Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import og samhandel af fødevarer

Find praktiske oplysninger og regler om indførsel af fødevarer.

​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​Skal du samhandle eller indføre fødevarer fra et tredjeland?

​​​Hvis du vil indføre fødevarer med salg for øje, skal du være registreret som importør i Fødevarestyrelsen. Uanset om der er tale om samhandel eller indførsel fra tredjelande. På siden her kan du se, hvilke krav fødevarerne skal opfylde, og hvilke procedurer der skal følges ved importen.

Anmeldelse til registrering som importør skal sendes til Fødevarestyrelsen.

Er du forbruger?

Informationerne på denne side er rettet til virksomheder med import af fødevarer. Hvis du som privatperson skal have mad med hjem fra rejse, skal du følge andre regler.

Skal du handle med Storbritannien efter Brexit?

Hvis din virksomhed handler med Storbritannien i dag, kan der være nye forhold, du skal være opmærksom på, nu hvor Storbritannien er trådt ud af EU. 
 

Nye regler

Vær opmærksom på at der per 21. april 2021 er trådt nye regler i kraft. Fødevarestyrelsen arbejder på at opdatere hjemmesiden. Kort intro til nye regler kan findes på siden ’Grænsekontrol’.

 
Animalske eller ikke-animalske fødevarer
I fødevarelovgivningen skelner man mellem animalske og ikke-animalske fødevarer:
  • Ikke-animalske fødevarer er vegetabilske fødevarer.
  • Animalske fødevarer er fødevarer, som består af eller er lavet af råvarer fra dyr: Kød, mælk, æg, fisk, honning m.m. 
Betingelserne for indførsel og de procedurer, der skal følges ved indførsel, er forskellige for animalske og ikke-animalske fødevarer. Reglerne beskrives i afsnittene “Indførsel af ikke-animalske fødevarer”, “Import af animalske fødevarer fra tredjelande” og “Samhandel af animalske fødevarer” her på siden.

Fødevarer kan selvfølgelig også være sammensat af både animalske og vegetabilske fødevarer. I afsnittet “Indførsel af sammensatte fødevarer” beskrives reglerne for disse fødevarer.
 
Samhandel eller import fra tredjelande
Ved indførsel af fødevarer skelner man også mellem samhandel og import fra tredjelande.
Disse to begreber vil blive brugt i beskrivelserne for indførsel af fødevarer.
  • Samhandel er indførsel fra de andre EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Andorra. Desuden er Schweiz samhandelsland for animalske produkter, og for visse ikke-animalske produkter med oprindelse i Japan (forordning (EU) 2016/6). Indførsel af fisk fra Færøerne og Grønland er også samhandel. Landene betegnes samlet samhandelsområdet.
  • Import fra tredjelande er indførsel fra lande uden for samhandelsområdet.

Indførsel af ikke-animalske fødevarer
Ikke-animalske fødevarer, der importeres fra tredjelande eller ind​føres ved samhandel, skal som hovedregel opfylde de samme krav til fremstilling og sikkerhed, som stilles til tilsvarende produkter fremstillet i Danmark til fri cirkulation.
 

Egenkontrol

Som importør skal du via din egenkontrol sikre, at fødevarerne overholder lovgivningen. Det er importøren, der er ansvarlig for indførte fødevarer, når de omsættes i Danmark. 
Du kan finde mere information om egenkontrol i vejledningen og skabelonen i afsnittet Importørers egenkontrol længere nede på siden.
 

Hvor kan ikke-animalske fødevarer indføres?

I modsætning ti​l de animalske fødevarer er der generelt ingen krav til, at ikke-animalske fødevarer skal indføres ad særlige kanaler eller kontrolsteder. Ikke-animalske fødevarer kan altså normalt indføres direkte til en modtagevirksomhed, hvorfra de kan omsættes.

I forbindelse med specifikke restriktioner eller intensiveret kontrol kan der fastsættes særlige krav til f.eks. forhåndsanmeldelse, kontrolsteder, erklæringer, analyseattester og lignende.

Læs mere om ikke-animalske fødevarer under restriktion her


Hvordan bliver de kontrolleret?

Fødevarestyrelsens kontrol er hovedsagelig en kontrol af importørens egenkontrol, eventuelt suppleret med stikprøver.


Hvor står reglerne?

De generelle regler findes i Fødevareforordningen, Hygiejneforordningen og Kontrolforordningen.
 
Læs mere om generelle regler på siden om fødevaresikkerhed.

Eventuelle særlige restriktioner vedrørende indførsel af ikke-animalske fødevarer findes i Restriktionsbekendtgørelsen.
 

