Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering og godkendelse af fodervirksomhed - herunder landbrug

Virksomheder, der producerer, forhandler, oplagrer eller transporterer foder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Det gælder både produktionsvirksomheder, lagre, mellemhandlere, transportvirksomheder og landbrug.

​​Foderhygiejneforordningen stiller blandt andet krav om, at fodervirksomheder skal være registreret og kun må forsyne sig med foder fra virksomheder og landbrug, der er registreret efter denne forordning. Det skal være med til at sikre, at alt foder er produceret og håndteret på landbrug og virksomheder, der følger reglerne om foderhygiejne og den øvrige foderlovgivning.

Godkendelse og registrering af fodervirksomhed
Hvorvidt din fodervirksomhed skal registreres eller godkendes, afhænger af virksomhedens aktiviteter. Læs mere i de guides, du finder i den blå boks længere nede på siden. 
 
Du kan finde blankette​​n til registrering og godkendelse her.

Hvis du som fødevarevirksomhed, leverer bi- og restprodukter til foder, skal du have denne aktivitet registreret efter foderlovgivningen. For foder af vegetabilsk oprindelse eller for mejeriprodukter skal du bruge en anden blanket, som du finder her:
 
Autorisation/registrering/ejerskifte"

Virksomheder med økologisk foder skal i visse tilfælde sende en supplerende anmeldelse til Fødevarestyrelsen.
 

 Din virksomhed bliver som udgangspunkt identificeret på baggrund af tildelt P-nr. (produktionsenhedsnummer) i CVR (det centrale virksomhedsregister).
 
Se mere her på CVR´s hjemmeside www.cvr.dk

Undtagelser til registreringspligten
Der er enkelte undtagelser til registreringspligten efter foderhygiejneforordningen. Det drejer sig fx om virksomheder, der udelukkende har detailhandel af foder til selskabsdyr (kæledyr). Detailhandel af foder til heste og hobbyhøns er ikke omfattet af undtagelsen.

Om betaling mv.
Fødevarestyrelsen registrerer fodervirksomheder for at kunne udføre foderkontrol og sikre, at fodervirksomheder håndterer foder hensigtsmæssigt. Registrering, kontrol, administration mv. er brugerbetalt.
 
Læs mere i denne guide: Hvad skal jeg betale, når jeg har en fodervirksomhed.

Modtag nyt om foderreglerne ved at melde dig til fagligt nyt.
 
Tilmeld eller afmeld dig nyhedsbreve her: Elektronisk tilmelding til nyhedsbrev om foder.
 
Fødevarestyrelsen offentliggør lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder.
 
 
Godkendelse og registrering af landbrug
Registrering
Produktion, håndtering og brug af foder til fødevareproducerende dyr er registreringspligtig. Det vil sige, at du skal være registreret i Fødevarestyrelsen, hvis du har en eller flere af disse aktiviteter.
 
Registreringen foregår via denne side: www.landbrugsindberetning.dk under boksen "Foder og fødevarer". Du logger på med NemID.

Hvad er foder?
Foder skal forstås bredt, idet det er samtlige produkter, som dyr skal indtage. Det kunne fx være korn, majs, græs, ensilage eller græs til afgræsning. Foder er også foderblandinger som tilskudsfoder eller mineraler.

Hvad er et fødevareproducerende dyr?
Fødevareproducerende dyr er dyr, der senere kan spises af mennesker. Nogle eksempler  er køer, svin, fjerkræ, får, heste og geder. Heste er også et fødevareproducerende dyr, selvom de i Danmark oftest holdes som kæledyr.

Undtagelser til registreringspligten
Du skal ikke registreres hos Fødevarestyrelsen, hvis:
  • du producerer mindre end 5 tons foderafgrøder pr. år, og afgrøderne leveres/sælges i en radius mindre end 50 km fra ejendommen
  • du kun har få dyr til egen husholdning, fx få høner eller en kalv (dine dyr skal derimod muligvis registreres i CHR.
  • du kun har heste, og alle hestene er udelukket fra konsum, så de ikke må slagtes (det fremgår af medicinsiderne i deres hestepas, hvis de er udelukket fra konsum)
Du kan læse om hestepas på denne side om: Hestepas.​

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over de registrerede fodervirksomheder. Du kan også bede din foderleverandør fremvise dokumentation for at være registreret.
  
Registreringen danner grundlag for den kontrol, Fødevarestyrelsen skal udføre.
 
Godkendelse til brug af coccidiostatika
Hvis du selv iblander tilsætningsstoffet coccidiostatika i dit foder, skal du godkendes af Fødevarestyrelsen. Du må ikke begynde at blande foder med coccidiostatika, før din virksomhed er godkendt.
 
Du ansøger om godkendelse ved at kontakte Fødevarestyrelsen her.
 
Du skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om, herunder oplysninger om din virksomheds navn og adresse og de påtænkte aktiviteter m.v.
 
Lovstof og regler

Her kan du finde et link til fx foderhygiejneforordningen:

Foder – lovstof

 

Ændret 10. februar 2022