Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mærkning af hjorte

Læs om reglerne for mærkning af hjorte.

​​​​​​Hjorteavlere skal mærke deres dyr med enten én chip eller to øremærker senest ni måneder efter fødslen, eller hvis dyrene bliver flyttet fra det sted, hvor de er født, inden de er ni måneder gamle. Reglerne gælder i alle EU-lande og skal sikre fuld sporbarhed og dermed optimal dyresundhed og forbrugersikkerhed.​

Hjorte der er født inden 13. maj 2021, skal være mærke​​t senest 13. august 2022, eller hvis du flytter dyrene ud af din besætning inden. 

Dyr, der er mærket med mindst ét øremærke inden 13. maj 2021 er korrekt mærkede efter de nye EU-regler.

Hvis du får en dispensation fra Fødevarestyrelsen skal du først mærke dine dyr, hvis du flytter dem ud af besætningen. Mærkningen skal ske inden du flytter dyrene.​

Læs om dispensationsmuligheder for mærkning af hjorte​

​​​​​​Hvordan skal hjorte mærkes?

Nye EU-regler betyder, at hjorte skal være mærket på én af følgende måder:

• Med to øremærker - ét i hvert øre.

• En chip (Injicerbar transponder).

Hvordan søger jeg dispensation fra kravet om mærkning af mine hjorte?

På siden ​Dispensationsmuligheder for mærkning af hjorte kan du læse, hvilke krav du skal opfylde, og hvordan du søger dispensation fra mærkningskravet.


​§2 dyrehaver skal ikke søge igen 

Hvis du allerede har en dispensation fra § 2 i hjortebekendtgørelsen (bek. nr. 1497 af 10-12-2015 om opdræt af hjortedyr),skal du ikke gøre mere. Så har du automatisk en dispensation fra mærkningskravet, og skal først mærke dine dyr, hvis du flytter dem ud af besætningen. Mærkningen skal ske før du flytter dyrene.

EU-Kommissionen nævner, at der er ”fleksibilitet” i indførslen af reglerne – kan Fødevarestyrelsen selv bestemme, hvilke regler de vil indføre?

Den fleksibilitet, der fremgår af EU-reglerne, betyder kun, at hjorteavlere kan vælge mellem enten to øremærker eller én chip, når de skal mærke deres dyr. 

EU-reglerne fastslår, at medlemsstaterne selv bestemmer tidsfristen for mærkning af hjortene, men, at fristen ikke må overstige ni måneder. Fødevarestyrelsen har givet hjorteavlerne den maksimale frist på ni måneder. 

Kan jeg få en bøde, hvis mine dyr ikke er mærket?

Fødevarestyrelsen er opmærksom på, at der er tale om helt nye EU-regler. Hvis Fødevarestyrelsen ved en kontrol konstaterer, at der er hjorte i besætningen, som ikke er korrekt mærket, vil vi som udgangspunkt starte med at vejlede om reglerne. 

Kan jeg blive trukket i EU-støtte, hvis jeg ikke mærker mine hjorte til tiden?

Nej. Der er ingen sammenhæng mellem EU-kravet om mærkning af hjorte og reglerne for udbetaling af EU–støtte. Det oplyser Landbrugsstyrelsen, der er ansvarlig for udbetaling af EU–støtte. 

Hvis jeg bedøver mine hjorte i forbindelse med mærkningen, kan hjortekødet så spises bagefter? 

Ja, men der vil være en tilbageholdelsestid, afhængig af hvilket lægemiddel, der bliver brugt til bedøvelsen.​


Ændret 8. april 2022