Anden lovgivning

Vær opmærksom på, at andre myndigheder kan have lovgivning på området.
 
Indførsel af animalske fødevarer fra tredjelande
Animalske fødevarer, som indføres fra tredjelande, skal opfylde en række krav vedrørende dyresundhed, folkesundhed og produktionshygiejne, som tjekkes ved den veterinære grænsekontrol på det grænsekontrolsted, hvor partierne indføres i samhandelsområdet.

Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af importkravene og den veterinære grænsekontrol samt en liste over grænsekontrolsteder.
Gå til siden om grænsekontrol.

Der kan derudover være en række krav til kvalitet, sammensætning eller mærkning, som fødevarerne skal opfylde for at kunne omsættes frit, men som ikke er omfattet af den veterinære grænsekontrol.

Egenkontrol ved indførsel fra tredjelande

Selvom der udføres veterinær grænsekontrol på animalske fødevarer fra tredjelande, skal du som importør sikre via din egenkontrol, at fødevarerne overholder lovgivningen. Det er importøren, der er ansvarlig for indførte fødevarer, når de omsættes i Danmark.
Du kan finde mere information om egenkontrol i vejledningen og skabelonen i afsnittet Importørers egenkontrol længere nede på siden.
 

Her kan fødevarerne indføres

Animalske fødevarer fra tredjelande skal føres ind i EU via et godkendt grænsekontrolsted på EU's ydre grænse.​  

Importen skal altid forhåndsanmeldes til grænsekontrolstedet.
 ​

Hvor står reglerne?

Reglerne om kontrol af animalske fødevarer, som importeres fra tredjelande findes i Veterinærkontrolbekendtgørelsen og Veterinærkontrolforordningen. Læs mere under “Lovstof og regler”.
 
Samhandel af animalske fødevarer
Animalske fødevarer, som modtages fra et andet samhandelsland, og som opfylder fællesskabsreglerne, kan som hovedregel føres direkte til modtagevirksomheden, hvorfra de kan omsættes.
 

Egenkontrol ved samhandel af animalske fødevarer

Som importør skal du via din egenkontrol sikre, at fødevarerne overholder lovgivningen. Det er importøren, der er ansvarlig for indførte fødevarer, når de omsættes i Danmark.
Du kan finde mere information om egenkontrol i vejledningen og skabelonen i afsnittet Importørers egenkontrol længere nede på siden.

Udover de generelle krav til egenkontrol er der nogle mere specifikke krav vedrørende modtagekontrol og registrering, som du skal være opmærksom på ved indførsel af animalske fødevarer fra samhandelsområdet. Kravene fremgår af Veterinærkontrol​bekendtgørelsen.
 

Hvor kan fødevarerne indføres?

Animalske fødevarer kan normalt indføres direkte fra et samhandelsland til en modtagevirksomhed, hvorfra de kan omsættes. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være krav om forhåndsanmeldelse af indførsel af bestemte produkter, jf. Veterinærkontrol-bekendtgørelsen.
 

Hvor står reglerne?

Reglerne om kontrol af animalske fødevarer, som indføres fra samhandelsområdet, findes i Veterinærkontrolbekendtgørelsen. Særlige restriktioner findes i Restriktionsbekendt​-gørelsen.
 
Særlige restriktioner for indførsel af fødevarer
For visse fødevarer, hvor der er konstateret særlige risici eller problemer i forbindelse med import, fastsætter EU gennem kommissionsbeslutninger restriktioner for importen.
Alle restriktioner vedrørende import af fødevarer samles i Restriktionsbekendtgørelsen.

Indførsel af sammensatte fødevarer
En del fødevarer består af både animalske og vegetabilske ingredienser. Sammensætningen er afgørende for, om fødev​arerne skal indføres efter reglerne for animalske fødevarer – det vil blandt andet sige, om de skal til veterinær grænsekontrol – eller efter reglerne for ikke-animalske fødevarer.

Der er kommet nye regler. En kort oversigt kan findes på siden for ’Grænsekontrol’.
 
TRACES NT
TRACES NT er database til re​gistrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med visse animalske produkter indenfor EU samt import af animalske produkter fra tredjelande.​

Importørers egenkontrol
Nedenfor finder du en guide og skabelon som hjælp til, hvordan man som importør udfører egenkontrol i forbindelse med indførsel af fødevarer. Det er importørens pligt at sikre, at produkterne opfylder EU's lovgivning på området. Der må tages forbehold for evt. ændringer i forhold til lovgivningen.


Indførsel af fødevarer – på andre sprog
Nyhedsbrev m.m.
 
Lovstof og regler
Ændret 21. februar 2023