Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Transport af aflivede mink

Regeringen har meldt ud at alle mink i Danmark skal aflives af hensyn til folkesundheden. Anvisningerne her dækker alle aflivede mink i Danmark, og transporten af døde mink til bortskaffelse er inddelt i Zone 1, Zone 2 og Zone 3

De aflivede mink kan bortskaffes ved forarbejdning hos Daka, ved forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg eller ved nedgravning.


Fødevarestyrelsens anvisninger til transport af døde mink fra zone 1, zone 2 eller zone 3 til bortskaffelse

Zone 1: Mink fra smittede eller mistænkte besætninger

Zone 2: Mink fra besætninger indenfor 7,8 km zonen, der hverken er mistænkte eller smittede

Zone 3: Mink fra besætninger, der hverken er fra zone 1 eller 2, dvs. mink der hverken er smittede eller mistænkte eller indenfor 7, 8 km zoner


Lækagesikre, tildækkede containere eller køretøjer

Aflivede mink skal transporteres i lækagesikre lukkede/tildækkede containere eller køretøjer.

 

Tryk, og fold ud


Mink fra raske besætninger - Zone 2 og 3

Minkene, er hverken mistænkte eller konstateret smittede med COVID-19. Der er derfor ikke krav til værnemidler og smittebeskyttelse. Der er derfor ikke krav til værnemidler og smittebeskyttelse i zone 3. 


Rengøring af køretøjer

Køretøjer, containere og udstyr, der kommer i kontakt med mink skal rengøres og desinficeres når dagen er omme.

Rengøring og desinfektion af køretøjer, containere og udstyr kan foregå på det sted, hvor minkene losses, eller på en egnet facililtet som en rengøringsplads eller vaskehal.

Anvendes rengøringspladser, vaskehaller og lignende skal virksomheden være indforstået med at de pågældende køretøjer, containere og udstyr har været anvendt til mink (fra zone 2 og zone 3).


Brug af værnemidler i zone 2

Ved kontakt med mink, som skal bortskaffe via forbrænding eller nedgravning skal der anvendes:

 • Beskyttelsesdragt
 • Arbejdshandsker
 • Åndedrætsværn (FFP3)
 • Beskyttelsesbriller

Når arbejdet er afsluttet, tager man beskyttelsesdragt og handsker af. Hænderne vaskes og desinficeres før åndedrætsværn og beskyttelsesbriller fjernes. Hvis man ikke har adgang til vand og sæbe, kan vådservietter anvendes. 

Flergangs-værnemidler rengøres og desinficeres efter producentens anvisninger. Engangs-værnemidler bortskaffes i plastpose. Flergangs-beskyttelsesdragter vaskes ved 60 grader efter brug. Hånddesinfektion udføres med håndsprit 70-85 % ethanol tilsat glycerol i så stor mængde, at hænderne er fugtige i 30 sekunder. 

 

Fakturering for transport i Zone 2 og 3 

Zone 2 (raske besætninger inden for 7,8 km-zonen

Fakturaen skal til Fødevarestyrelsen.
På fakturaen skal besætningens CHR-nummer og virksomhedsnummer fremgå.
Se Fødevarestyrelsens oplysninger om fakturering


Zone 3 (hverken mistænkte, smittede eller fra 7,8 km-zonerne)

Ligger din minkfarm uden for 7,8 km-zonerne, skal du selv sørge for at bestille containere. Du skal ringe til Daka SecAnim på Tlf.: 7928 4047 (Mandag til torsdag 07.00 - 16.00, fredag 07.00 - 15.00), hvis du har spørgsmål om containerne, eller når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning. 

Du skal dog være opmærksom på, at:

 • Hvis du har pelset alle minkene som normalt, skal du selv betale for bortskaffelsen.
 • Hvis du har aflivet minkene uden at pelse, betaler staten for bortskaffelsen.
 • Hvis du kun har pelset nogle af minkene, betaler staten for bortskaffelsen af de mink, som ikke er pelset men i stedet kørt til destruktion.
 • Fakturaen skal du sende til Fødevarestyrelsen. På fakturaen skal besætningens CHR-nummer og virksomhedsnummer fremgå.
 • Se Fødevarestyrelsens oplysninger om fakturering


Mink fra smittede og mistænkte besætninger - Zone 1

Minkene er mistænkte eller konstateret smittede med COVID-19. Der er derfor krav til værnemidler, smittebeskyttelse og særlige krav til rengøring.

Hvis du står ud af bilen i forbindelse med læsning eller losning af containeren eller hvis du udfører rengøring og desinfektion skal du anvende værnemidler mod COVID-19. 

