Gå til navigation Gå til hovedindhold

IHN - Aktuel situation

Her på siden kan du følge seneste nyt om udbruddet af fiskesygdommen IHN, se hvilke dele af landet, der er omfattet af restriktioner, og få svar på generelle spørgsmål om smitteudbruddet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Der er i øjeblikket infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i en række dambrug og put and take søer i Danmark.

Ørreder fra dambrugene er smittede og dambrugene er sat under offentlig tilsyn. Det betyder, at fisk, produkter eller udstyr ikke må flyttes til eller fra dambrugene. Det betyder også, at der er restriktioner, hvis man fisker i området.

IHN kan ikke smitte til mennesker.​

Seneste nyt om udbrud af fiskesygdommen IHN

Seneste tal om fiskesygdommen IHN (opdateret 13​​​. september 2021 kl. 12.00)


​Dambrug

​Fiske​søer/put and take søer

Udbrud ​pr. dags dato

8

3

​Offentligt tilsyn ophævet

​47

46

​​​

FAQ


Hvor ligger dambrug og fiskesøer med udbrud? 

Dambrugene er beliggende ved: 

 • Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune
 • Brørup i Vejen Kommune​
 • Ejstrup i Kolding K​ommune
 • Stouby i Hedensted Kommune
 • Holsted (to dambrug) i Vejen Kommune
 • Støvring i Rebild Kommune
 • Tofterup i Varde Kommune

Put and take søerne er beliggende ved:

 • Hørning i Skanderborg Kommune
 • Herringløse i Roskilde Kommune​
 • Holsted i Vejen Kommune
  ​​
Hvor store områder er omfattet af zonerestriktionerne? 
Fødevarestyrelsen har oprettet syv restriktionszoner, der omfatter afvandingsområderne for
 • Kolding Å omkring et smittet dambrug ved Ejstrup i Kolding Kommune, 
 • Lindenborg Å omkring et smittet dambrug ved Støvring i Rebild Kommune, 
 • Rohden Å omkring et smittet dambrug ved Stouby i Hedensted Kommune,
 • Sneum Å omkring to smittede dambrug ved Holsted og et ved Brørup i Vejen Kommune, samt en smittet put and take sø ved Holsted i Vejen Kommune,
 • Varde Å omkring et smittet dambrug ved Tofterup i Varde Kommune
 • Vidå-systemet omkring et smittet dambrug ved Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune,
 • Aarhus Å omkring en smittet put and take sø ved Hørning i Skanderborg Kommune. 
Desuden er der oprettet en zone på 1 km omkring en smittet put & take-sø ved Herringløse i Roskilde Kommune.


Restriktionszonerne omfatter alle vandløb og åer, der er direkte forbundet til dambrugene (se kortene i bekendtgørelserne på Retsinformation).

Hvor længe gælder restriktionerne?
Længden af restriktionerne afhænger af, hvilke restriktioner man er underlagt:

 • Offentligt tilsyn pga. mistanke: Restriktionerne gælder indtil mistanken er afvist, og det offentlige tilsyn er ophævet (det kræver bl.a. et negativt prøveresultat).
 • Offentligt tilsyn pga. smitte: Restriktionerne gælder, indtil Fødevarestyrelsen vurderer, at al smitte er fjernet fra dambruget/fiskesøen.
 • Restriktionszone: Restriktionerne gælder, indtil Fødevarestyrelsen vurderer, at al smitte er fjernet fra alle smittede dambrug og fiskesøer i restriktionszonen. Derefter ændres zonen til en overvågningszone. I en restriktionszone kan der både ligge virksomheder, der er pålagt offentligt tilsyn, og virksomheder der ikke er. 
 • Overvågningszone: Restriktionerne gælder i minimum to år. Fødevarestyrelsen vurderer, om vi kan lempe på restriktionerne i forhold til i restriktionszonen.

Kan andre dyr end fisk blive smittet med IHN?
IHN virus smitter først og fremmest fisk af laksefamilien. Men også andre fiskearter kan være modtagelige for IHN virus. Se oversigt over arter, der er modtagelige for IHN virus på IHN hovedsiden . Smitte sker enten ved direkte kontakt mellem fisk eller ved indirekte kontakt via vand eller redskaber, fx fiskestænger, net mv.

