyr), Thisted (5 dyr), Varde (4 dyr), Vesthimmerlands (2 dyr), Aalborg (16 dyr). For nogle rovdyr (26 dyr) er indsamlingskommunen ikke oplyst. 

Derudover er 24 (ud af de totale 33) herreløse katte indleveret via Sindal Dyrehospital, der specifikt har modtaget herreløse katte fra Hjørring og Frederikshavn kommuner.

​Dyreart
​Antal
​COVID-19 påvist/ikke påvist
​Ræv
113
​Ikke påvist
​Husmår
​17
​​Ikke påvist
​Mårhund 
​12
​​Ikke påvist
​Herreløs kat*
​33
​​Ikke påvist
​Brud
​1
​Ikke påvist​
​Grævling
​3
​​Ikke påvist
​Ilder
​4
​​Ikke påvist
​Mink
​101
​​Ikke påvist
​Odder
​2
​Ikke påvist
​Pindsvin
​1
​Ikke påvist
​I alt 
​288
​​Ikke påvist

* Disse katte er ikke fanget/fundet inden for hegnet på en minkbesætning


Kan mus og rotter sprede COVID-19 fra smittede minkbesætninger til andre minkbesætninger, andre dyr eller mennesker?

Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Man har i flere forsøg forsøgt at inficere bl.a. mus og rotter med coronavirus (COVID-19), men det har ikke været muligt. Vi går derfor ud fra, at mus og rotter ikke kan smittes med COVID-19 og derfor heller ikke kan sprede coronavirus til andre dyr eller mennesker. 

Oprettet 2. juli

Kan svin blive smittet?

Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Det er under eksperimentelle forhold ikke lykkedes at inficere svin, med coronavirus (COVID-19), ligesom der ikke er indrapporteret om fund i fugle, mus eller rotter. 

Oprettet 2. juli

Kan fugle blive smittet?

Fugle kan ikke blive smittet med COVID-19. Det vurderes dog, at fugle kan spille en rolle i smittespredningen af COVID-19 mellem minkfarme, både over korte og lange afstande. Det kan ske ved, at de transporterer virus passivt, enten på fødder, næb eller fjer eller i fordøjelseskanalen. 

Aarhus Universitet har lavet en undersøgelse for Fødevarestyrelsen om fugles potentielle rolle i spredning af COVID-19 mellem minkfarme. Ifølge undersøgelsen vurderes det sandsynligt, at fugle, der besøger en minkfarm smittet med COVID-19, vil komme i kontakt med virus, eksempelvis via kontakt med foderrester eller minkhår, som har været i kontakt med smittede mink. Fugle kan overføre smitte til mink ved fx at spise af deres foder, inden minkene får det, eller mens det ligger oven på buret. I mindst ét tilfælde er det observeret, at regnvand, som drypper ned fra et utæt tag over en lukket hal, har indeholdt virus. Denne virus kunne stamme fra fødderne på fugle, som har siddet på taget.

Opdateret 26. november

Kan kvæg blive smittet?

Ud fra vores nuværende viden har kvæg meget lav modtagelighed for coronavirus (COVID-19), og der er ingen bekræftede tilfælde af smitte til kvæg under naturlige forhold. Ved smitteforsøg er enkelte dyr blevet smittet i meget lav grad, men kvæg synes ikke at kunne videregive smitten.

Oprettet 23. september

Kan mårhunde blive smittet?

Smitteforsøg har vist, at mårhunde kan smittes med coronavirus (COVID-19) både ved direkte podning og som følge af kontakt til smittede dyr. Der er ingen viden om, at mårhunde kan videregive smitten. Fødevarestyrelsen samarbejder med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om at undersøge forekomsten af COVID-19 i vilde rovdyr, herunder mårhunde. Se "Oversigt over test for COVID-19 i vildtlevende rovdyr" ovenfor.


Kan kaniner blive smittet?

Smitteforsøg har vist, at kaniner kan smittes med høje doser coronavirus (COVID-19). Eksperimentelt inficerede kaniner har ikke vist tegn på sygdom, og synes heller ikke at kunne sprede smitten til andre dyr.

Oprettet 23. september

Kan ræve blive smittet?
Ifølge DK-VET (Dansk Veterinær Konsortium) er det usandsynligt, at COVID-19 spredes med ræve. Fødevarestyrelsen samarbejder med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om at undersøge forekomsten af COVID-19 i vilde rovdyr, herunder ræve. Se ”Oversigt over test for COVID-19 i vildtlevende rovdyr” ovenfor.

 

Kan flagermus blive smittet?

Ifølge DK-VET (Dansk Veterinær Konsortium) er det usandsynligt, at COVID-19 er spredt med flagermus, som vi kender dem i Danmark. Fødevarestyrelsen samarbejder i øvrigt med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om at undersøge forekomsten af COVID-19 i vilde dyr. 

Kan vilde mink blive smittet?

Ifølge DK-VET (Dansk Veterinær Konsortium) er det usandsynligt, at COVID-19 spredes med vilde mink. Det skyldes, at mink er solitære dyr, der størstedelen af deres liv lever alene, og det er derfor usandsynligt, at en COVID-19 smittet vild mink vil sprede smitten til en anden vild mink. Fødevarestyrelsen samarbejder med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om at undersøge forekomsten af COVID-19 i vilde rovdyr, herunder vilde mink. Se ”Oversigt over test for COVID-19 i vildtlevende rovdyr” ovenfor.


Kan fluer blive smittet?
Lige nu undersøges det, om fluer kan være en mulig smittevej. Resultaterne af denne undersøgelse foreligger desværre ikke endnu.


Kan eksotiske dyr, som fx tigere i zoologiske haver, få COVID-19? 

Der er set eksempler på, at store kattedyr som tigere er blevet smittet med COVID-19. Dette er set i Bronx Zoo i USA og i en svensk zoo. Der er dog ikke noget der tyder på, at dyr i zoologiske haver spiller en rolle i smittespredningen af COVID-19. Pandemien er drevet af menneske-til-menneske-smitte.  

Personer der arbejder med modtagelige dyrearter, her under dyrepassere i zoologiske haver, anbefales, at følge de generelle hygiejneråd ved kontakt med dyrene samt ved færden i disses omgivelser, burer og dyreanlæg. Ændret 22. januar 2021