Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Transport af dyr – med Covid-19-restriktioner

Her finder du information om grænsekontrol ved indre grænseovergange i EU og lignende, som kan have konsekvenser for din transport af levende dyr.


11. juni 2020 er hjemmesiden opdateret

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at situationen med grænseventetider på de interne grænser i EU har stabiliseret sig. Vi vil derfor ikke længere udsende opdateringer om grænseventetider på daglig basis.

EU’s medlemsstater har indført en række foranstaltninger og restriktioner for personer som led i indsatsen for at forhindre yderligere smittespredning med COVID-19. Det omfatter bl.a. indførsel af kontrol af grænseovergange mellem EU-lande og mellem EU- lande og tredjelande. Der kan også være særlige smittebeskyttende foranstaltninger. Der kan således opstå kødannelse og ventetid ved grænseovergangene.

Tag alle forholdsregler inden transporterne. 

Oplysninger i de enkelte lande

Nedenfor opdaterer Fødevarestyrelsen oversigt over nye forhold i de enkelte lande. Hvor intet andet er anført, stammer oplysningerne fra Kommissionen. Kommissionen indsamler denne information fra EU-landende og fra erhvervet.

Green lanes

Kommissionen har 23. marts offentliggjort en meddelelse om implementeringen af "green lanes" i henhold til retningslinjerne for grænseforvaltning af 16. marts. Meddelelsen har til formål at hjælpe medlemsstaterne med at sikre, at godstransporten ikke forsinkes. Konkret lægges op til at:

 1. Krydsning af grænsen, inkl. kontrol og helbredsundersøgelse må ikke tage mere end 15 minutter,
 2. "Green Lanes" skal være åbne for alle godskøretøjer uanset, hvad de transporterer,
 3. Medlemstaterne bør midlertidigt suspendere adgangsrestriktioner mht. vejgodstransport, eks. forbud mod at køre om natten,
 4. Transportansatte, uanset nationalitet og opholdssted, skal have tilladelse til at krydse indre grænser.

Rengøring og desinfektion af transportmidler

For at mindske risikoen for overførsel af smitte til danske besætninger, gør Fødevarestyrelsen opmærksom på, at transportmidler, der har transporteret dyr i udlandet, skal rengøres og desinficeres efter aflæsning af dyr.

Der er senest konstateret udbrud af afrikansk svinepest i den vestlige del af Polen og udbrud af højpatogen fugleinfluenza i Nordtyskland. Se link til Fødevarestyrelsens trusselsvurderinger under "Nyhedsbreve og nyttige links".

Tag alle forholdsregler, før du sender dyr ud af Danmark

Det er helt afgørende for den fortsatte transport, at eksportører og transportvirksomheder tager alle forholdsregler, så der skabes vished for, at der ikke er uacceptable ventetider ved grænseovergangene for forsendelser med levende dyr, før de levende dyr afsendes fra Danmark. Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation.

Hvis det ikke er muligt at få vished for, at forsendelser med levende dyrene kan krydse grænseovergange uden uacceptabel ventetid eller uhindret kan afsættes i udlandet, så opfordrer Fødevarestyrelsen på det kraftigste til, at dyrene ikke udføres af Danmark.
 

Hvis dine dyr bliver afvist ved en grænse

Skulle det alligevel ske, trods grundigt forarbejde, at en forsendelse af levende dyr afvises ved grænsen til et transit- eller bestemmelsesland, så vær opmærksom på følgende:

 • Det er de veterinære myndigheder i det land, hvor dyrene befinder sig, som kan træffe afgørelse om, hvad der skal ske med forsendelsen. Den ansvarlige eksportør eller organisator skal rette henvendelse til de lokale myndigheder for at få afklaret, hvad der videre skal ske med forsendelsen.
 • Det er forbudt at returnere dyr til Danmark uden forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Af dyresundhedsmæssige årsager giver Fødevarestyrelsen som udgangspunkt ikke tilladelse til returnering af klovbærende dyr.

Tryk på spørgsmål, og se svaret


Nyhedsbreve og nyttige links
Du kan finde faglige nyhedsbreve om forsendelser af levende dyr. Nyhedsbrevene indeholder information, der kan have betydning for planlægningen af forsendelsen og udarbejdelsen af en realistisk logbog.

Du finder nyhedsbrevene her
Tilmeld dig nyhedsbrevene her
Fødevarestyrelsens trusselsvurderinger 

Belgien

Information fra det danske udenrigsministerium den 8. juni 2020:
Grænsen mellem Belgien og Frankrig.

 • Grænseovergang Aubange – Mont-saint-Martin: Ventetid 30 minutter. 
Information fra det danske udenrigsministerium den 28. april 2020:
Grænsen mellem Holland og Belgien (Breda/Antwerpen): Ventetid 20 minutter.

Information fra det danske udenrigsministerium den 23. april 2020:
Der oplyses om ingen eller højst 10 minutters kø ved alle grænseovergange.

Information fra det danske udenrigsministerium den 22. april 2020:
Grænsen fra Belgien til Nederlandene (Visé-grænsen): 45 minutters ventetid.
Ved øvrige grænseovergange ingen eller højst 10 minutters kø.

Information fra det danske udenrigsministerium den 20. april 2020:
Grænsen mellem Belgien og Frankrig (op til Luxembourg): 45 minutters ventetid.
Grænsen mellem Belgien og Nederlandene (Lommel retning Eindhoven): 45 minutters ventetid.
Ved øvrige grænseovergange ingen eller højst 10 minutters kø.

