Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sundhedsrådgivning

Fra den 1. juni 2021 skal alle sundhedsrådgivningsaftaler for kvæg- og grisebesætninger registreres på besætningsniveau. Dette er en konsekvens af dels, at forbruget af lægemidler til produktionsdyr fra samme dato skal registrerer sig på besætningsniveau og dels et ønske om, at sundhedsrådgivningsaftaler kan indgå med forskellige dyrlæger og aftaletyper for forskellige besætninger.

​​For større kvæg-, grise- samt minkbesætninger, er aftale om sundhedsrådgivning obligatorisk. For mindre kvæg-, grise- samt minkbesætninger kan aftaler om sundhedsrådgivning indgås frivilligt. Derudover kan ejere af fåre- og gedebesætninger samt akvakulturanlæg frivilligt indgå en aftale om sundhedsrådgivning. En aftale om sundhedsrådgivning skal være registreret i VetStat af besætningsdyrlægen inden 8 dage efter indgåelsen af aftalen. I forbindelse med registrering af aftalen er det muligt at underskrive den digitalt. Hvis digital underskrift fravælges skal aftalen indgås i skriftlig form ved anvendelse af de blanketter som findes herunder:


I lovgivningen, der henvender sig til praktiserende dyrlæger og besætningsejere, er der fastsat bestemmelser om:

  • hvad er en større kvæg-, grise-, og minkbesætning´

  • sundhedsrådgivningsaftalernes parter og form

  • hvem der må udføre sundhedsrådgivning

  • antallet af besøg

  • pligter og frister for registrering af indgåede eller opsagte sundhedsrådgivningsaftaler

  • optegnelser over forbrug af lægemidler

  • dyrlægens rapporter – hyppighed og krav til indhold

  • dyrlægens journaloptegnelser

  • straf for overtrædelser

Sundhedsrådgivningsaftaler for grise- og kvægbesætninger​
Ordningen er obligatorisk for besætninger, hvor antallet af dyr er mindst: 100 voksenkvæg, 200 ungkvæg, 300 søer, gylte eller orner, 3000 slagtegrise eller 6000 smågrise. Antallet opgøres d. 31. december i året forud.
 
 
Sundhedsrådgivningsaftale for minkfarme 
Ejere af minkfarme med mindst 20 voksne hundyr eller 100 hvalpe skal tegne en sundhedsrådgivningsaftale med en dyrlæge.
 
 
For fåre- og gedebesætninger, samt akvakulturanlæg
Det er frivilligt, om man vil indgå aftale om sundhedsrådgivning i fåre- og gedebesætninger samt akvakulturanlæg.
 
Aftalen giver bl.a. regelmæssige rådgivningsbesøg i besætningen, en løbende status på sundhed og velfærd og bedre grundlag for evt. ordinering af lægemidler.
 
En aftale om sundhedsrådgivning i fåre- og gedebesætninger samt i akvakulturanlæg kan opsiges med en måneds varsel af begge parter.
 
 
 
Registrering af sundhedsrådgivningsaftaler i Vetstat
Praktiserende dyrlæger, som har indgået en eller flere aftaler om sundhedsrådgivning, skal registrere sundhedsrådgivningsaftalerne i VetStat. Det kan gøres på vetstat.fvst.dk. Sker der ændringer i de registrerede oplysninger, skal dette rettes i VetStat. Der bør med jævne mellemrum kontrolleres, at de oplysninger, der er registreret, er korrekte.
 
Hvad skal rådgivningsrapporten indeholde – udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd
Det Veterinære Sundhedsråd er kommet med en udtalelse af 8. december 2006, der bl.a. handler om, hvad dyrlægens besøgsrapporter skal indeholde for, at de er fagligt acceptable.
 
 
Lovstof​ og regler
På lovstofsiden Lægemidler til dyr finder du regler og vejledninger for denne sides indhold.
 
Disse finder du under punktet om "Sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger", "Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger", "Sundhedsrådgivning for mink", "Sundhedsrådgivning for får og geder" og "Sundhedsrådgivningsaftaler for akvakultur".

 
 


Ændret 12. februar 2023