Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Rengøring og desinfektion af transportmidler

Transportmidler og containere som dyr og rugeæg transporteres i skal rengøres og desinficeres hurtigst muligt efter hver transport af dyr eller rugeæg.

Rengøring og desinfektion forhindrer, at transportmidler og containere spreder smitte med hysdyrsygdomme i Danmark og mellem landene.

Regler om rengøring og desinfektion af transportmidler og containere gælder både ved samhandel og nationalt

Operatører, herunder transportører, skal sikre, at transportmidler og containere, der anvendes til transport af opdrættede landdyr eller rugeæg, rengøres og desinficeres hurtigst muligt efter hver transport af dyr, rugeæg eller en hvillken som helst genstand der udgør en dyresundhedsrisiko.

Hvis nødvendigt rengøres og desinficeres transportmidler på ny, inden der atter pålæsses dyr eller rugeæg.

Transportmidler og containere skal tørres eller for lov til at tørre, inden der atter pålæsses dyr eller rugeæg.

 

Vask og desinficer altid dit transportmiddel indvendigt og udvendigt umiddelbart efter hver aflæsning

Vask og desinficer på det nærmest mulige sted straks efter at dyrene er læsset af.

Vask og desinficer altid transportmidlet indvendigt og udvendigt. Det gælder forvogn, anhænger og trailer.

Du rengør ved at vaske, så al synlig snavs er fjernet og derefter desinficeres transportmidlet. Desinfektionsmidlet virker kun, hvis det bruges på rene overflader.

 

Vask og desinficer støvler og redskaber

Smitte kan gemme sig i gødning, strøelse, spyt og blod fra smittede dyr. Smitte kan også overføres med støvler, drivplader, padler m.m., som der anvendes ved drivning af dyr. Det samme gælder for redskaber, der bruges til rengøring af transportmidlet. Redskaberne og de steder i transportmidlet, hvor de opbevares, skal holdes rene. Redskaber med revner og sprækker kan ikke gøres ordentlig rene. Husk at desinficere efter rengøring. Desinfektionsmidlet virker kun, hvis det bruges på rene overflader.

 

Optegnelser over rengøring og desinfektion

Transportører skal føre optegnelser (sted, dato og tidspunkt) over rengøring og desinfektion. Optegnelserne kan føres i papir eller elektronisk form og skal opbevares i mindst 3 år. Optegnelserne skal kunne stilles til rådighed for Fødevarestyrelsen efter anmodning.

 

Tidligere krav om brug af myndighedsgodkendt vaskehal ved samhandel af klovbærende dyr er bortfaldet

Med Dyresundhedsloven er der ikke længere krav om, at man ved udførsel af klovbærende dyr til et andet EU-land, skal  rengøre og desinficere transportmidlet på en vaskeplads, der er godkendt af myndighederne i det pågældende land. Det betyder også, at ved indførsel af klovbærene dyr til Danmark, er der ikke længere krav om, at transportmidlet skal rengøres og desinficeres på en vaskeplads, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.


Lovstof

Reglerne fremgår af følgende EU forordninger:


Dyresundsloven 2016/429, artikel 104 og 125:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)

Forordning 2020/688, Del II, kapitel 1 (opdrættede landdyr og rugeæg), Afdeling 1 og kapitel 4, artikel 45 samt Del III (vildtlevende dyr):

Undtagelser for kravene on rengøring og desinfektion af transportmidler og containere fremgår af artikel 6.

 

Ændret 18. oktober 2022