Gå til navigation Gå til hovedindhold

IHN - Aktuel situation

Her på siden kan du følge seneste nyt om udbruddet af fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN), se hvilke dele af landet, der er omfattet af restriktioner, og få svar på generelle spørgsmål om smitteudbruddet.

​​​​​​​Danmark har nu status som ikke-IHN-frit land

Danmark har den 10. december 2021 ophævet sin status som fri f​or fiskesygdommen (IHN). Dette betyder, at hovedparten af alle danske akvakulturvirksomheder ikke længere kan betragtes som IHN-frie. Derved, vil der fra de virksomheder ikke længere kunne certificeres for IHN-frihed ved eksport.

Beslutningen om, at ophæve Danmarks IHN-frie status er truffet i samarbejde med det danske akvakulturerhvervs brancheorganisationer. Der er fortsat ønske om, at Danmark på sigt skal generhverve sin IHN-frie status. 

Hvad det betyder for din virksomhed, at Danmarks IHN-fri status ophæves, kan du læse mere om her under. 

Hvad betyder det for lystfiskere, at Danmarks IHN-fri status ophæves? 

Når Danmarks IHN-frie status ophæves, vil der frit kunne fiskes i frivand. Der vil derved ikke være nogle krav om desinfektion og rengøring af tøj, udstyr mv. Ligeledes vil det være muligt at hjembringe sin fangst.

Fra alle fiskesøer, der ikke er underlagt offentligt tilsyn, må udstyr, fangst m.v. nu hjembringes fra fiskesøen. 

Hvad betyder det for lystfiskersøerne, at Danmarks IHN-fri status ophæves?

Når Danmarks IHN-frie status ophæves, bortfalder alle zoner. Dette gælder både overvågningszoner og restriktionszoner. Dette sker ved bekendtgørelse. 

Konkret betyder det, at de lystfiskersøer, der er beliggende i zoner og som ikke er underlagt offentligt tilsyn, ikke længere vil være underlagt restriktioner. Det er derfor ikke længere krav om, at udstyr m.v. ikke må hjembringes fra fiskesøen. Ligeledes vil det være muligt at hjembringe sin fangst fra lystfiskersøerne. 

Hvad betyder det for tidligere frie virksomheder, at Danmarks IHN-fri status ophæves?

Ved ophør af Danmarks IHN-frie status, vil alle landets akvakulturvirksomheder betragtes som ikke-IHN-frie, med undtagelse af de godkendte IHN-frie kompartments. 

At en virksomhed betragtes som ikke-IHN-fri, vil betyde at virksomhedens muligheder for omsætning begrænses til andre ikke-IHN-frie virksomheder.

Hvad betyder det for kompartmentaliserede virksomheder, at Danmarks IHN-fri status ophæves?

Foreløbige erklæringer af IHN-frie EU-kompartments i Danmark kan findes på følgende side: Compartments free of IHN. Det forventes, at virksomhederne på listen bliver endeligt godkendt efter 60-120 dage efter en proces i EU.

Når en virksomhed er endeligt godkendt som EU og/eller OIE IHN-frit kompartment, kan virksomhedens produkter ved eksport certificeres som IHN-frie, uafhængigt af Danmarks øvrige IHN-status. Virksomheden må kun modtage fisk/yngel fra andre IHN-frie virksomheder, ligesom der er krav til biosikkerhed.

Hvad betyder det for virksomheder i restriktions- og overvågningszoner, at Danmarks IHN-fri status ophæves?

Når Danmarks IHN-frie status ophæves, bortfalder alle zoner. Dette gælder både overvågningszoner og restriktionszoner. Dette sker ved bekendtgørelse.

Konkret betyder det, at virksomheder, der er beliggende i zoner og som ikke er underlagt offentligt tilsyn, ikke længere vil være underlagt restriktioner. 

Virksomhederne vil stadig betragtes som ikke-IHN-frie, og vil kunne omsætte fisk til ikke-IHN-frie områder.

Hvad betyder det for virksomheder under offentligt tilsyn, at Danmarks IHN-fri status ophæves?

Når Danmarks IHN-frie status ophæves, består de offentlige tilsyn. Virksomheder under offentligt tilsyn vil derfor forsat skulle overholde de forhold, der er beskrevet i det offentlige tilsyn. 

Hvad betyder det for virksomheder, der ikke ligger i restriktions- eller overvågningszone, men som ligger i ikke-IHN-frie områder, at Danmarks IHN-fri status ophæves?