Information fra den danske ambassade i Bruxelles – senest opdateret 14. april 2020:
Green lanes ved grænseovergange. Der kan dog forekomme kø. Ingen begrænsninger for dyretransporter. Der opfordres til kun at certificere elektronisk uden kontakt mellem dyrelæge og operatør.

Der er information på linket Info-coronavirus.be (sundhedsmyndighedernes hotline) / http://www.afsca.be (Agenturet for fødevaresikkerhed).

Bulgarien

Information fra det danske udenrigsministerium den 27. maj 2020:
Grænsen mellem Bulgarien og Grækenland:

 • Ved grænseovergangene Kulata, Kapitan Petko Voyvoda og Ilinden er lastbiltrafikken normal.
 • Grænseovergangen Zlatograd er lukket.

Grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet:

 • Ved grænseovergangen Kapitan Andreevo er lastbiltrafikken normal.
 • Ved grænseovergangen Lesovo er lastbiltrafikken intensiv.
Information fra det danske udenrigsministerium den 13. maj 2020
Det bemærkes, at nødretstilstanden i Bulgarien er officielt ophævet per dagens dato, men tiltagene mod smittespredning, f.eks. social distance, brug af mundbind på steder med mange mennesker, krav om skærpet hygiejne, indrejserestriktioner for rejsende fra udlandet og krav om 14 dages karantæne vil fortsat være gældende i de kommende måneder.

Information fra det danske udenrigsministerium opdateret den 23. april 2020:

Grænsen mellem Bulgarien og Grækenland:

 • Ved grænseovergangene Kulata, Kapitan Petko Voyvoda og Ilinden er lastbiltrafikken normal.
 • Grænseovergangen Zlatograd er lukket.

Grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet:

 • Ved grænseovergangen Kapitan Andreevo er lastbiltrafikken normal.
 • Ved grænseovergangen Lesovo er lastbiltrafikken normal.
Der er ingen meldinger om kø på den bulgarske side af grænsen.
 
Information fra det danske udenrigsministerium den 16. april 2020:

Grænsen mellem Bulgarien og Grækenland:

 • Ved grænseovergangene Kulata, Kapitan Petko Voyvoda og Ilinden er lastbiltrafikken normal.
 • Grænseovergangen Zlatograd er lukket.

Grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet:

 • Ved grænseovergangen Kapitan Andreevo er lastbiltrafikken intensiv.
 • Ved grænseovergangen Lesovo er lastbiltrafikken normal.

Der opstår en mindre forsinkelse på 10-15 min. pr. lastbil ved indrejse til Bulgarien ved Kapitan Andreevo grænseovergangen grundet udstedelse af et skrifteligt dokument fra sundhedsmyndighederne med retningslinjer om situationen med COVID-19 i Bulgarien.

Motorvejen til og fra grænseovergangen Kapitan Andreevo kan være lukket i begge retninger på grund af transportuheld. En omvej gennem byen Harmanli (ca. 40 km fra grænseovergangen) kan benyttes.

Se yderligere information under Tyrkiet.

Information fra det danske udenrigsministerium den 1. april 2020:
Grænsen mellem Bulgarien og Grækenland:

 • Danske lastbilchauffører der skal til Grækenland, kan køre gennem Bulgarien, hvis det tager mindre end 24 timer.

Grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet:

 • Grænseovergangen Lesovo: Der er fortsat restriktioner for chauffører, der kommer fra højrisiko lande for covid-19.
 • Der er etableret et midlertidigt parkering for tunge køretøjer nær byen Haskovo, hvor køretøjerne bliver desinficeret og eskorteret med politi til exit point.
 • Grænseovergangen Kapitan Andreevo: Der er en særlig bane for dyretransporter.
 • Lastbilchauffører med følgende nationaliteter kommer ind i Tyrkiet: Bugarien, Grækenland, Rumænien, Albanien, Serbien, Bosnien Hercegovina og Kroatien. 
Se yderligere information under Tyrkiet.
 
Frankrig
Information fra det danske udenrigsministerium den 7. maj 2020:
Der rapporteres om op til 2 timers ventetid ved tunnellen mellem Frankrig og UK på fransk side.
 
Information fra det danske udenrigsministerium den 14. april 2020

Der er ingen rapporter om større kødannelser. Der er rapporter om længere ventetid ved udvalgte grænseovergange:

 • Eurotunnellen mellem Frankrig og UK: Ventetid på op til 2 timer.
 • Grænseovergangen i Pyrenæerne fra Frankrig til Spanien: Ventetid 30 minutter.
 • Grænseovergangen ved Mont-Saint-Martin fra Belgien til Frankrig: Ventetid 45 minutter.
 • Grænseovergangen fra Italien til Frankrig: Ventetid 30 minutter.
 
Grækenland
Information af 24. marts 2020:
Transport af levende dyr kan nu passere mellem Grækenland og Albanien.
 
Information af 23. marts 2020:
Lastbiler kan ikke passerer grænsen Evzonoi mellem Grækenland og Nordmakedonien i tidsrummet kl 22- 6.
 
Information af 20. marts 2020:
Der er restriktioner for personer til og fra tredjelande. Derfor er der ingen dyretransporter mellem Grækenland og Albanien, Grækenland og Nordmakedonien, samt mellem Grækenland og Tyrkiet.

Det er muligt at transportere dyr mellem Grækenland og Bulgarien, og mellem Grækenland og Italien med ro-ro færger (roll-on-roll-off-færger, som sejler med fx lastbiler med dyr i).

