Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Årsafgift 2022 for landbrug med HACCP-registrering

Landbrug, som bruger forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form til blanding af foder på bedriften, skal betale en årlig afgift.

​Der skal betales 895 kr. pr. bedrift (pr. CVR eller CPR). Pengene bruges til at finansiere den kontrol af HACCP-landbrug, som udføres i 2022. Alle HACCP-registrerede landbrug skal betale, uanset om de i 2022 bliver udtaget til kontrol eller ej.

Under "Lovstof" nederst på siden finder du link til betalingsbekendtgørelsen.

Læs mere om HACCP -landbrug
Læs mere om HACCP-landbrug i fold ud-afsnittet "Foderhygiejne og kvalitetsstyring på HCCAP-landbrug" på Foderhygiejne og kvalitetsstyring

 

Alle landbrug, som er HACCP-registreret hos Fødevarestyrelsen til brug af forblandinger og fodertilsætningsstoffer i ren form, har fået en regning.
 
Du har registeret dig via Landbrugsindberetning.dk i rubrikken "Foder og fødevarer".
 

Læs mere om forblandinger og fodertilsætningsstoffer.

OBS! Fåreblandinger (foderblandinger til får) er ikke en forblanding.

Alle landbrug, der bruger forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form på deres bedrift, skal betale.
 
Hvis du ikke bruger forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form på din bedrift, skal du afmelde din HACCP-registrering på Landbrugsindberetning.dk i rubrikken "Foder og fødevarer".

Afmelding sker på Landbrugsindberetning.dk i rubrikken Foder og fødevarer (punkt 2.1.). Du logger på med din "Virksomheds NemID". Når du har opdateret og gemt ændringerne, kan du udskrive en oversigt over dine registreringer til foder og fødevarer.
 
Hvis du ikke bruger forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form på din bedrift, skal du afmelde dig ordningen.
 
 
Hjemmel til opkrævning af afgiften fremgår af betalingsbekendtgørelsen   (Se Kapitel 9, § 54, stk. 4).
 
Afgiften opkræves hvert år og går til dækning af kontrollen på "HACCP-landbrug".

 

Pengene bruges til at finansiere den kontrol af HACCP-landbrug, som udføres i 2021. Ved kontrollen gennemgås det skriftlige kvalitetsstyringssystem, som bedriften har udarbejdet for brugen af den pågældende forblanding og de enkelte fodertilsætningsstoffer.

 

Hvis du ikke betaler din faktura, bliver dit udestående beløb sendt til inddrivelse hos SKAT.

Hvis du har spørgsmål vedrørende opkrævning af afgiften, kan du skrive til
Fødevarestyrelsen

Du kan også ringe til Fødevarestyrelsen på tlf. 72 27 69 00.

Lovstof
Betaling for kontrol - lovstof


Ændret 13. januar 2022