Når Danmarks IHN-frie status ophæves, vil virksomhederne fortsat betragtes som ikke-IHN-fri og kan handle med andre lande som ikke-IHN-fri. Konkret vil de dog kunne handle med et større område af Danmark, idet den øvrige del af Danmark nu også betragtes som ikke-IHN-fri.

Hvad betyder det for vandskiftepladserne, at Danmarks IHN-fri status ophæves?

Når status ophæves, vil vandskiftepladserne også få status som ikke-IHN-frie. Derfor kan der skiftes vand for andre ikke-IHN-frie virksomheder. Der kan ikke skiftes vand for mistænkte/smittede virksomheder, samt de IHN-frie kompartments. 

Hvad betyder det for fiskeslagterierne, at Danmarks IHN-fri status ophæves?

For fiskeslagterier vil det betyde, at de fremover kan modtage fisk fra IHN frie kompartments og fra ikke-IHN-frie områder. 

De smittede virksomheder kan forsat kun afsætte til godkendte sygdomsbekæmpelsesvirksomheder, dog kan Fødevarestyrelsen i særlige tilfælde udstede flyttetilladelser. 

Hvad betyder det for eksporten, at Danmarks IHN-fri status ophæves?

Når Danmark ikke længere har IHN fri status, kan Fødevarestyrelsen ikke skrive under på, at den danske eksport af bl.a. levende fisk og yngel kommer fra IHN-frie zoner og områder. Det er muligt, at flere IHN-frie lande, både inden for og uden for EU, vil begrænse eller stoppe med at købe levende fisk og fiskeprodukter fra Danmark.

Eksport og certifikater

I certifikaterne ved samhandel af levende fisk, øjenæg og produkter (avlsmateriale) kan Fødevarestyrelsen ikke længere skrive under på, at varerne kommer fra et IHN frit land (Danmark) eller en IHN fri zone. Det betyder, at erhvervets muligheder for samhandel til EU ændres, da produkterne kan sendes til modtagere i lande, zoner eller områder, der ikke er fri for IHN og som ikke aktivt bekæmper denne sygdom. Eksport af disse varer til modtagere i tredjelande vil ligeledes ændres som følge af, at der ikke certificeres for IHN-frihed.

Ligeledes vil det have betydning for samhandel og eksport af fødevarer (fisk og rogn) og deraf afledte produkter, hvis der skal certificeres for, at fiskene mv. stammer fra et land, en zone eller et dambrug, der er fri for IHN. Grønlandske fiskevarer kan ligeledes blive omfattet, hvis disse varer eksporteres på de pågældende danske certifikater.

Fødevarestyrelsen kan kun erklære IHN-frihed for de virksomheder, der har ansøgt om at få IHN-fri status og er blevet endeligt godkendt som IHN frie kompartments. 

Hvilke dambrug har status som IHN-frie kompartments?

Du kan se den aktuelle oversigt med erklæringer af IHN-frie kompartments i Danmark på følgende side: Compartments free of IHN


​​

 Nyheder

Havbrug ved Horsens Smittet med fiskesygdom 9. juni 2022

Ørreder i et havbrug i Horsens kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoetisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede 9. juni 2022 udbrud af sygdommen i havbruget. Havbruget producerer årligt omkring 160 tons ørreder. Udbruddet er det tiende efter, at Danmark 10. december 2021 ophævede sin status som fri for IHN.​


Dambrug i Herning Smittet med fiskesygdom 17. maj 2022

Ørreder i et dambrug i Ringkøbing kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoetisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede 17. maj 2022 udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget producerer årligt omkring 180 tons ørreder. Udbruddet er det niende efter, at Danmark 10. december 2021 ophævede sin status som fri for IHN.


Havbrug i Kalundborg Smittet med fiskesygdom 17. maj 2022

Ørreder i et havbrug i Kalundborg kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoetisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede 17. maj 2022 udbrud af sygdommen i havbruget. Havbruget producerer årligt omkring 2230 tons ørreder. Udbruddet er det ottende efter, at Danmark 10. december 2021 ophævede sin status som fri for IHN.​


Dambrug i Ringkøbing Smittet med fiskesygdom 16. maj 2022

Ørreder i et dambrug i Ringkøbing kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoetisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede 16. maj 2022 udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget producerer årligt omkring 45 tons ørreder. Udbruddet er det syvende efter, at Danmark 10. december 2021 ophævede sin status som fri for IHN.


Havbrug i Kalundborg Smittet med fiskesygdom 12. maj 2022

Ørreder i et havbrug i Kalundborg kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoetisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede 12. maj 2022 udbrud af sygdommen i havbruget. Havbruget producerer årligt omkring 640 tons ørreder. Udbruddet er det sjette efter, at Danmark 10. december 2021 ophævede sin status som fri for IHN.

