Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Foderhygiejne og kvalitetsstyring

Formålet med reglerne om foderhygiejne og kvalitetsstyring på virksomheder og primærproducenter (landbrug) er at øge beskyttelsen af forbrugerne ved at højne sikkerheden fra jord til bord.

​​​​​​​​​​​​​​​Foderhygiejneforordningen skal sikre, at virksomheder og primærproducenter sætter fokus på risici for, at noget går galt i foderprodukt​ionen – og dernæst fødevaresikkerheden. Du kan finde et link til foderhygiejneforordningen samt til Fodervejledningen under "Lovstof og regler" nederst på siden.

Foderhygiejne og kvalitetsstyring på virksomhed
Formålet med reglerne er at beskytte forbrugerne ved at højne foder- og fødevaresikkerheden.
 

Alle der håndterer foder, skal registreres

Alle virksomheder der producerer, håndterer eller sælger foder, skal registreres. Hvis virksomheden ikke er registreret eller godkendt i Fødevarestyrelsen, skal virksomheden indsende et ansøgningsskema, inden den påbegynder sine aktiviteter.
 

Hvem skal følge reglerne om foder?

Alle virksomheder, der arbejder med fod​er, fx:
 • produktion af foderblandinger
 • produktion af tilsætningsstoffer eller forblandinger
 • produktion og forarbejdning af fodermidler
 • handel, pakning og oplagring
 • transport og distribution
 • import
 • eksport

Hvem er undtaget fra reglerne om foder?

Detailhandel med foder til selskabsdyr – fx supermarkeder, der sælger foder til hunde og katte. Enkelte landbrug er også undtaget fra reglerne.

Hvad betyder reglerne om foder?

Foderhygiejneforordningen udstikker de generelle rammer, som virksomhederne skal følge for god foderhygiejne. Derudover skal alle fodervirksomheder følge al lovgivning på foderområdet. Det vil sige de regler, der gælder for blandt andet salmonella, animalsk protein, uønskede stoffer, mærkning af foder, osv. Reglerne betyder, at alle virksomheder skal:
 • være registreret eller godkendt i Fødevarestyrelsen 
 • indføre og følge God ProduktionsPraksis
 • indføre og følge kvalitetsstyring baseret på HACCP-principperne
 • sikre fuld sporbarhed

Kontrol af reglerne om foder

Fødevarestyrelsen kontrollerer reglerne efter Kontrolforordningen, herunder at virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer fungerer. Når den enkelte virksomhed har vist, at dens kvalitetsstyringssystem fungerer, bliver Fødevarestyrelsens kontrolbesøg færre. Med andre ord: Jo bedre en virksomheds kvalitetsstyringssystem fungerer, jo mindre vil Fødevarestyrelsen skulle kontrollere. Du finder Kontrolforordningen via linket under "Lovstof og regler" nederst på siden.
 

Europæiske branchekoder

Forskelli​ge brancheorganisationer indenfor foderindustrien har en branchekode, som medlemmerne kan bruge til at udarbejde et kvalitetsstyringssystem til virksomhederne.
Branchekoder for foderindustrien kan findes på EU’s hjemmeside:​


Vejledninger for de forskellige typer fodervirksomheder
Produk​​ti​on:​

​​​

Handel: 


​Trans​​port:​​​​

 
​Foderhygiejne hos primærproducenter (landbrug)
Primærproducent har ansvaret for produktion og håndtering af foder på bedriften. Du skal derfor have fokus på forebyggelse af farer, der kan gå ud over foder- og fødevaresikkerheden. Når du er særlig opmærksom på de ting, der k​an gå galt, kan du forebygge.
 
Hvis der alligevel sker en fejl, skal du være i stand til hurtigt at gribe ind og begrænse skaden, f.eks. ved at standse brugen af et forurenet eller fejlproduceret foder.

Kvalitetsstyring på HACCP-landbrug
Når du anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form, er du et HACCP-landbrug.

Du skal da registreres til denne aktivitet, og du skal have et skriftligt kvalitetsstyringssystem, som er baseret på HACCP-principperne. Du skal også altid overholde de almindelige regler for god praksis for primærproducenter (landbrug).
 
Er du i tvivl, om du anvender en forblanding eller et fodertilsætningsstof i fodringen, så kan du kontakte producenten af produktet. Du kan også læse mere på denne side:
Om foderblandinger, forblandinger og tilsætningsstoffer

Læs Fødevarestyrelsens introduktion til kvalitetsstyring på landbrug:
Kvalitetsstyring ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug

​Læs om brug af forblandinger og fodertilsætningsstoffer på landbrug i Fodervejledningens kapitel 64
 
Lovstof og regler
 
 
Ændret 5. januar 2022