Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksport

Læs om generelle forhold vedrørende eksport af fødevarer, foder, animalske biprodukter samt levende dyr og avlsmateriale. Informationerne på denne side er rettet til virksomheder med eksport til tredjelande, dvs. lande uden for EU. Til venstre på siden kan du læse om specifikke forhold gældende for eksport af dit produkt.

​​​​​​​​​Ønsker du at eksportere, er du selv ansvarlig for at overholde de betingelser, som kræves af myndighederne i modtagerlandet. Betingelserne vil ofte fremgå af et certifikat, og i Fødevarestyrelsen​​​s certifikatdatabase kan du finde de certifikater, som Fødevarestyrelsen/EU allerede har aftalt med tredjelande. Hvis ikke der er et certifikat til den ønskede eksport, må du selv fremskaffe modtagerlandets officielle krav til import af produktet.

Ordet 'Eksport' bruges om forsendelser til tredjelande, dvs. kort sagt alle lande uden for EU og samhandelsområdet. Med samhandelsområde menes der for alle fødevarer: EU medlemslande, Norge, Island, Liechtenstein og Andorra, samt for visse fødevarer: Schweiz, Færøerne og Grønland.

Skal du sende varer inden for EU, er der tale om samhandel. ​Du kan læse mere om samhandel af animalske biprodukter, fødevarer og levende dyr og avlsmateriale.

Til dig som eksportør 
Når du vil i gang med at eksportere, er der forskellige forhold du skal være opmærksom på.

Er der behov for et eksportcertifikat?

Ofte stiller myndighederne i modtagerlandet krav om, at Fødevarestyrelsen skal udstede (underskrive og stemple) et eksportcertifikat, der skal ledsage sendingen til grænsekontrollen i modtagerlandet. I et eksportcertifikat garanterer Fødevarestyrelsen overfor modtagerlandets myndigheder, at sendingen overholder de krav, der står i certifikatet.

I nogle tilfælde får Fødevarestyrelsen informationer direkte fra modtagerlandene og udarbejder certifikater ud fra dette. I andre tilfælde udarbejder Fødevarestyrelsen et nyt eksportcertifikat på baggrund af importkrav fra modtagerlandet, som danske eksportører har fremskaffet.

Du finder mere information om Fødevarestyrelsens certifikater under emnet 'Certifikater' længere nede på siden.

Lovgivning om eksportørens ansvar

Fødevarestyrelsen kan udstede et eksportcertifikat, hvis vi har gennemført kontrol på din virksomhed, der dokumenterer, at du har sikret dig, at sendinger overholder kravene. Derfor skal du som eksportør have egenkontrolprocedurer, der beskriver og dokumenterer, hvordan du overholder og opfylder særlige krav fra tredjelande.

Fødevarestyrelsen må ikke udstede et certifikat, hvis sendingen ikke længere er i Danmark.

Du kan læse mere om kravene til dig som eksportør under 'Lovstof'.

Ved eksport til tredjelande er det dit ansvar at fremskaffe modtagerlandets importkrav til produktet

Når du vil eksportere til et tredjeland, er det dit ansvar at fremskaffe modtagerlandets importkrav til produktet. Det er nødvendigt, at du kender disse krav, for at du kan opfylde ansvaret om, at produkterne lever op til reglerne i modtagerlandet. Hvis ikke der er et certifikat i certifikatdatabasen, der svarer til kravene, kan du bede Fødevarestyrelsen om at udarbejde et nyt certifikat. Læs mere om dette under emnet 'Certifikater'.

Gælder importkravene stadig?

Du skal være opmærksom på, at myndighederne i modtagerlandet til enhver tid kan ændre deres importkrav, uden at Fødevarestyrelsen modtager information om dette. Det er dit eget ansvar at sikre dig, at de importkrav, du har, stadig gælder. Du kan eventuelt spørge din importør i modtagerlandet.

Du skal også være opmærksom på, at eksport altid sker for eksportørens egen regning og risiko.

Eksportrestriktioner

Vær opmærksom på, at der kan være eksportrestriktioner på visse produktgrupper. At der er eksportrestriktioner betyder, at nogle modtagerlande har udstedt et importforbud mod bestemte produkter fra Danmark.  Importforbud udstedes oftest i forbindelse med udbrud af dyresygdomme, f.eks. hvis der er fundet aviær influenza i en besætning i Danmark. Importforbud ophæves typisk, når Danmark har opfyldt visse krav fra modtagerlandet eller der er gået en fastsat periode fra sidste udbrud.
 
 
Er du forbruger/borger?
Informationerne på denne side er rettet til virksomheder med eksport. Hvis du som privatperson skal have mad med ud på rejsen, skal du følge andre regler.

 
Certifikater
Eksport til tredjelande omfatter eksport til alle lande udenfor EU. Ønsker du at eksportere, er du som eksportør selv ansvarlig for at overholde de betingelser som kræves af myndighederne i modtagerlandet.

Betingelserne vil ofte fremgå af et certifikat, og i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan du finde de certifikater, som Fødevarestyrelsen/EU allerede har aftalt med tredjelande.
Hvis ikke der er et certifikat til den ønskede eksport, må du selv fremskaffe modtagerlandets officielle krav til import af produktet. Når du kender kravene kan du bede din brancheforening om at kontakte Fødevarestyrelsen, for at få udarbejdet et nyt certifikat. Dette er beskrevet nærmere i guiden længere nede på siden.