Du kan læse nærmere om værnemidler på Fødevarestyrelsens hjemmeside her:

Forholdsregler og værnemidler

Rengøring og desinfektion i forbindelse med transport af mink i zone 1


I forbindelse med afhentning af zone 1 mink, sørger en myndighedsperson eller besætningspersonale for at containere og køretøjets hjul desinficeres.

Dette skal være foretaget inden man forlader besætningen.

Containere og køretøjer, der er anvendt til transport af døde mink, renses og desinficeres grundigt efter losning af de døde mink på nedgravningsstedet. Det vil sige at transportkøretøjet og container skal rengøres og desinficeres efter hver udført transport med døde mink fra mistænkte eller smittede besætninger.

Rengøring og desinfektion af køretøjer, containere og udstyr kan foregå på det sted, hvor minkene bortskaffes ved nedgravning, eller på en egnet facililtet som en rengøringsplads eller vaskehal.

Køres køretøjer og containere fra nedgravningspladsen til en egnet vaskefacilitet for at få udført rengøring og desinfektion, skal container og køretøjets hjul desinficeres inden afgang fra nedgravningspladsen på samme måde, som da den kørte fra zone 1 besætningen til nedgravningspladsen.

Anvendes rengøringspladser, vaskehaller og lignende skal virksomheden være indforstået med at de pågældende køretøjer, containere og udstyr har været anvendt til smittede eller mistænkte mink (fra zone 1).

Køres der i pendulfart (kontinuerligt) mellem zone 1 besætninger og nedgravningspladsen, kan køretøjet dog sætte en container med zone 1 mink i en "rent område" ved nedgravningspladsen og efterfølgende få en ny rengjort container på, uden at rengøre eller desinficere køretøjet imellem de kontinuerlige transporter. Ved en rengjort container forstås en container, der er rengjort og desinficeret på området ved nedgravningspladsen, efter aflæsning af mink og inden afsætning af containeren i "rent område".

Brug af værnemidler i zone 1

Ved kontakt med mink, som skal bortskaffe via forbrænding eller nedgravning skal der anvendes:

 • Beskyttelsesdragt
 • Arbejdshandsker
 • Åndedrætsværn (FFP3)
 • Beskyttelsesbriller

Når arbejdet er afsluttet, tager man beskyttelsesdragt og handsker af. Hænderne vaskes og desinficeres før åndedrætsværn og beskyttelsesbriller fjernes. Hvis man ikke har adgang til vand og sæbe kan vådservietter anvendes. 

Flergangs-værnemidler rengøres og desinficeres efter producentens anvisninger. Engangs-værnemidler bortskaffes i plastpose. Flergangs-beskyttelsesdragter vaskes ved 60 grader efter brug. Hånddesinfektion udføres med håndsprit 70-85 % ethanol tilsat glycerol i så stor mængde, at hænderne er fugtige i 30 sekunder.

Fakturering for transport i Zone 1

Fakturaen for transport i Zone 1 skal sendes til Fødevarestyrelsen.
På fakturaen skal besætningens CHR-nummer og virksomhedsnummer fremgå.

Se Fødevarestyrelsens oplysninger om fakturering


Registrering som transportør

Transportøren skal være registreret som transportør af animalske biprodukter i Fødevarestyrelsen.

Når transportørerne skal transportere aflivede mink og slagteaffald, skal de registreres efter artikel 23 i forordningen om animalske biprodukter.

Nedenfor er en beskrivelse til transportørerne til brug for udfyldelse af ansøgning om registrering.

For hver transportør/vognmand skal der udfyldes en blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Download og udfyld ansøgningsblanket

Download blanketten til ansøgning om animalske biprodukter

 Felt "Virksomhedens basisoplysninger" skal udfyldes – det er vigtigt at der angives en ansvarlig kontaktperson på stedet, og kontaktoplysninger for denne.

I "Årsag til indsendelse af ansøgning" skal sættes hak i "Jeg vil starte ny virksomhed".

Endvidere skal angives startdato.

I "Virksomhedens type", skal der sættes hak i kolonnen "kat 2" ved rækken "Tranportør af ABP".

Til sidst skal ansøgningen underskrives.

Når ansøgningsblanketten sendes til Fødevarestyrelsen angives "Transportørregistrering mink m.v." i emnefeltet.

Sendes til Fødevarestyrelsen

Ansøgningsblanketterne sendes til postkassen i Fødevarestyrelsens Veterinær Øst 12@fvst.dk  

I denne situation er Fødevarestyrelsen opmærksom på at registreringen skal foregå hurtigst muligt, så derfor sidder der en person klar ved postkassen, som kan tage sig af ansøgningerne. Det kan være nødvendigt at transportørerne påbegynder transporten inden de når at modtage registreringen.

 

Mere information på Fødevarestyrelsens hjemmeside


Læs om Godkendelse og registrering af biproduktvirksomhed

Se Generelt om animalske biprodukterÆndret 27. november 2020