Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Liste over karantænefaciliteter eller -centre ved import af fugle, bortset fra fjerkræ

Liste over karantænefaciliteter eller -centre, der er godkendt med henblik på import af fugle, bortset fra fjerkræ (direktiv 92/65/EØF og 91/496/EØF).

I Danmark er der ingen karantænefaciliteter, som er godkendt iht. direktiv 92/65/EØF og 91/496/EØF.

In Denmark, there are no quarantine facilities approved according to directives 92/65/EEC and 91/496/EEC.

​​​​​​Member State ​
Medlemsstat
List of approved quarantine facilities or centres for the importation of birds other than poultry (Directives 92/65/EEC and 91/496/EEC)
Liste over karantænefaciliteter eller centre, der er godkendt med henblik på import af fugle, bortset fra fjerkræ (direktiv 92/65/EØF og 91/496/EØF) 
Version
Version
dd/mm/yyyy
dd/mm/åååå
Approval number
Godkendelses-
nummer
Approval date
Dato for godkendelse
Name of the competent local veterinary unit (LVU)
Den lokale veterinærmyndigheds navn (LVU)
LVU TRACES 
number

LVU'​s TRACES-nummer
LVU contact details
Kontaktoplysninger for LVU
Remarks
Bemærkninger
         
         
Ændret 17. januar 2017