​​

Dambrug i Vejen Smittet me​d fiskesygdom 9. maj 2022

Ørreder i et dambrug i Vejen kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoetisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede 5. maj 2022 udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget producerer årligt omkring 900tons ørreder. Udbruddet er det femte efter, at Danmark 10. december 2021 ophævede sin status som fri for IHN.

Dambrug i Rebild Smittet med fiskesygdom 29. april 2022

Ørreder i to dambrug ved i Rebild kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoetisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede 29. april 2022 udbrud af sygdommen i dambrugene. Dambrugene producerer omkring 100tons og 40 tons ørreder årligt. Dette tredje og fjedre udbrud efter, at Danmark 10. december 2021 ophævede sin status som fri for IHN​.

Dambrug i Nordjylland smittet med fiskesygdom 27. april 2022

Ørreder i et dambrug ved Stenild i Hobro kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoetisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede 28. april 2022 udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget producerer årligt omkring 100tons ørreder. Udbruddet er det andet efter, at Danmark 10. december 2021 ophævede sin status som fri for IHN. ​


Dambrug i Nordjylland smittet med fiskesygdom 20. april 2022

Ørreder i et dambrug ved Hannerup i Hobro kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoetisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede 20. april 2022 udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget producerer årligt omkring 230 tons ørreder. Udbruddet er det første efter, at Danmark 10. december 2021 ophævede sin status som fri for IHN. ​


Danmark har nu​ status som ikke-IHN-frit land

Danmark har den 10. december 2021 ophævet sin status som fri for fiskesygdommen (IHN). Dette betyder, at hovedparten af alle danske akvakulturvirksomheder ikke længere kan betragtes som IHN-frie. Derved, vil der fra de virksomheder ikke længere kunne certificeres for IHN-frihed ved eksport.

Læs pressemeddelelsen: Danma​rk ophæver status som fri for fiskesygdommen IHN​


Høring i forbindelse med o​​phør af IHN-status

Fødevarestyrelsen har efter ønske fra erhvervet besluttet at ophæve Danmarks frie-IHN status fra den 10. december 2021. Ophævelsen af IHN-fri status sker ved brev til EU-Kommissionen.

Det betyder, at Fødevarestyrelsen vil ophæve restriktions- og overvågningszoner omkring de berørte dambrug og put-and-take søer. Fødevarestyrelsen har derfor lagt udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser om fund af IHN på høringsportalen​

Frist for høringsvar er den 9. december 2021, kl. 9​.


Suspension af IHN-fri stat​us forlænget pr. 1. december 2021

29. november 2021 forlængede Fødevarestyrelsen suspensionen af Danmarks status som værende fri for IHN. Suspensionen er en frivillig foranstaltning, som er gældende midlertidigt. ​


​​Susp​ension af IHN-fri stat​​us til 1. december 2021 (opdateret 1. ​​november ​2021)

29. oktober 2021 forlængede Fødevarestyrelsen suspensionen af Danmarks status som værende fri for IHN frem til den 1. december 2021.  Suspensionen er en overgangsforanstaltning, som Fødevarestyrelsen finder nødvendig, indtil sygdommen er inddæmmet.​​​

Susp​ension af IHN-fri stat​​us til 1. november 2021 (opdateret 13. ​​ ​septe​mber 2021)

13. september 2021 suspenderede Fødevarestyrelsen Danmarks status som værende fri for IHN frem til den 1. november 2021.  Suspensionen er en overgangsforanstaltning, som Fødevarestyrelsen finder nødvendig, indtil sygdommen er inddæmmet.​​

Dambru​​g i Sydjylland smittet med fiskesygdom d. 7​. september 2021

Ørreder i et dambrug ved Tofterup i Varde Kommune​ er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Det er det 11. udbrud af sygdommen i år, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.​

Læs hele pressemeddelelsen her​

​​Dambrug i Sydjylla​nd smittet med fiskesygdom d. 12. august 2021

Ørreder i et dambrug i afvandingsområdet for Kolding Å beliggende ved Kolding i Kolding Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 12. august udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 19 tons ørreder. Det er det tiende udbrud af sygdommen i år, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her  


Lystfiskere må igen tage fisk med hjem fra sygdomsramte områder (23. juli 2021) 

Fødevarestyrelsen har nu kortlagt udbredelsen af IHN og lemper på reglerne for lystfiskeri i de særlige restriktionszoner. Lystfiskerne må igen tage deres fangst med hjem til eget forbrug og rense dem hjemme.

