Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Betaling af rejseholdsafgift 2021 for engrosvirksomheder

Har du modtaget en faktura på 710 kr. fra Fødevarestyrelsen, så er det sikkert Fødevarestyrelsens årlige rejseholdsafgift for 2021.

Hvorfor skal virksomhederne betale afgiften?

Finansieringen af Fødevarestyrelsens rejseholds aktiviteter sker ved, at alle fødevareengrosvirksomhederne betaler et fast årligt beløb.

Alle virksomheder skal betale, uanset om de i 2021 måtte blive udsat for kontrol af rejseholdet eller ej. 
 
Under "Lovstof" nederst på siden finder du link til mere information om hjemmel til opkrævning af afgiften.

 

Hvilke virksomheder er omfattet af betaling?

Betalingen opkræves for virksomheder, der er autoriseret eller registreret den 1. februar 2021, jf. Bekendtgørelse nr. 2272 af 29. december 2020 § 69, stk.1.  

Læs bekendtgørelsen her

Det drejer sig om virksomheder:

  • Virksomheder, der sælger, formidler og transporterer fødevarer til andre virksomheder
  • Virksomheder, der opbevarer fødevarer for andre virksomheder
  • Virksomheder, der fremstiller eller distribuerer materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer 

 

Indtægterne fra afgiften skal dække omkostninger til kontrol udført af Fødevarestyrelsens Rejsehold i 2021.

Fødevarekontrollens Rejsehold arbejde består i sammen med fødevareafdelingerne at kontrollere virksomhedernes regnskaber, dokumenter og andre forhold. Rejseholdet reagerer fx på anmeldelser om ulovlige virksomheder og ulovlige slagtninger.

 

Afgiften har ikke noget med den almindelige regelmæssige fødevarekontrol eller opfølgende kontrol at gøre. Virksomhederne betaler fortsat særskilt for denne kontrol.

 

Fødevarestyrelsen har udsendt faktura til engrosvirksomheder på rejseholdsgebyr for 2021.  
 
Hvis du har spørgsmål til din faktura, kan du skrive til Fødevarestyrelsen. Husk at oplyse virksomhedsnavn og kundenummer.

I tekstfeltet skal du skrive 'Rejseholdsafgift 2021'.

 

Vi har en ekspeditionstid på ca. 14 dage.

 

 

Læs mere om fødevarekontrollens rejsehold
Lovstof
 
 
Ændret 9. februar 2021