Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Liste over godkendte handlende og registrerede steder, der anvendes af handlende i forbindelse med deres erhverv

Liste over godkendte handlende og registrerede steder, der anvendes af handlende i forbindelse med deres erhverv (direktiv 64/432/EØF og 91/68/EØF).

Der er ikke nogen godkendte handlende jf. direktiv 64/432/EØF eller 91/68/EØF i Danmark.

There are no approved dealers according to directive 64/432/EØF or 91/68/EØF in Denmark.

Member State
Medlemsstat
List of approved dealers and registered premises used by dealers in connection with their business (Directives 64/432/EEC and 91/68/EEC)
Liste over godkendte handlende og registrerede steder, der anvendes af handlende i forbindelse med deres erhverv (direktiv 64/432/EØF og 91/68/EØF)
Version
Version
dd/mm/åååå
Approval number
Godkendelsesnr.
Approval date
Dato for godkendelse
Name
Navn
Contact details
Kontaktoplysninger
Species
Art
Remarks
Bemærkninger
         
         
Ændret 17. januar 2017