Italien
Information fra det danske udenrigsministerium – opdateret den 14. april 2020:
Meget lange ventetider ved flere grænseovergange. Særligt grænseovergangene til Østrig. Det må ikke køre lastbiler i Italien i weekenderne.
 

Information af 27. Marts 2020:
Chaufførerne, der kører til Italien eller gennem Italien, skal udfylde og ledsages af denne nyligt opdaterede erklæring:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf

Information af 19. marts 2020:
Kun transport af dyr til zooteknisk eller avlsmæssig formål tillades i transit gennem Italien. Der er en undtagelse for registrerede heste og kæledyr, hvor der tilladelse transport direkte til eller fra en dyrlægepraksis eller klinik.


Kroatien

Information fra det danske udenrigsministerium – opdateret den 14. april 2020:
Rejsende og godstransporter inkl. dyretransporter, der er i transit i Kroatien, er underlagt restriktioner. Der er bl.a. indført krav om, at transportmidler med levende dyr vil blive eskorteret af politiet, der giver anvisning om rute og ophold for fx tankning og hvil.

Grænserne mellem Kroatien og Slovenien, Kroatien og Ungarn, Kroatien og Bosnien-Hercegovina, samt Kroatien og Serbien
Det er oplyst, at følgende officielle grænseovergange til Kroatien kan anvendes:

 • mellem Kroatien og Slovenien kan grænsen passeres ved Bregana og Macelj
 • mellem Kroatien og Ungarn kan grænsen passeres ved Goričan and Duboševica
 • mellem Kroatien og Bosnien-Hercegovina kan grænsen passeres ved Nova Sela, Stara Gradiska og Slavonski Samac
 • mellem Kroatien og Serbien kan grænsen passeres ved Bajakovo

Information af den 16.marts 2020:
Ingen restriktioner for transporter af levende dyr.
Restriktioner for chauffører og medhjælpere, som kommer fra højrisikolande. De underkastes overvågning på grænsen med hensyn til COVID-19, samt underkastes særlige foranstaltninger når de kører ind i landet.
Man skal forvente ventetid ved de kroatiske grænser.

Information fra det danske udenrigsministerium den 28. april 2020:
Grænsen mellem Litauen og Belarus (Hviderusland): Ventetid op til 2 timer.
Grænsen mellem Litauen og Rusland/Kaliningrad: Ventetid op til 2 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium den 27. april 2020:
I weekenden (uge 17) var der lange lastbilkøer, da Polen har indført skrappere regler for chaufførers mulighed for at kommer over grænsen, hvis de ikke er i den lastbil, som de senere skal betjene, men derimod i en personbil. Der skal fremvises meget nøje dokumentation.

Information fra det danske udenrigsministerium opdateret den 23. april 2020:
Grænsen mellem Litauen og Belarus (Hviderusland): Ventetid op til 2 timer.
Grænsen mellem Litauen og Rusland/Kaliningrad: Ventetid op til 2 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium den 17. april 2020:
Grænsen mellem Litauen og Polen: Ventetid 1 time
Grænsen mellem Litauen og Belarus (Hviderusland): Ventetid 2 timer.
Grænsen mellem Litauen og Rusland/Kaliningrad: Ventetid 2-4 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium den 16. april 2020:
Grænsen mellem Litauen og Belarus (Hviderusland): Ventetid 2 timer.
Grænsen mellem Litauen og Rusland/Kaliningrad: Ventetid 2 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium af 3. april 2020:
Der er ikke længere kødannelser eller lange ventetider ved grænseovergangene. Transport med levende dyr har fortrinsret.
Oplysninger om situationen ved hver grænseovergang opdateres på følgende website (som desværre kun er på litauisk): http://pkpd.lrv.lt/lt/eiles-pasienyje

Nederlandene

Information fra det danske udenrigsministerium den 16. april 2020:
Grænsen mellem Nederlandene og Belgien

 • Grænseovergang Zundert: Ventetid 45 minutter

Information fra det danske udenrigsministerium – opdateret den 14. april 2020:
Der kan opstå kø ved grænseovergange til Belgien pga. de belgiske grænsetiltag. Dette gælder især for motorvejene, og er en generel udmelding fra myndighederne.

Nordmakedonien

Information fra det danske udenrigsministerium den 1. april 2020:
Der er fri passage for transport af levende dyr til og fra Nordmakedonien.

Information af 18. marts 2020:
Der er indført grænsekontrol i Nordmakedonien. Ingen restriktioner for godstransport. Situationen om der er indført restriktioner for dyretransporter afklares pt. Nærmere information sendes så snart der er en officiel bekræftelse om forholdene for dyretransporter.

Find information og opdateringer om de indførte restriktioner her

Information fra det danske udenrigsministerium den 12. maj 2020:
Grænsepassage ved interne og eksterne grænser kører gnidningsfrit for både person- og godstransport.
Det oplyses om, at der ikke er yderligere ventetid pga. prioriterede vognbaner til dyretransporter udover den normale grænsebehandling. Der er veterinærkontrol på følgende grænseovergange:

 • Kuznica (Hviderusland)
 • Bezledy (Rusland)
 • Korczowo (Ukraine)
 • Dorohusk (Ukraine)

Information fra det danske udenrigsministerium den 11. maj 2020:
Fødevarestyrelsen opfordrer til at være særlig opmærksom på ventetider ved Polens østgrænse.

Information fra det danske udenrigsministerium den 7. maj 2020:
For de eksterne grænser rapporteres om risiko for op til 10 timers ventetid ved grænsen til Ukraine.

Information fra det danske udenrigsministerium den 6. maj 2020:
For de eksterne grænser rapporteres om risiko for op til 3 timers ventetid ved grænsen til Ukraine.