Vær opmærksom på, at den kompetente myndighed i modtagerlandet til enhver tid kan ændre betingelserne for import. Eksport sker derfor altid for eksportørens egen regning og risiko, og derfor skal du også sikre dig, at certifikatet stadig er gældende.
 

Certifikatdatabasen

Find det rette certifikat i Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase

TRACES

TRACES er en database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med visse animalske produkter indenfor EU.

 

Anmod om et nyt certifikat

Når du kender kravene, kan du kontakte branchen og så Fødevarestyrelsen for at få udarbejdet et nyt certifikat.
 
Dette er beskrevet nærmere i guiden Sådan anmoder du om udarbejdelse af eksportcertifikater.
 

Erstatningscertifikater

Erstatningscertifikat er et certifikat, der træder i stedet for det oprindelige certifikat, hvis dette er ødelagt, bortkommet eller indeholder åbenlyse fejl, som ikke vedrører selve sendingen. 

Der kan læses omkring erstatningscertifikater via følgende link:
Link til vejledning i udstedelse af erstatningscertifikater

Samlæsning

I forbindelse med samlæsning af forsendelser kan du læse nærmere om muligheder her: Notat om procedurer ved samlæsning 20150522

 

Nyhedsbrev fra certifikatdatabasen

Hver uge udsender Fødevarestyrelsen nyhedsbrev om Certifikatdatabasen.

 
Landespecifik information og tredjelandslister
Herunder kan du finde landespecifik information og lister over virksomheder godkendt til eksport til tredjelande for hhv. fødevarer, foder og ABP.

 
Eksportrestriktioner fra lande udenfor EU
 
Vejledninger til dig som eksportør

Indenrigserklæringer
En indenrigserklæring er et dokument, der bruges til at videregive nødvendige og relevante informationer imellem danske operatører om eksportstatus for varer, der skal eksporteres til et tredjeland. Dette er relevant i de tilfælde, hvor tredjelandet stiller krav til varerne, som ikke automatisk er opfyldt ved overholdelse af EU-lovgivningen (tredjelandskrav). Til dette formål fungerer indenrigserklæringer som et ensartet dokumentationsredskab for danske operatører og giver Fødevarestyrelsen det fornødne grundlag for udstedelse af eksportcertifikater. Indenrigserklæringer skal anvendes af såvel eksportører som operatører i produktionskæden af varer, der skal eksporteres til tredjelande med tredjelandskrav.

De informationer, der kan videregives på en indenrigserklæring om varers eksportstatus, er kendsgerninger og data fra operatørens egenkontrolsystemer. Fødevarestyrelsen kan påtegne en indenrigserklæring på baggrund af udført kontrol med operatørens egenkontrolprocedurer.

Vejledning om operatørers anvendelse af indenrigserklæringer samt baggrunden for og formålet med indenrigserklæringer er beskrevet i Vejledning om anvendelse af indenrigserklæringer, som findes her: 

Vejledning om Fødevarestyrelsens kontrol med indenrigserklæringer er beskrevet i Vejledning om kontrol med indenrigserklæringer, som findes her:

I Certifikatdatabasen findes skabelonerne til indenrigserklæringer.

Guide til fremsøgning af skabeloner til indenrigserklæringer i Certifikatdatabasen:
Vælg "Indenrigstransport" i kolonnen "Handling" til højre på siden, og klik på "Søg". Søgeresultaterne, der kommer frem, har links til de forskellige indenrigserklæringer. Klik på "Vis" ud for en vilkårlig indenrigserklæring. På siden, der kommer frem, findes også et link til selve Vejledning om anvendelse af indenrigserklæringer.
 
Inspektion fra tredjeland
Skal din virksomhed til at modtage en myndigheds inspektion fra lande uden for EU? Eller overvejer din virksomhed eksport af fødevarer, levende dyr, petfood med mere til lande uden for EU? Så er denne inspektionsguide noget for dig.

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med brancheorganisationerne udviklet en inspektionsguide for at klæde de danske virksomheder bedre på fra starten, når de ønsker at eksportere til lande uden for EU - såkaldte tredjelande. Guiden kan hjælpe eksportører eller kommende eksportører med at skaffe et overblik over en ellers kompleks proces med mange forskellige aspekter.


Danmarks status for husdyrssygdomme

 Her kan du finde de mest relevante links for at holde dig opdateret om den dyresundhedsmæssige status i Danmark.​​​

 
Definitioner

 Siden er under færdiggørelse. ​​

  • Animalske eller ikke-animalske fødevarer
  • Eksport eller samhandel/udførsel
 
Lovstof
 

 

Vejledning om indenrigserklæringer for fødevarer:

Vejledningen findes i Certifikatdatabasen, se link ovenfor. I Certifikatdatabasen vælges  "Indenrigstransport" i kolonnen "Handling" til højre på siden, klik på "søg". På siden, der kommer frem,​ er der links til de forskellige indenrigserklæringer. Klik på "vis" ud for en vilkårlig indenrigserklæring. På siden der kommer frem, findes et link til selve Vejledning om indenrigserklæringer for fødevarer.
 
   
Ændret 24. maj 2023