Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

DIX - digitale eksportcertifikater

Bliv klar til Fødevarestyrelsens nye digitale system DIX. Et system til digitalisering af anmodning og udstedelse af eksportcertifikater på fødevarer, foder og animalske biprodukter (ABP).

​​​​​Hvis du eksporterer fødevarer til tredjelande og i forvejen får udstedt eksportcertifikater hos Fødevarestyrelsen, så kommer du til at anvende Fødevarestyrelsens nye system til anmodning og udstedelse af eksportcertifikater – også kaldet DIX – i 2024.

DIX er et system, som skal erstatte den nuværende manuelle proces for udarbejdelse, overbringelse, håndtering og udstedelse af eksportcertifikater for både Fødevarestyrelsen og erhvervet.

Systemet bliver taget i brug primo 2024, og fra dette tidspunkt vil eksportcertifikaterne løbende overgå til DIX. Får du udstedt certifikater via Traces, så vil du stadig skulle anmode om certifikater via Traces NT.

Læs mere om TRACES NT her

DIX digitaliserer anmodningsprocessen​

DIX giver i første omgang mulighed for at digitalisere anmodningsprocessen for erhvervet samt sagsbehandlingen ​for Fødevarestyrelsen. Det vil derfor i første omgang ikke være muligt for virksomheder at få udstedt et digitalt certifikat via DIX eller for tredjelande at modtage det, men det er målet.

Hvornår skal jeg som eksportør bruge DIX?

Fødevarestyrelsen forventer at tage DIX i brug primo 2024.​

DIX bliver taget i brug ved en gradvis indfasning, hvor man løbende overgår til brugen af den digitale anmodningsproces for de eksisterende certifikatmodeller.

Den g​radvise indfasning bliver opstartet primo 2024, hvorefter man som virksomhed vil opleve, at ens certifikater løbende overgår til DIX. Du skal derfor huske at holde dig orienteret via vores hjemmeside, nyhedsbrevet for certifikatdatabasen eller via certifikatdatabasen.

Udrulningen betyder, at der vil være en overgangsperiode, hvor du kan finde gældende certifikater i et af de tre følgende systemer: DIX, Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase eller Traces NT.​


Hvilke certifikater blive​r påvirket​?

Overgangen af certifikaterne til DIX vil blive delt ind i 11 bølger, som vil blive udrullet over en samlet periode på ca. 6-9 måneder. Den første bølge forventes udrullet fra primo 2024. En specifik udrulningsplan med La-numre og navne vil blive offentliggjort i god tid inden den kommende ibrugtagnings​dato, så du kan se, hvornår din virksomhed bliver berørt.

Eksportcertifikaterne vil løbende overgå til DIX systemet. I den første periode vil ca. 25 procent af certifikatmodellerne fra certifikatdatabasen blive flyttet til DIX.

Efter at de første 25 procent af certifikatmodellerne er udrullet i systemet, vil der ske en gradvis udrulning af de resterende certifikater i DIX. ​​

Udrulning af certifikater kan blive forsinket

Ved valg af certifikater til den første udrulning har Fødevarestyrelsen haft fokus på lande, med hvem Fødevarest​​yrelsen har en god kommunikation og som forventes at være positive overfor digitaliseringen.

Der tages forbehold for den fulde udrulning af alle certifikater til DIX, da dette kan blive forsinket, hvis der er lande, som ønsker en genforhandling, f.eks. på grund af modstand mod overgangen til et digitalt system og certifikatets udseende.

Hvad sker der med Certifikatdatabasen​​?

Fødevaresty​​​relsens Certifikatdatabase vil stadig være tilgængelig, efter DIX er taget i brug, og du vil i overgangsperioden skulle orientere dig omkring udstedelsesmetoden her i forhold til, om dine certifikater skal udstedes via DIX, TRACES NT eller gennem Certifikatdatabasen.​

Certifikater og certifikatoplysninger på Certifikatdatabasen angående eksport af avlsmateriale o​g levende dyr er uændrede.​

PDF-versioner bliver fjernet

Når certifikater overgår til DIX, vil de nuværende certifikater i skrivbare PDF-versioner blive fjernet, som man kender det ved overgang til Traces NT. Der vil i stedet ligge en låst PDF-version, så du som virksomhed kan se, hvordan certifikatet ser ud og hvilke oplysninger, der skal angives i certifikatet ved anmodning. Derudover vil vejledningen til udfyldelse af certifikatet og evt. supplerende materiale også fremgå på certifikatmodellens side på Certifikatdatabasen - helt som i dag.