Information fra det danske udenrigsministerium den 4. maj 2020:
Grænsepassage ved både interne og eksterne grænser kører gnidningsfrit for både person- og godstransport.

Information fra det danske udenrigsministerium den 28. april 2020:
Grænsen mellem Polen og Ukraine: Ventetid 1 time.

Information fra det danske udenrigsministerium den 27. april 2020:
Grænsen mellem Polen og Ukraine: Ventetid op til 10 timer.
Grænsen mellem Polen og Hviderusland: Ventetid 2 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium den 24. april 2020:
Ingen oplysninger om forsinkelser ved grænseovergang fra Tyskland (Gubinek), der er dedikeret til dyretransporter.
Grænsepassage ved interne grænser kører gnidningsfrit for både person- og godstransport. For de eksterne grænser, rapporteres om følgende:
Grænsen mellem Polen og Ukraine: Ventetid op til 6 timer.
Grænsen mellem Polen og Hviderusland: Ventetid 3 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium opdateret den 23. april 2020:
Ingen oplysninger om forsinkelser ved grænseovergang fra Tyskland (Gubinek), der er dedikeret til dyretransporter.
Grænsepassage ved interne grænser kører gnidningsfrit for både person- og godstransport.

For de eksterne grænser rapporteres om følgende:
Grænsen mellem Polen og Ukraine: Ventetid op til 3 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium den 20. april 2020:
Ingen oplysninger om forsinkelser ved grænseovergang fra Tyskland (Gubinek), der er dedikeret til dyretransporter.
Grænsepassage ved interne grænser kører gnidningsfrit for både person- og godstransport.

For de eksterne grænser rapporteres om følgende:
Grænsen mellem Polen og Ukraine: Ventetid op til 11 timer.
Grænsen mellem Polen og Hviderusland: Ventetid op til 8 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium den 17. april 2020:
Ingen oplysninger om forsinkelser ved grænseovergang fra Tyskland (Gubinek), der er dedikeret til dyretransporter.
Grænsepassage ved interne grænser kører gnidningsfrit for både person- og godstransport.

For de eksterne grænser rapporteres om følgende:
Grænsen mellem Polen og Ukraine: Ventetid op til 8 timer.
Grænsen mellem Polen og Hviderusland: Ventetid op til 3 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium den 16. april 2020
Ingen oplysninger om forsinkelser ved grænseovergang fra Tyskland (Gubinek), der er dedikeret til dyretransporter.
Grænsepassage ved interne grænser kører gnidningsfrit for både person- og godstransport. Det samme er tilfældet for de eksterne grænser, hvor der dog er risiko for 3 timers forsinkelse til Ukraine.

Græn
sen mellem Polen og Litauen:

 • Der rapporteres om ventetid op til 30 minutter

Information fra det danske udenrigsministerium den 15. april 2020:
Ingen oplysninger om forsinkelser ved grænseovergang fra Tyskland (Gubinek), der er dedikeret til dyretransporter.
Grænsepassage ved interne grænser kører gnidningsfrit for både person- og godstransport. Det samme er tilfældet for de eksterne grænser, hvor der dog er risiko for en times forsinkelse til Hviderusland.

Information fra det danske udenrigsministerium den 14. april 2020:
Ingen oplysninger om forsinkelser ved grænseovergang fra Tyskland (Gubinek), der er dedikeret til dyretransporter.

Information af 19. marts 2020
:
Grænseovergangen Gubinek (polske-tyske grænse) er reserveret dyretransporter.  
Fødevarestyrelsen har fra officiel kilde fået bekræftet, at transportmidler, som kører med dyretransport og køletransport med ferskvarer (kun plus temperatur og med gyldigt CMR fragtbrev indeholdende temperaturangivelse) for nuværende ikke er underlagt kørselsforbud i weekenderne og må derfor køre alle ugens dage. 

Links til retsgrundlag for lastbilers bevægelse på veje i Polen og dets begrænsninger (på polsk): 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071471040/O/D20071040.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001152/O/D20191152.pdf

Rumænien

Information fra det danske udenrigsministerium den 26. maj 2020:
Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergang Siret: Ventetid 30 minutter.

Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergang Giurgiu: Ventetid 40 minutter.
 • Grænseovergang Calafat: Ventetid 20 minutter.

For begge grænseovergange er det oplyst, at der kan være forlænget ventetid på grund af et stort antal lastbiler.

Information fra det danske udenrigsministerium den 25. maj 2020:
Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergang Siret: Ventetid 30 minutter.

Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergang Calafat: Ventetid 40 minutter.

Information fra det danske udenrigsministerium den 12. maj 2020:
Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergang Giurgiu: Ventetid 70 minutter måske længere.

Information fra det danske udenrigsministerium den 11. maj 2020:
Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergang Siret: Ventetid 30 minutter.

Information fra det danske udenrigsministerium den 7. maj 2020:
Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergang Siret: Ventetid 30 minutter.

Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergang Giurgiu: Ventetid 50 minutter.
 • Grænseovergang Calafat: Ventetid 40 minutter.

Det er samtidigt oplyst for begge grænseovergange, at der kan forekomme ekstra ventetid, da et større antal køretøjer venter på at returnere fra Rumænien. 

Information fra det danske udenrigsministerium den 6. maj 2020:

Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergang Siret: Ventetid 30 minutter.

Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergang Giurgiu: Ventetid 30 minutter. Det er samtidigt oplyst, at der kan forekomme ekstra ventetid, da et større antal køretøjer venter på at returnere fra Rumænien. 

