Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Genåbning af minkproduktion

Det midlertidige forbud mod hold af mink udløber ved årsskiftet. Dette sker på baggrund af en risikovurdering af Statens Serum Institut, der vurderer at risikoen for folkesundheden ved minkavl er begrænset, hvis man indfører de smitteforebyggende krav og tiltag, som veterinær- og sundhedsmyndighederne stiller.

​​Af hensyn til folkesundheden under COVID-19 pandemi, blev der indført midlertidig forbud mod hold af mink i Danmark. Det midlertidige forbud blev i december 2021 forlænget indtil udgangen af 2022.

Statens Serum Institut (SSI) har vurderet, at risikoen for folkesundheden vil være begrænset ved genåbning af en betydeligt reduceret minkproduktion i januar 2023 og ved indførelse af en række smitteforebyggende tiltag beskrevet i veterinær- og sundhedsmyndighedernes model til håndtering af COVID-19 i minkbesætninger.

Læs faktaark fra SSI om den sundhedsfaglige vurdering

den baggrund har regeringen besluttet ikke at forlænge det midlertidige forbud. Det vil betyde, at det fra d. 1. januar 2023 igen vil være tilladt at holde mink i Danmark.

Veterinær- og sundhedsmyndighederne har udarbejdet en model med bl.a. krav til smitteforebyggende tiltag til håndtering af COVID-19 i minkbesætninger, som minkavlerne skal implementere og efterleve for at kunne holde mink igen efter årsskiftet.

Smittebeskyttelsesmo​del til håndtering af COVID-19 i relation til minkproduktion ​


Kravene og anbefalingerne til smittebeskyttelse i minkproduktion er udarbejdet i et samarbejde mellem sundhedsmyndighederne og Fødevarestyrelsen. Der skal fastsættes regler om kravene i en bekendtgørelse. 

Kravene og anbefalingerne i modellen vil blive genbesøgt i april måned 2023. ​

K​ra​​v ​​​​

Overvågningsprog​ram

 Alle minkvirksomheder skal overvåges i henhold til standardovervågningsprogrammet fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 2021/788. Det betyder, at der skal udtages ca. 60 prøver fra mink om ugen. Det vil være Fødevarestyrelsen, der forestår prøveudtagningen. 


Smittebeskyttelsesplan 

Planen skal indeholde følgende elementer: 

 • Antal af personer med adgang til virksomheden begrænses mest muligt, og der føres fortegnelse over besøgende i virksomheden. 
 • Retningslinjer for, hvordan det sikres, at personer, der kommer i virksomheden, ikke har symptomer på eller er smittet med COVID-19.
 • Håndvask med sæbe efterfulgt af hånddesinfektion, som minimum ved indgang og udgang fra virksomheden. 
 • Tøjskifte til og fra virksomheden, samt håndtering af brugt arbejdstøj.   Fodtøjsskift eller vask og desinfektion af fodtøj. 
 • Bad for alle med adgang til besætningsområdet. Badet foretages ved udgang af virksomheden efter endt arbejde. 
 • Brug af værnemidler: 
  • ​i raske besætninger: kirurgisk maske og visir eller beskyttelsesbriller 
  • i besætninger, der er mistænkt for at være eller er smittede: FFP3 maske og tætsiddende beskyttelsesbriller. 
 • Kursus i hygiejne og korrekt brug af værnemidler.
 • Andre dyr der færdes i virksomheden, skal holdes inden for dette område. Dyr der holdes uden for virksomheden skal ikke have adgang til virksomheden. 

​Rengøring​​ og desinfektion 

Krav om rengøring og desinfektion af udstyr, inden det flyttes fra/til anden virksomhed  (maskiner, værktøj o. lign.).


Svælgsvab​​erprøver

Undersøgelse af svælgsvaberprøver fra alle mink ved indførsel til Danmark eller inden flytning til anden virksomhed i Danmark.    


Adskillelse af mink 

Adskillelse af tilflyttede mink fra resten af minkene i den modtagende besætning, indtil resultatet af undersøgelserne foreligger.  

Døde mink til pelsning eller bortskaffelse skal placeres, så afhentning kan ske, uden chauffør/pelseripersonale får adgang til besætningsområdet. 


Udbrud af COVID-19 i minkb​​esætning 

Håndtering af en besætning, som er smittet med COVID-19: 

 • Besætninger, der er mistænkt for, eller som konstateres smittet med COVID-19, pålægges et offentligt tilsyn.  
 • Afhængigt af COVID-19 situationen i den danske befolkning og den tilhørende risikovurdering fra SSI på det pågældende tidspunkt vil den smittede besætning enten være pålagt offentligt tilsyn, indtil der ikke længere er en aktiv smitte blandt minkene, eller besætningen vil blive aflivet.  ​
Kontrol af krav
Kravene vil være genstand for Fødevarestyrelsens kontrol i besætningerne. Ud over den almindelige stikprøvebaserede basiskontrol vil alle minkbesætninger modtage et kontrolbesøg årligt. Dette kontrolbesøg vil have fokus på smittebeskyttelse og hygiejne. 

Anbef​aling
Virksomheden anbefales i deres smittebeskyttelsesplan, at lave retningslinjer for test af personer, der arbejder i virksomheden: 
 • Antigentest før arbejdsdagen på en minkfarm påbegyndes og to ugentlige PCR-test.​

Virksomheden anbefales også at lave retningslinjer i smittebeskyttelsesplanen ​for, at personer, der har været i en rask, mistænkt eller smittet virksomhed med pelsdyr eller på et pelseri, ikke gives adgang til virksomheden inden for de første 24 timer, efter kontakten ophørte. ​​​​