Mennesker bliver ikke smittet eller syge ved indtagelse af fisk fra dambrug. Hunde, kreaturer eller andre dyr bliver heller ikke smittede med IHN virus, hvis de fx drikker vand fra et dambrug eller en å, der har forbindelse til et dambrug.
Er sygdommen farlig for mennesker?
IHN smitter ikke til mennesker. Udbruddet påvirker ikke almindelige borgere i lokalområdet eller beboere i zonen. For at hindre smittespredning er der restriktioner for lystfiskere, der ønsker at fiske i zonen.
Hvordan er ørrederne i dambrugene blevet smittet?
Det ved vi endnu ikke, og vi er i gang med at undersøge det.

Hvad skal der ske med fiskene?
Dambrugene, put and take søen og fiskene er under offentligt tilsyn, så fisk, produkter eller udstyr må ikke flyttes til eller fra dambruget. Vi er i øjeblikket sammen med erhvervet ved at finde ud af, hvad der skal ske med fiskene.
​​​
Hvorfor er Danmarks status som IHN-fri suspenderet? 
Fødevarestyrelsen har midlertidigt suspenderet Danmarks status som IHN-fri til 1. november 2021. 

Danmarks status som IHN-fri er suspenderet for tydeligt at vise de lande, vi handler med, at vi gør alt for at undgå at sprede sygdommen. Det gør vi for at opretholde Danmarks troværdighed som eksportør af levende fisk, og for at vi ikke spreder smitten til udlandet. Det er sket i god dialog med og forståelse fra branchen.

Hvad betyder suspensionen for erhvervet?
​Suspensionen betyder i praksis, at Fødevarestyrelsen ikke kan skrive under på, at den danske eksport af bl.a. levende fisk og yngel kommer fra IHN-fri zoner og områder. Fødevarestyrelsen forventer, at flere IHN-fri lande, både inden for og uden for EU, vil begrænse eller stoppe med at købe levende fisk og fiskeprodukter fra Danmark. Lande, der allerede har IHN inden for deres grænser, vil ofte fortsætte med at købe fisk fra lande med IHN.

Eksport og certifikater

I certifikaterne ved samhandel af levende fisk, øjenæg og produkter (avlsmateriale)  kan Fødevarestyrelsen i øjeblikket ikke skrive under på, at varerne kommer fra et IHN frit land (Danmark) eller en IHN fri zone inden for Danmarks grænser. Det begrænser erhvervets muligheder for samhandel, da varerne i suspensionsperioden kun kan sendes til modtagere i lande, zoner eller områder, der ikke er fri for IHN eller som ikke aktivt bekæmper denne sygdom. Eksport af disse varer til modtagere i 3.-lande vil ligeledes være begrænset af, om og evt. på hvilket niveau, der skal certificeres for frihed for IHN.

Suspensionen vil have betydning for samhandel og eksport af fødevarer (fisk og rogn) og deraf afledte produkter, hvis der skal certificeres for, at fiskene m.v. stammer fra et land, en zone eller et dambrug, der er fri for IHN. Grønlandske fiskevarer kan ligeledes blive omfattet af suspensionen, hvis disse varer eksporteres på de pågældende danske certifikater.

​Når smitten er udryddet, vil der være en karantæneperiode på mindst 2 år, før Danmark igen kan få status som IHN-frit land.​

Hvilken del af eksporten af fisk bliver hårdest ramt?
Det er svært at sige. Det kommer an på eksportmarkedernes reaktion.      ​


​​​

​​

 Læs også:

 Nyheder


Susp​ension af IHN-fri stat​​us til 1. november 2021 (opdateret 13. ​​septe​mber 2021)

13. september 2021 suspenderede Fødevarestyrelsen Danmarks status som værende fri for IHN frem til den 1. november 2021.  Suspensionen er en overgangsforanstaltning, som Fødevarestyrelsen finder nødvendig, indtil sygdommen er inddæmmet.​​

Dambru​​g i Sydjylland smittet med fiskesygdom d. 7​. september 2021

Ørreder i et dambrug ved Tofterup i Varde Kommune​ er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Det er det 11. udbrud af sygdommen i år, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.​

Læs hele pressemeddelelsen her​

​​Dambrug i Sydjylla​nd smittet med fiskesygdom d. 12. august 2021

Ørreder i et dambrug i afvandingsområdet for Kolding Å beliggende ved Kolding i Kolding Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 12. august udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 19 tons ørreder. Det er det tiende udbrud af sygdommen i år, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her  


Lystfiskere må igen tage fisk med hjem fra sygdomsramte områder (23. juli 2021) 

Fødevarestyrelsen har nu kortlagt udbredelsen af IHN og lemper på reglerne for lystfiskeri i de særlige restriktionszoner. Lystfiskerne må igen tage deres fangst med hjem til eget forbrug og rense dem hjemme.