Læs hele pressemeddelelsen her


Sygdomsudbrud er inddæmmet – danske dambrug kan igen få certifikat på sygdomsfri fisk (16. juli 2021)

Fra mandag den 19. juli kan dambrugsejere fra næsten hele landet sælge fisk til udlandet som fri for fiskevirussen IHN. Fem områder er fortsat underlagt restriktioner, men Fødevarestyrelsen har lokaliseret og inddæmmet smitten.

Læs hele pressemeddelelsen her

Suspension af IHN-fri status forlænges til 16. juli 2021 (opdateret 24. juni 2021)

2. juni 2021 suspenderede Fødevarestyrelsen Danmarks status som værende fri for IHN frem til den 23. juni 2021. Suspensionen af IHN-fri status er forlænget til 16. juli 2021. Suspensionen er en overgangsforanstaltning, som Fødevarestyrelsen finder nødvendig, indtil sygdommen er inddæmmet.

Put and take sø ved Hørning i Midtjylland er smittet med fiskesygdom d. 3. juni 2021

Ørreder i en put and take sø ved Hørning i Skanderborg Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 3. juni udbrud af sygdommen i dambruget. Put and take søen har ca. 300-500 kg ørreder. Det er det syvende udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Dambrug i Himmerland er smittet med fiskesygdom d. 3. juni 2021

Ørreder i et dambrug ved Støvring i Rebild Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 3. juni udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 72 tons ørreder. Det er det sjette udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Dambrug i Sydjylland smittet med fiskesygdom d. 3. juni 2021

Ørreder i et tredje dambrug i afvandingsområdet for Sneum Å beliggende ved Brorup i Vejen Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 3. juni udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 168.000 ørreder og ca. 25 stør. Det er det femte udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her  

Suspension af IHN-fri status (2. juni 2021)

Fødevarestyrelsen har den 2. juni 2021 suspenderet Danmarks status som værende fri for IHN. Suspensionen er en overgangsforanstaltning, som Fødevarestyrelsen finder nødvendig indtil sygdommen er inddæmmet. IHN-fri status suspenderes midlertidigt i foreløbig tre uger til den 23. juni 2021.

Det betyder, at Fødevarestyrelsen for indeværende i certifikaterne ved samhandel af levende fisk, øjenæg og produkter (avlsmateriale) ikke kan skrive under på, at varerne kommer fra et IHN frit land (Danmark) eller en IHN fri zone inden for Danmarks grænser. Det begrænser erhvervets muligheder for samhandel, da varerne i suspensionsperioden kun kan sendes til modtagere i lande, zoner eller områder, der ikke er fri for IHN eller som ikke aktivt bekæmper denne sygdom. Eksport af disse varer til modtagere i 3.-lande vil ligeledes være begrænset af, om og evt. på hvilket niveau, der skal certificeres for frihed for IHN.

Suspensionen vil have betydning for samhandel og eksport af fødevarer (fisk og rogn) og deraf afledte produkter, hvis der skal certificeres for, at fiskene m.v. stammer fra et land, en zone eller et dambrug, der er fri for IHN. Grønlandske fiskevarer kan ligeledes blive omfattet af suspensionen, hvis disse varer eksporteres på de pågældende danske certifikater. 


Dambrug i Sydjylland smittet med fiskesygdom d. 2. juni 2021

Ørreder i endnu et dambrug i Holsted i Vejen Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 2. juni udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 90 tons ørreder. Det er det fjerde udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her.


Dambrug i Sydjylland smittet med fiskesygdom d. 29. maj 2021

Ørreder i et dambrug i Holsted i Vejen Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 29. maj udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 150 tons ørreder. Det er det tredje udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her 


Dambrug i Sønderjylland smittet med fiskesygdom d. 25. maj 2021

Ørreder i et dambrug i Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 25. maj udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har 400.000 regnbueørreder. Det er det andet udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der i sidste uge blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her 

 

Udbrud af fiskesygdommen IHN i Danmark d. 18. maj 2021

Ørreder i et dambrug i Sydjylland er ramt af fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Det er første gang, sygdommen er konstateret i Danmark.

Fødevarestyrelsen erklærede d. 18. maj udbrud af fiskesygdommen IHN i Danmark. Et dambrug med ørreder i Stouby nordøst for Vejle er smittet med sygdommen, viser prøver udtaget af Fødevarestyrelsen.

Læs hele pressemeddelelsen her 

Ændret 13. juni 2022