Søg på La-nummer eller DIX-modelnummer

Når DIX er taget i brug, vil du kunne fremsøge certifikater på Certifikatdatabasen ved enten at søge på det gamle La-nummer for certifikatmodellen eller det nye DIX-modelnummer. Ved genforhandling eller opret​​telse af nye af certifikater, som skal udstedes via DIX, vil nye certifikatmodeller fremover kun få et DIX-modelnummer. Brugen af La-numrene vil altså udfaset for certifikater på fødevarer, foder og ABP.

Hvornår kan jeg udveksle mine certifikater digitalt med tredjelandende​?

Det er endnu ikke m​​uligt for virksomheder at få udstedt et digitalt certifikat via DIX.

DIX giver i første omgang mulighed for at digitalisere anmodningsprocessen for erhvervet samt sagsbehandlingen for Fødevarestyrelsen. Man vil som virksomhed stadig få udstedt et fysisk certifikat printet på vandmærkepapir. Fødevarestyrelsen kommer til at stå for print af certifikater, som er overgået til DIX.

Alle certifikater, som overgår fra certifikatdatabasen til DIX, vil opsættes efter UNCEFACT-standard (Intern​​ationale standardkoder for handelsdokumenter). Herved forventes det, at DIX efter fuld implementering og udvikling vil kunne understøtte, at der kan udstedes elektroniske certifikater direkte til myndigheder i modtagerlandene, og at udvekslingen af oplysningerne kan foregå digitalt.

Automatisering a​​​f anmodning ved automatisk overførsel af data ​

Der er udviklet forskellige muligheder for virksomheder, der ønsker at automatisere hele eller dele af anmodningsprocessen. Automatisering af anmodningsprocessen vil typisk være relevant for virksomheder, der anmoder om mange certifikater. Anmodning om certifikater kan gennemføres på følge​nde måder:

  • Ved manuel indlæsning af data ifm. manuel anmodning om eksportcertifikat
  • Ved automatiseret indlæsning af data fra egne systemer.​

Indlæsni​​ng af data ifm. manuel anmodning

Certifikatdat​a kan indlæses i DIX i forbindelse med oprettelsen af en konkret anmodning. Når informationerne indlæses, sker der en automatisk udfyldelse af felter i certifikatmodellen. Denne indlæsning er ikke komplet, men skal suppleres med manuelle indtastninger.​

Automatiseret indlæsning af data fra​ egne systemer

Denne løsning vil give virksomhederne mulighed for at automatisere dele af eller hele anmodningsprocessen, eksempelvis til direkte indsendelse af certifikatanmodninger eller oprettelse af kladde for anmodning, som f.eks. kan færdiggøres og indsendes via den manuelle anmodningsproces. Løsningen stilles til rådighed for at sikre effektivitet og fleksibilitet hos virkso​mhederne.

Via fuldmagtsløsning vil det være muligt at indlæse data og dermed anmode om eksportcertifikat p​​å vegne af andre virksomheder.​

Hvordan inddrages brugerne​?

Projektet har stort fokus på at inddrage både eksterne og interne interessenter og har afholdt en række workshops. Senest har der været afholdt workshops med fokus på udviklingen a​f API-løsningen og optimering af anmodningsmodulet (den manuelle proces). Samtidig er der afholdt arrangementer for de kommende interne brugere.​

Brancheforeningerne inviterer til arrangementer

Invitationerne til arrangementer for eksterne interessenter sker primært via brancheforeningerne. Der er i øvrigt etableret en følgegruppe for erhvervet, som også modtager udsendte invitationer, og som holdes opdateret om udviklingen af DIX-projektet.

Hvis din virksomhed ikke er medlem af en brancheforening, og I gerne vil informeres ved invitationer til workshops, nyheder og lignende, kan I kontakte os på e-mail DIX@fvst.dk​, så vil vi sørge for at informere jer ved nyheder omkring DIX.

Ofte stillede spørgsmål og svar​

Fød​​evarestyrelsen har i det nedenstående dokument prøvet at besvare de mest almindelige spørgsmål omkring DIX.

Spørgsmål og svar om DIX - juli 2022 (pdf)

Læs mere​

Gå til emneside om eksport

Gå til certifikatdatabasen

Abonnér på faglige nyheder om certifikatdatabasen​


Ændret 22. marts 2023