Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Overvågning af husdyrsygdomme i Danmark

Viden om sundhedstilstanden i danske husdyrbesætninger kan hentes fra forskellige kilder og samlet set bidrage til at belyse forekomsten af husdyrsygdomme i Danmark.

​Den vigtigste form for sygdomsovervågning er dyreejerens eller den besætningsansvarliges daglige opsyn med dyrene. Hvis der viser sig sygdom, skal der iværksættes behandling, eller dyrlægen skal tilkaldes.

 

Laboratorieundersøgelser er ved mange sygdomme nødvendige for at stille den korrekte diagnose og iværksætte den korrekte behandling.
 

Andre kilder til viden om sundhedstilstanden i danske besætninger er opgørelser over dødelighed og medicinforbrug i de enkelte besætninger. Hensigten med opgørelserne er at skabe et bedre overblik over forekomsten af infektiøse sygdomme blandt produktionsdyr og årsagerne til medicinforbrug.

 

På foranledning af Fødevarestyrelsen vil Dansk Veterinær Konsortium igangsætte udarbejdelsen af årsopgørelser, som samler data fra laboratorieundersøgelser af prøver fra danske svin og danske kreaturer. Tidligere er tilsvarende årsrapporter udarbejdet af DTU Veterinærinstituttet for Fødevarestyrelsen.

 

Årsopgørelserne vil blive gjort offentligt tilgængelige via denne hjemmeside.

 

Trusselsvurdering

Trusselsvurdering er en kvalitativ hurtig risikovurdering af introduktion af sygdom (risikoen) på et specifikt tidspunkt ved hjælp af den tilgængelige og relevante dokumentation. Vurderingen følger OIE retningslinjerne til en importrisikoanalyse, især trinene for risikovurdering er anvendt. 

Koncept for trusselsvurdering af introduktion af dyresygdomme til Danmark (6. juli 2021)


Ændret 6. juli 2021