Information fra det danske udenrigsministerium den 5. maj 2020:
Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergang Siret: Ventetid 30 minutter.

Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergang Calafat: Ventetid 20 minutter. Vær opmærksom på, at det bulgarske sundhedsvæsen udfører sundhedstjek på denne grænseovergang, hvilket kan forlænge ventetiden.

Information fra det danske udenrigsministerium den 4. maj 2020:
Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergang Calafat: Ventetid 30 minutter. Vær opmærksom på, at det bulgarske sundhedsvæsen udfører sundhedstjek på denne grænseovergang, hvilket kan forlænge ventetiden.

Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergang Siret: Ventetid 30 minutter.
 • Grænseovergang Halneu: Ventetid 20 minutter

Information fra det danske udenrigsministerium den 1. maj 2020:
Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergang Giurgiu: Ventetid 20 minutter.
 • Grænseovergang Calafat: Ventetid 30 minutter. Vær opmærksom på, at det bulgarske sundhedsvæsen udfører sundhedstjek på denne grænseovergang, hvilket kan forlænge ventetiden.

Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergang Siret: Ventetid 30 minutter.
 • Grænseovergang Halneu: Ventetid 20 minutter.

Information fra det danske udenrigsministerium den 30. april 2020:
Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergang Giurgiu: Ventetid 250 minutter.
 • Grænseovergang Calafat: Ventetid 20 minutter. Vær opmærksom på, at det bulgarske sundhedsvæsen udfører sundhedstjek på denne grænseovergang, hvilket kan forlænge ventetiden.
 • Grænseovergang Calarasi: Ventetid 30 minutter.

Information fra det danske udenrigsministerium den 29. april 2020:
Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergang Giurgiu: Ventetid 300 minutter.
 • Grænseovergang Calafat: Ventetid 20 minutter. Vær opmærksom på, at det bulgarske sundhedsvæsen udfører sundhedstjek på denne grænseovergang, hvilket kan forlænge ventetiden.

Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergang Siret: Ventetid 30 minutter.

Information fra det danske udenrigsministerium den 28. april 2020:
Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergang Giurgiu: Ventetid 100 minutter.
 • Grænseovergang Calafat: Ventetid 20 minutter. Vær opmærksom på, at det bulgarske sundhedsvæsen udfører sundhedstjek på denne grænseovergang, hvilket kan forlænge ventetiden.

Information fra det danske udenrigsministerium den 27. april 2020:
Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergang Siret: Ventetid 30 minutter.
Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:
 • Grænseovergang Giurgiu: Ventetid 20 minutter.
 • Grænseovergang Calafat: Ventetid 70 minutter. Vær opmærksom på, at det bulgarske sundhedsvæsen udfører sundhedstjek på denne grænseovergang.  

Information fra det danske udenrigsministerium den 14. april 2020:
Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien. Et stort antal køretøjer venter tæt ved grænsen, så ventetiden kan være længere end anført.

 • Grænseovergang Calarasi: Ventetid 30 minutter.
 • Grænseovergang Giurgiu: Ventetid 50 minutter.

Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergang Siret: Ventetid 30 minutter.

Kilde: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

Information af 17. marts 2020:
Ingen restriktioner for transporter af levende dyr.
Restriktioner for chauffører og medhjælpere. De må ikke have symptomer på COVID-19 infektion, og de skal være udstyret med værnemidler, som fx desinfektionsmidler, handsker og ansigtsmasker.
 

Schweiz

Information fra de schweiziske myndigheder – opdateret den 14. april 2020:
Dyretransporter er stadig tilladt, men anbefales udskudt, når det er muligt. Markeder for dyr er forbudt.
Information om import og eksport: 
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/auftrag/one-health/coronavirus.html.

Der kan være ventetider ved grænseovergange. Der er en liste med åbne grænseovergange på linket: 
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html

For yderligere information henvises til 
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/import-und-export/transit/herkunft-eu.html

Slovenien

Information af 17. marts 2020:
Ingen restriktioner for transporter af levende dyr.
Der kan forventes længere ventetid ved de slovenske grænser.

Find information og opdateringer om den trafikale situation her 

Spanien

Information fra det danske udenrigsministerium den 14. april 2020:
Der er ingen meldinger om kødannelser ved de spanske grænseovergange.

Information af 30. marts 2020:
De spanske myndigheder har indført krav om, at logbogen skal sendes via e-mail til toldmyndighederne ved Algeriets exitpoint (BIP), således at kontakten mellem kontrolpersonalet og chaufførerne mindskes for at reducere risikoen for smitte med coronavirus. Embedsdyrlægerne foretager kontrollen som altid, og vil udfylde og underskrive del 3 i logbogen, der returneres til toldvæsenet via e-mail. Den eneste forskel i forhold til den normale procedure er, at del 3 i logbogen ikke vil være originalen, men at Algeriets exitpoint (BIP) vil opbevare en kopi af logbogen.

I
nformation fra de spanske myndigheder 23. marts 2020:
Der er 3 gange så lang ventetid i Tanger havn i Marokko på grund af ekstra kontrol og desinfektionsprocedure.
Antallet af ro-ro færger til Tanger er faldet med 30-40%. Der opfordres til at mindske eller helt undgå transport af levende dyr til Marokko.
 

Tjekkiet

Information fra det danske udenrigsministerium den 16. april 2020:
Der har været kø (op til 17 km) på D5 og D8 ved grænsen til Tyskland (D). Situationen er normal ved andre grænseovergange (til A og Sk). Der ses ikke problemer med lasttransport, hvor chaufførerne er undtaget registrering og blot bliver kontrolleret som hidtil på grænsen. 
Almindelige (før Covid-19) regler for eksport og import af gods er gældende.