Læs hele pressemeddelelsen her


Sygdomsudbrud er inddæmmet – danske dambrug kan igen få certifikat på sygdomsfri fisk (16. juli 2021)

Fra mandag den 19. juli kan dambrugsejere fra næsten hele landet sælge fisk til udlandet som fri for fiskevirussen IHN. Fem områder er fortsat underlagt restriktioner, men Fødevarestyrelsen har lokaliseret og inddæmmet smitten.

Læs hele pressemeddelelsen her

Suspension af IHN-fri status forlænges til 16. juli 2021 (opdateret 24. juni 2021)

2. juni 2021 suspenderede Fødevarestyrelsen Danmarks status som værende fri for IHN frem til den 23. juni 2021. Suspensionen af IHN-fri status er forlænget til 16. juli 2021. Suspensionen er en overgangsforanstaltning, som Fødevarestyrelsen finder nødvendig, indtil sygdommen er inddæmmet.

Put and take sø ved Hørning i Midtjylland er smittet med fiskesygdom d. 3. juni 2021

Ørreder i en put and take sø ved Hørning i Skanderborg Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 3. juni udbrud af sygdommen i dambruget. Put and take søen har ca. 300-500 kg ørreder. Det er det syvende udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Dambrug i Himmerland er smittet med fiskesygdom d. 3. juni 2021

Ørreder i et dambrug ved Støvring i Rebild Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 3. juni udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 72 tons ørreder. Det er det sjette udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Dambrug i Sydjylland smittet med fiskesygdom d. 3. juni 2021

Ørreder i et tredje dambrug i afvandingsområdet for Sneum Å beliggende ved Brorup i Vejen Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 3. juni udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 168.000 ørreder og ca. 25 stør. Det er det femte udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her  

Suspension af IHN-fri status (2. juni 2021)

Fødevarestyrelsen har den 2. juni 2021 suspenderet Danmarks status som værende fri for IHN. Suspensionen er en overgangsforanstaltning, som Fødevarestyrelsen finder nødvendig indtil sygdommen er inddæmmet. IHN-fri status suspenderes midlertidigt i foreløbig tre uger til den 23. juni 2021.

Det betyder, at Fødevarestyrelsen for indeværende i certifikaterne ved samhandel af levende fisk, øjenæg og produkter (avlsmateriale) ikke kan skrive under på, at varerne kommer fra et IHN frit land (Danmark) eller en IHN fri zone inden for Danmarks grænser. Det begrænser erhvervets muligheder for samhandel, da varerne i suspensionsperioden kun kan sendes til modtagere i lande, zoner eller områder, der ikke er fri for IHN eller som ikke aktivt bekæmper denne sygdom. Eksport af disse varer til modtagere i 3.-lande vil ligeledes være begrænset af, om og evt. på hvilket niveau, der skal certificeres for frihed for IHN.

Suspensionen vil have betydning for samhandel og eksport af fødevarer (fisk og rogn) og deraf afledte produkter, hvis der skal certificeres for, at fiskene m.v. stammer fra et land, en zone eller et dambrug, der er fri for IHN. Grønlandske fiskevarer kan ligeledes blive omfattet af suspensionen, hvis disse varer eksporteres på de pågældende danske certifikater. 


Dambrug i Sydjylland smittet med fiskesygdom d. 2. juni 2021

Ørreder i endnu et dambrug i Holsted i Vejen Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 2. juni udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 90 tons ørreder. Det er det fjerde udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her.


Dambrug i Sydjylland smittet med fiskesygdom d. 29. maj 2021

Ørreder i et dambrug i Holsted i Vejen Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 29. maj udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 150 tons ørreder. Det er det tredje udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her 


Dambrug i Sønderjylland smittet med fiskesygdom d. 25. maj 2021

Ørreder i et dambrug i Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 25. maj udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har 400.000 regnbueørreder. Det er det andet udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der i sidste uge blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her 

 

Udbrud af fiskesygdommen IHN i Danmark d. 18. maj 2021

Ørreder i et dambrug i Sydjylland er ramt af fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Det er første gang, sygdommen er konstateret i Danmark.

Fødevarestyrelsen erklærede d. 18. maj udbrud af fiskesygdommen IHN i Danmark. Et dambrug med ørreder i Stouby nordøst for Vejle er smittet med sygdommen, viser prøver udtaget af Fødevarestyrelsen.

Læs hele pressemeddelelsen her 

Ændret 11. oktober 2021