Gå til navigation Gå til hovedindhold

Kampagnekontrolafgift

Her kan du læse om den årlige kampagnekontrolafgift, som skal betales til Fødevarestyrelsen.

​​​​​​​​​​Alle virksomheder, der er registreret i Fødevarestyrelsen, sk​al betale en fast årlig kampagnekontrolafgift. Afgiften opkræves for virksomheder, der er autoriseret eller registreret den 1. februar.

Det gælder for virksomheder, der:

  • ​er reg​istreret eller autoriseret til at fremstille eller sælge fødevarer og fødevarekontaktmaterialer og er momsregistreret.

  • er en offentlig institution, som er godkendt eller registreret efter fødevareloven, uanset om den er momsregistreret eller ej.

Vær opmærksom på, at alle virksomheder skal betale, uanset om de har modtaget en kontrol eller ej.

Kontrolafgiften opkræves ud ​fra virksomhedens eller institutionens p-nummer. 
Til ethvert CVR-nummer hører et eller flere p-numre.

Kampagnekontrolafgift 2023 er 563 kr. pr. p-nummer. Hvis virksomheden har flere p-enheder, der er registreret som fødevarevirksomheder, skal den betale én afgift pr. p-nummerenhed.

Momsfritagede virksomheder opkræves ikke kampagnekontrolafgift.​

Samlet fak​​​tura ​​på kampagnekontrol- og r​ejseholdsafgift

Hvis virksomheden skal betale begge afgifter, modtager den én samlet faktura på kampagnekontrol- og r​ejseholdsafgift, da begge afgifter har samme skæringsdato.

Læs m​​ere​

Læs om ændret finansiering af kontrolkampagner

​Læs mere om den årlige rejseholdsafgift​

Spørgsmål ​​​og svar

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om betaling af den årlige​ kampagnekontrolafgift her.​

Hvis du har andre spørgsmål til afgiften, kan du skrive til Fødevarestyrelsen eller ringe på tlf. 72 2​7 69 00.​ ​

Betalings​muligheder

Fødevarestyrelsens kontonummer: 0216 4069041485 (Danske Bank)

IBAN: DK3202164069041485

SWIFT: DABADKKK

Hvad er baggrunden for afgiften?

Med Fødevareforlig 2.0 fra juni 2010 er det besluttet, at der skal ske en styrket fødevarekontrol i form af kampagnekontrol. Partierne bag forliget har besluttet, at omkostningerne skal finansieres af erhvervet.​

Læs mere om Fødevareforliget  

Kontrolkampagnerne er målrettet afgrænsede​​ områder med behov for en særlig kontrolindsats. De udvælges på baggrund af den aktuelle situation og identificerede risici.​​​

Hvad dækker kontrolafgiften?

Pengene bruges til at finansiere den kampagnekontrol, som Fødevarestyrelsen udfører i fødevarevirksomheder.

Alle fødevarevirksomheder kan udsættes for kampagnekontrol som supplement til basiskontrollen. Derfor fordeles de samlede udgifter på de virksomheder, der kan udtages til kontrol.

Du kan læse mere ​om kampagnekontrol her

Hvorfor har jeg fået en faktura på kampagnekontrolafgift? 

Du modtager faktura på kampagnekontrolafgift, fordi din virksomhed er registreret hos Fødevarestyrelsen pr. 1. februar.​

Kampagnekontrolafgiften skal betales, selvom virksomheden er ophørt efter 1. februar.​

Skal jeg betale, hvis min virksomhed er ophørt?

Hvis din virksomhed var registreret i Fødevarestyrelsen den 1. februar, skal du betale for dette års kampagnekontrol - også hvis den efterfølgende er ophørt.

Kan jeg blive fritaget for betaling?

Nej. Virksomheder og offentlige institutioner kan ikke fritages for betaling, hvis de er omfattet af kontrolafgiften.

Det er ikke afgørende, om din virksomhed har haft kampagnekontrol eller ej. Folketinget har besluttet, at alle skal være med til at betale for kontrollen.​​

Kan jeg klage over afgiften?

Du kan ikke klage over beløbet.

Du kan klage, hvis du mener, at din virksomhed ikke er omfattet af ordningen, fx hvis:

Sådan klager du over Fødevarestyrelsens afgørelser

Hvad er konsekvensen, hvis jeg ikke betaler?

Hvis Fødevarestyrelsen ikke modtager betaling, vil der blive pålagt rykkergebyrer.

Hvis Fødevarestyrelsen fortsat ikke modtager betaling, bliver dit udestående beløb inkl. rykkergebyrer sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.​

Lovstof

Læs om hjemmel fo​r afgiften i § 34 i Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.​

Læs bekendtgørelsenÆndret 9. februar 2023