Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering som transportør af fødevarer

Hvis du regelmæssigt transporterer fødevarer, skal du være registreret som transportør hos Fødevarestyrelsen og have et egenkontrolprogram.

​​​​

​​​

Sådan bliver du registreret som transportør

Før du må begynde som transportør, skal du anmelde opstart. 

Når du har registreret dig, får du tilsendt en kontrolinformationsblanket. Den skal du altid have, så kunderne kan se den, hvis de ønsker det.

Hvis du stopper som transportør eller flytter adresse

Hvis du stopper som transportør af fødevarer eller flytter adresse, skal Fødevarestyrelsen have det at vide. 

Dit ansvar for sikre fødevarer

Det er dit ansvar som transportør af fødevarer, at transporten af fødevarer ikke går ud over fødevaresikkerheden.

Eksempler hvor der kan opstå problemer for fødevaresikkerheden under transport

 Som transportør bør du have styr på for eksempel:​

  • ​Rengøring og vedligeholdelse af opbevaringskasser og bagagerum.
  • Sikring mod skadedyr – du skal sikre, at der ikke kan komme skadedyr ind, f.eks. mus, rotter, insekter eller andre dyr, hvor du opbevarer kasser under transport af fødevarer.
  • Håndtering af affald – affald må ikke blandes sammen med fødevarer eller kunne forurene det. Derfor bør affald fjernes fra kasser, bagagerum og andre steder, hvor du opbevarer fødevarer.
  • Temperaturforhold – du skal sikre, at temperaturen under transport ikke stiger væsentligt for at undgå, at fødevarerne bliver sundhedsmæssigt farlige. Det kan for eksempel betyde, at leveringen skal foregå hurtigst muligt eller i isolerede kasser med køleelementer.

Hold styr på fødevaresikkerheden ved hjælp af egenkontrol

Alle transportører skal have et egenkontrolprogram. Egenkontrolprogrammet skal beskrive, hvor i dine aktiviteter, der kan være en risiko for fødevaresikkerheden, og hvordan du får styr på disse aktiviteter (en "risikoanalyse"). Det skal være med til at sikre, at der er styr på blandt andet rengøring, temperatur mv., som beskrevet i punkterne ovenover. Egenkontrollen skal sikre, at fødevarerne er i orden, at fødevarelovgivningen bliver overholdt, og at kunderne ikke bliver syge af fødevarerne.

Du kan hente hjælp i en skabelon og et eksempel på risikoanalyse her på siden om Egenkontrol & risikoanalyse.

Gode arbejdsgange

Det er ikke altid nødvendigt, at en transportør af fødevarer fører løbende skriftlig egenkontrol – for eksempel hvis transportørens aktiviteter udgør en lav risiko for fødevaresikkerheden. Der kan det være nok at have gode arbejdsgange, og du skal kunne redegøre for de gode arbejdsgange, når fødevarekontrollen kommer på besøg.

Læs mere om egenkontrol og gode arbejdsgange

Du kan læse om egenkontrol og gode arbejdsgange i denne guide om Gode arbejdsgange er en del af din egenkontrol.​


Du kan finde alt materialet via søgefeltet på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk

​​​

Ændret 29. marts 2023