Information fra det danske udenrigsministerium  - opdateret den 14. april 2020:
Lastbiler med levende dyr skal være desinficeret og påklistret en sticker "levende dyr" på et synligt sted.

Information af den 26. marts:
For at mindske kødannelser ved grænseovergangene er der indført:

 • "Green lanes" for bl.a dyrestransporter (produktionsdyr)
 • Siden 19 marts har der været overhalingsforbud for tungtvogne på motorveje og vejene D1, D2, D5, D8 og D11 frem mod grænseovergange. Forbuddet gælder i 60 dage. Dette forbud gælder ikke dyretransporter.

Du kan læse mere på den tjekkiske hjemmeside

Tyrkiet

For grænseovergangen mellem Bulgarien og Tyrkiet henvises til information under Bulgarien. 

Information fra det danske udenrigsministerium den 12. maj 2020:
Nedenstående informationer er indhentet fra Tyrkiets Indenrigsministerium og den tyrkiske internationale speditørforening (UND).

Nye regler for varelevering til Tyrkiet:
Den 8. maj 2020 offentligjorde Tyrkiets Indenrigsministerium sammen med Sundhedsministeriet og Handelsministeriet nye regler for godsvognskørsel. Der vil fortsat blive udført sundhedstjeks af lastbilchauffører ved grænseovergangene, og lastvognene vil fortsat gå igennem en desinficeringsproces.

Tyrkiske chauffører, der har symptomer på covid-19, vil blive påbudt at gå i karantæne og komme i behandling under sundhedsmyndighedernes opsyn. Dem som ikke har symptomer vil blive påbudt at gå i hjemmekarantæne i 14 dage – med mindre de skal levere varer ud af Tyrkiet.

U
denlandske chauffører, der har symptomer på covid-19, vil blive nægtet adgang til Tyrkiet. Dem som ikke har symptomer får lov til at levere deres gods i Tyrkiet – efter de på tro og love erklærer, at de vil forlade landet umiddelbart efter vareleveringen finder sted. De skal desuden erklære på tro og love, at de vil tage til det nærmeste hospital hvis de udvikler covid-19 lignende symptomer. Chaufførerne skal desuden have masker på når de er i kontakt med andre personer i Tyrkiet. De skal desuden have masker, desinficeringsmiddel og rationer i rigelige mængder med i lastbilen.

Nye regler for transitkørsel:
De tyrkiske myndigheder har også indført nye regler for transitkørsel. Chauffører, der kører transit igennem Tyrkiet, vil blive tjekket for covid-19 symptomer. Chauffører der har covid-19 symptomer vil blive nægtet adgang til Tyrkiet. Chauffører der ikke udviser symptomer får lov til at komme ind i landet efter at deres lastvogne desinficeres. Chaufførerne kan dog nægtes adgang til Tyrkiet, hvis disse ikke har ret til at levere deres varer i destinationslandet.

Chaufførerne skal senest forlade landet via den fjerneste grænseovergang inden for 36 timer, og fra andre grænseovergange inden for 24 timer. Fristerne kan forlænges med yderligere 48 timer afhængig af trafiksituationen eller vejrholdene i landet. Chaufførerne skal underskrive en erklæring på at de ikke vil holde pauser på de tyrkiske veje med mindre det er højest nødvendigt.

Godsvognene vil blive overvåget mens de befinder sig på tyrkisk jord. Chaufførerne skal have masker på når de er i kontakt med andre personer i Tyrkiet. De skal desuden have masker, desinficeringsmiddel og rationer i rigelige mængder med i lastbilen. Chauffører der ikke overholder disse regler vil blive straffet efter tyrkiske lovgivning.

Nye regler for RoRo-skibe:
Der også blevet indført nye regler for RoRo-skibe (skibe der transporterer godsvogne). RoRo-skibe, der transportere gods til Tyrkiet, må kun have trailere eller containere med om bord på skibet. Køretøj eller chauffør må ikke være om bord på skibet. Kun i særlige tilfælde gives der bemyndigelse til at chauffører tages med om bord på skibet. Chauffører må dog gerne være ombord på følgende sejlruter: 

 • Zonguldak- Tjornomorsk
 • Istanbul (Haydarpasa) – Tjornomorsk
 • Karasu- Tjornomorsk
 • Karasu-Constanta
 • Tasucu-Tripoli
 • Mersin -  Haifa

Chaufførerne skal følge reglerne for social afstand og isolering når de er om bord på skibene. Chaufførerne vil blive tjekket for covid-19 symptomer og deres køretøj vil blive desinficeret ved ankomst til Tyrkiet.

Information fra det danske udenrigsministerium den 3. april 2020:
Der er usikre informationer om transport af levende dyr ved grænseovergangene mellem Tyrkiet og EU lande.

Information fra det danske udenrigsministerium den 1. april 2020:
Chauffører fra disse lande får på nuværende tidspunkt ikke lov til at levere gods til Tyrkiet: 

 • Kina, Iran, Italien, Irak, Sydkorea, Tyskland, Frankrig, Spanien, Norge, Danmark, Belgien, Sverige, Holland, Østrig, Egypten, England,  Schweiz, Saudi-Arabien, Irland, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Bangladesh, Mongoliet, Nordcypern , Ukraine, Kosovo, Marokko, Libanon, Jordan, Kazakhstan, Uzbekistan, Oman, Slovenien, Moldova, Djibouti, Ækvatorialguinea, Canada, Indien, Ungarn, Guatemala, Polen, Kenya, Sudan, Tchad.

