Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hygiejne og indretning af fødevarevirksomhed

Få tjek på hygiejne, håndvask og rengøring, og hvordan du bedst muligt indretter din fødevarevirksomhed eller f.eks. et institutionskøkken. Det handler om fødevaresikkerhed.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fødevarevirksomheder skal overholde en række regler for fø​devarehygiejne og drift af virksomheden. Reglerne er forebyggende og fastsat under hensyn til fødevaresikkerheden.​


​​​​​​

Fødevaresikkerhed og hygiejne 

Når der bli​​​ver produceret fødevarer i en virksomhed eller bliver lavet mad i f.eks. et institutionskøkken eller et andet professionelt køkken, er det vigtigt at overholde ​visse hygiejneforhold, ​​så fødevarerne/maden ikke gør forbrugere, kunder eller gæster syge.

Fødevarevirksomheden har ansvaret for fødevaresikkerheden af virksomhedens fødevarer. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko for forbrugerne ved at bruge eller spise fødevarerne/maden.

Som p​​rivat forbruger, der laver mad i hjemmet, kan du finde gode hygiejneråd her under "Gode køkke​nvan​​er"

Læs her om Bakterier, virus og parasitter i fødevarer

Regler om hygiejne og drift af fødevarevirksomheder

Alle fødevarevirksomheder, der frems​​tiller eller forarbejder fødevarer, skal overholde reglerne ​​​om fødevarehygiejne, fx om:

 • Nedkøling af fødevarer
 • Køleopbevaring af fødevarer
 • Temperatur ved varmebehandling af fødevarer
 • Varmholdning af fødevarer
 • Hvordan man undgår at sprede bakterier (krydsforurening)
 • Indretning af virksomheden
 • Udstyr, der bruges i virksomheden
 • Rengøring og desinfektion
 • Personlig hygiejne
 • Bekæmpelse af skadedyr
 • Håndtering af affald

Se mere ​på lovstofsid​​en "Hygiejneregler"

Få hjælp i Hygiejnevejledningen til at forstå reglerne 

For at få et overblik over regl​​erne om hygiejne, indretning og drift kan du hente hjælp i Hygiejnevejledningen. Vejledningen giver eksempler på, hvordan fødevarevirksomheder i praksis kan overholde reglerne. I H​ygiejnevejledningen kan du søge og finde reglerne for netop din ​​type fødevarevirksomhed.

Se Hygiejnevejl​​edningen.

Typiske spørgsmål og svar om hygiejne og indretning

Hvor mange vaske​​ skal jeg have i min virksomhed?

Du skal mindst have én håndvask til vask af hænder og én produktionsvask. Vasken skal have et blandingsbatteri med rindende koldt og varmt vand af drikkevandskvalitet. Ved håndvaskene skal d​​er være håndsæbe og mulighed for at tørre hænder hygiejnisk, fx papirhåndklæder, håndklæderuller eller lufttørrer. Der skal også være håndvask i toiletområdet.

Antallet af vaske i din fødevarevirksomhed skal passe til dine aktiviteter. Ofte vil du have behov for separate vaske til opvask af redskaber, klargøring af fødevarer m.m.

Læs mere her i Hygiejnevejledningens afsnit 7. Vaske i fødevarevirksomheder

Hvilke materialer må jeg bruge​ i mit køkken?

Generelt gælder det,​​ at både gulve, vægge, lofter og døre skal være af materialer, så de er lette at rengøre og om nødvendigt også kan desinficeres.

Læs mere her i Hygiejnevejledningens afsnit 5. Valg af materialer i fødevarevirksomheder

Må jeg lave fødevarer, mens kunderne kan​ se på?

Ja, men ​d​u skal sikre dig, at din virksomhed er indrettet på en måde, så kunderne ikke kan forurene maden.

Læs mere her i Hygiejnevejledningens afsnit 4. Lokaler og indretning af fødevarevirksomheder

Må mine fødev​​arer stå fremme, så kunderne selv kan tage?

Ja, men du skal v​ære opmærksom på placering og afskærmning af fødevarerne, redskaber til selvbetjening såsom skeer og tænger, temperaturkrav for fødevarer der bliver opbevaret uden for køl, opfyldning af fødevarer og håndtering af rester.

Hvis du vil sælge uindpakkede fødevarer ved selvbetjening, skal du udarbejde en skriftlig risikoanalyse. I risikoanalysen skal det indgå, om der er kritiske kontrolpunkter ved selvbetjeningen som fx nedkøling, køleopbevaring, opvarmning, varmholdelse og genopvarmning af fødevarer.

Af dit egenkontrolprogram skal det fremgå, hvordan du håndterer de kritiske kontrolpunkter, og du skal sørge for at have dokumentation for udførelsen af egenkontrollen.

Læs mere her i Hygiejnevejledningens afsnit 28. Selvbetjening af fødevarer og underafsnit.​​

Gælder de samme regl​​er for mobile virksomheder?

Nej, for mobile vir​​ksomheder og midlertidige lokaler gælder særlige regler. 
Disse virksomheder har ofte en begrænset behandling og et begrænset salg af fødevarer, og faciliteterne skal passe til aktiviteterne.

Pølsevogne, fiskebiler, ostebiler og iscykler, der flyttes dagligt, er eksempler på mobile virksomheder. Mobile virksomheder kan stå samme sted hver dag, men skal flyttes dagligt for rengøring og påfyldning af varer eller vand.

Telte, markedsboder og helt simple torvestader, som står på samme sted i kortere eller længere perioder ad gangen, er eksempler på midlertidige lokaler. Det er oftest sæsonvirksomheder eller andre midlertidige virksomheder, der gør brug af midlertidige lokaler.

Læs mere her i Hygiejnevejledningens afsnit 15. Mobile fødevarevirksomheder og midlertidige lokaler

Hvad g​​ør jeg, hvis jeg finder rotter i min virksomhed?

Hvis du mistænker, at rotter har været i kontakt med fødevarer, og at fødevarerne derfor kan være sundhedsskadelige,​​ skal du underrette Fødevarestyrelsen og din kommune og tilkalde et skadedyrsfirma.

Underret Fødevarestyrelsen via denne kontaktformular​​​

Fik du​ ikke s​var på dit s​​pørgsmål?

Konta​​kt Fødevarestyrelsens kundecenter​​​.

Telefon: ​​7227 6900 – mandag til torsdag 9.00-16.00, fredag 9.00-15.00

Brug denn​​​e ko​ntaktformular​​​​


Ændret 11. november 2022