Tyskland

Information fra det danske udenrigsministerium den 8. juni 2020:
Grænsen mellem Tyskland og Schweiz:

 • Grænseovergang Weil am Rhein: Ventetid 45 minutter. 

Information fra det danske udenrigsministerium den 6. maj 2020:
P.t. ikke oplysninger om længere trafikkøer ved de tyske grænser.

Information fra det danske udenrigsministerium den 5. maj 2020:
Grænsen mellem Tyskland og Frankrig:

 • Grænseovergang Offenburg – Strasbourg: Ventetid 2 timer.

Information senest opdateret den 14. april 2020:
Trafik frem mod de tysk-polske grænser er normaliseret.

Information af 20. marts 2020:
Fødevarestyrelsen har fra officiel kilde fået bekræftet, at der i ni forbundslande (BY, BB, HB, HH (undtagelsen gælder ikke helligdage i HH), MV, NI, NW, RP og SH) er en generel undtagelse for søn- og helligdagenes kørselsforbud for lastbiler med gods. Nærmere information for alle forbundslande om sagen kommer snarest muligt her: 
Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside

Fra de tyske myndigheder er der melding om bedring i forholdene for dyretransporter på vejene op til grænseovergangene.

Ungarn

Information fra det danske udenrigsministerium den 12. maj 2020:
Der oplyses ingen problemer ved passage af transport af dyr.

Information fra det danske udenrigsministerium den 7. maj 2020:
Grænsen mellem Ungarn og Rumænien:

 • Grænseovergang Ártánd/Bors: Ventetid 3 timer.
 • Grænseovergang Csanádpalota/Nadlac II: Ventetid 2 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium den 6. maj 2020:
Grænsen mellem Ungarn og Rumænien:

 • Grænseovergang Ártánd/Bors: Ventetid 1 time.
 • Grænseovergang Csanádpalota/Nadlac II: Ventetid 2 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium den 5. maj 2020:
Grænsen mellem Ungarn og Rumænien:

 • Grænseovergang Csanádpalota/Nadlac II: Ventetid 1 time.

Information fra det danske udenrigsministerium den 29. april 2020:
Grænsen mellem Ungarn og Rumænien:

 • Grænseovergang Nagylak/Nadlac: Ventetid 2 timer.
 • Grænseovergang Csengersima/Petea: Ventetid 1 time.
 • Grænseovergang Ártánd/Bors: Ventetid 1 time. 
 • Grænseovergang Csanádpalota/Nadlac II: Ventetid 1 time.

Grænsen mellem Ungarn og Serbien                                                               

 • Grænseovergang Röszke/Horgos: Ventetid 1 time.                                             
 • Grænseovergang Tompa/Kelebia: Ventetid 1 time.  

Information fra det danske udenrigsministerium den 28. april 2020:
Grænsen mellem Ungarn og Rumænien:

 • Grænseovergang Nagylak/Nadlac: Ventetid 1 time.

Grænsen mellem Ungarn og Serbien:                                                          

 • Grænseovergang Röszke/Horgos: Ventetid 1 time.                                             
 • Grænseovergang Tompa/Kelebia: Ventetid 2 timer.  

Information fra det danske udenrigsministerium den 27. april 2020:
Grænsen mellem Ungarn og Rumænien:

 • Grænseovergangen Csanádpalota/Nagylak II: Ventetid 1 time.
 • Grænseovergang Nagylak/Nadlac: Ventetid 3 timer.

Grænsen mellem Ungarn og Serbien:                                                             

 • Grænseovergang Röszke/Horgos: Ventetid 1 time.                                             
 • Grænseovergang Tompa/Kelebia: Ventetid1 time.  

Information fra det danske udenrigsministerium den 24. april 2020:
Grænsen mellem Ungarn og Rumænien:

 • Grænseovergangen Csanádpalota/Nagylak II: Ventetid 2 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium den 23. april 2020:
Grænsen mellem Ungarn og Rumænien:

 • Grænseovergangen Csanádpalota/Nagylak II: Ventetid 1 time.

Grænsen mellem Østrig og Ungarn:

 • Grænseovergangen Hegyeshalom/Nickelsdorf: Ventetid 1 time.

Grænsen mellem Slovakiet og Ungarn:

 • Grænseovergangen Rajka/Dunacsun: Ventetid 1 time.

Information fra det danske udenrigsministerium den 22. april 2020:
Grænsen mellem Ungarn og Rumænien:

 • Grænseovergang Ártánd/Bors: Ventetid 1 time.
 • Csengersima/Petea: Ventetid 1 time.

Information fra det danske udenrigsministerium den 20. april 2020:
Der meldes p.t. ikke om større kødannelse ved nogen grænseovergange.

Information fra det danske udenrigsministerium den 17. april 2020:
Weekendforbud mod lastbiltrafik er p.t. løftet.

T
il og fra Rumænien:

 • Grænseovergang Csanádpalota/Nadlac II: Ventetid 1 time.

Fra Østrig:

 • Grænseovergang Hegyeshalom/Nickelsdorf: Ventetid 1 time.

Fra Slovakiet:

 • Grænseovergang Rajka/Dunacsún: Ventetid 2 timer.
 • Parassapuszta/Sahy: Ventetid 2 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium den 16. april 2020:
Weekendforbud mod lastbiltrafik er p.t. løftet.

Fra Rumænien:

 • Grænseovergang Csanádpalota/Nadlac II: Ventetid 1 time.
 • Grænseovergang Ártánd/Bors: Ventetid 2 timer.

Til Rumænien:

 • Grænseovergang Ártánd/Bors: Ventetid 2 timer.

Fra Østrig:

 • Grænseovergang Hegyeshalom/Nickelsdorf: Ventetid 2 timer.

Fra Slovakiet:

 • Grænseovergang Rajka/Dunacsún: Ventetid 2 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium 3. april 2020:
Transport af levende dyr og fødevarer prioriteres ved grænseovergange. P.t.ingen meldinger om særlige problemer for disse.

For andre køretøjer meldes om følgende ventetider:
Mellem Ungarn og Rumænien:

 • Csanádpalota/Nadlac II (4 timer)
 • Ártánd/Bors  (3 timer)
 • Nagylak/Nadlac (3 timer) 

Slovakiet og Ungarn:

 • Parassapuszta/Sahy (2 timer)

Serbien og Ungarn:

 • Roszke/Horgos (4 timer) 
 • Tompa/Kelebia (3 timer) 

Information af 26. marts 2020:
Transporter af dyr i transit gennem Ungarn kan nu stoppe for 24 timers hvil, men chaufføren skal meddele til det ungarske politi  på torzs@orfk.police.hu, om de skal foretage dette 24 timers hvil.
I henhold til gældende lovgivning vil chaufføren automatisk være i karantæne, hvis han stopper. Dog uden at der udstedes en formel en karantænebeslutning. Han må ikke forlade førerhuset. I praksis vil det sige at han ikke må forlade kontrolstedet, hvor dyrene hviler.
Efter 24 timers stop på et kontrolsted, skal chaufføren have en skriftlig tilladelse fra politiet på torzs@orfk.police.hu inden kontrolstedet forlades.
I alle tilfælde skal ansøgning indledes med "LIVE ANIMAL TRANSIT TRANSPORT", skrevet med store bogstaver.

De ungarske myndigheder anbefaler at dette implementeres på følgende måde:

 1. I tilfælde af transit gennem Ungarn skal transportøren sende en meddelelse på engelsk til torzs@orfk.police.hu og til det ungarske NCPs (pallosl@nebih.gov.hu og aai@nebih.gov.hu) senest på afgangstidspunktet med oplysninger om hvor og hvornår han skal hvile  i Ungarn. Udprintet kopi af denne dokumentation skal ledsage chaufføren ved ankomst til den ungarske grænse.
 2. Nyt: Meddelelsen skal indeholde
  1. Grænseovergang til Ungarn
  2. Transportvirksomhedens navn
  3. Navn og efternavn på chaufførens navn og persondata
  4. Transportmidlets registreringsnummer (nummerplade)
 3. Efter 24 timers hvil skal kontrolstedet assistere med indsendelse af ansøgning til politiet torzs@orfk.police.hu om tilladelse til at forlade kontrolstedet

Her kan du læse mere om hvor lang tid, der kræves ved grænseovergange til andre EU lande og til tredjelande:
Læs mere på det ungarnske politis hjemmeside

Information fra de ungarske myndigheder 24. marts 2020:
Ungarn har indført betingelser for de chauffører, der kører I transit gennem Ungarn og evt. holder hvil.
Følgende er oplyst: Ved transit gennem Ungarn skal chauffør/transportvirksomheden sende en anmodning på engelsk til torzs@orfk.police.hu og til det nationale kontaktpunkt for dyretransporter (pallosl@nebih.gov.hu og aai@nebih.gov.hu) før afgang fra Danmark. Den skriftlige besked skal angive, hvor og hvornår der foretages hvil i Ungarn. Kopi af denne korrespondance skal chaufføren kunne fremvise ved den ungarske grænse. Ligeledes skal der indhentes en skriftlig tilladelse fra det ungarske politi torzs@orfk.police.hu inden afgang fra fx et kontrolsted. Denne skriftlige tilladelse skal det ungarske kontrolsted være behjælpelige med at indhente fra politiet.

Information fra de ungarske myndigheder 23. marts 2020:
Restriktionerne er løftet. Der kan igen foretages dyretransporters 24 timers hvil for dyretransporter på godkendte kontrolsteder i Ungarn.

Østrig

Information fra det danske udenrigsministerium den 25. maj 2020

Grænsen mellem Østrig og Italien:

 • Brennerpasset : Ventetider på ca.  10 minutter.
 • Thörl-Maglern: p.t. ingen nævneværdig forsinkelse.

Information fra det danske udenrigsministerium den 27. april 2020:
Grænsen mellem Østrig og Italien:

 • Brennerpasset: Ventetider på ca. 10 minutter.
 • Thörl-Maglern (fra Italien til Østrig): Ventetid 3 timer.

Information fra det danske udenrigsministerium den 23. april 2020:
Weekendforbud mod lastbiltrafik er ophævet til og med den 17. maj 2020.

Grænsen mellem Østrig og Tyskland:

 • Grænseovergangen Pocking-Suben: Ventetid op til 30 minutter.

Information fra det danske udenrigsministerium den 17. april 2020:
Weekendforbud mod lastbiltrafik er ophævet til og med den 19. april 2020.

Der kan opleves minimale ventetider ved grænseovergange i Østrig.

Information fra det danske udenrigsministerium den 15. april 2020:
Grænsen mellem Østrig og Italien:

 • Brennerpasset: Ventetider på ca. 10 minutter.

Information af 19. marts 2020:
Ingen restriktioner for transporter af levende dyr. Men der kan forventes længere ventetid ved de østrigske grænser.

Find information og opdateringer om den trafikale situation herÆndret 22. juli 2021