Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Nyt kontrolkoncept på fødevareområdet

Den 1. januar 2020 indførte Fødevarestyrelsen et nyt koncept for kontrol og vejledning på fødevareområdet

​Kontrolkonceptet har fokus på, at fødevarevirksomheder lever op til fødevaresikkerheden, og vil derfor målrette kontrollen mod fødevarevirksomheder med størst risici og behov for kontrol. Det betyder, at virksomheder som overholder fødevarelovgivningen, får færre kontrolbesøg.

Det nye kontrolkoncept betyder at:

  • Alle fødevarevirksomheder fortsat får kontrolbesøg – også kaldet basiskontrol. Hyppigheden af hvornår du får besøg, varierer for branche og virksomhed. Det er primært detailvirksomheder, som cafeer, restauranter og supermarkeder, der vil opleve de største ændringer og engrosvirksomheder, som ikke foretager behandling af fødevarer.

  • Alle nye virksomheder får et første kontrolbesøg, hvor de hjælpes godt i gang, og hvor der er god tid til vejledning. Vi kalder det starthjælp. Fødevarestyrelsen varsler kontrolbesøget, så de rette personer er til stede ved besøget.

  • Fødevarestyrelsen følger op på brud på reglerne. Hvis du overtræder reglerne, udfører Fødevarestyrelsen to opfølgende kontrolbesøg i din virksomhed – mod ét kontrolbesøg tidligere. Du skal selv betale for de to kontrolbesøg. Det første besøg er målrettet de regler, du har overtrådt. Det andet besøg er en standardkontrol. 

  • Smiley-ordningen og Elite-Smiley fortsætter uændret indtil videre.

  • Selvom Fødevarestyrelsen ændrer kontrollen, er det stadig dit ansvar at sikre, at reglerne altid er overholdt i din virksomhed.

Hvor ofte udføres basiskontrol i min virksomhed

Hovedparten af kontrolbesøgene udpeges som stikprøver, hvor udpegningen sker ved hjælp af en analysemodel udviklet af Fødevarestyrelsen. Analysemodellen tager udgangspunkt i kontrol- og registreringsdata om virksomheden, og opdeler fødevarevirksomhederne efter behov for kontrol. Det kaldes stikprøvebaseret basiskontrol. Hyppigheden mellem basiskontrolbesøg varierer fra virksomhed til virksomhed og fra år til år. De fleste detailvirksomheder udpeges til kontrol på denne måde. Det samme er gældende for engrosvirksomheder, som ikke behandler fødevarer.

I detailvirksomheder, der producerer fødevarer til mange, og i engrosvirksomheder, der behandler fødevarer, kommer Fødevarestyrelsen fortsat regelmæssigt på kontrolbesøg, også kaldet frekvensbaseret basiskontrol.  Virksomheder, der tilbereder økologiske fødevarer, virksomheder med import, eksport eller håndtering af specificeret risikomateriale vil også fremover få kontrolleret disse aktiviteter med faste frekvenser.

Fødevarestyrelsen udfører også mere dybdegående kontrol

Ud over basiskontrollen har Fødevarestyrelsen en række kontrolindsatser, som tages i brug, hvor der er behov for øget kontrol og vejledning.

For eksempel giver en anmeldelse fra en forbruger med klage over forhold i en fødevarevirksomhed værdifuld information til Fødevarestyrelsen. Det medfører derfor, at vi kontakter anmelder, hvis denne ikke er anonym, og som udgangspunkt udfører vi et kontrolbesøg i den pågældende virksomhed.

Fødevarestyrelsen har flere muligheder for at udføre yderligere kontrol. Det kan være i virksomheder med udfordringer eller i grupper af virksomheder med aktiviteter eller produkter, der giver anledning til et særlig vejlednings- eller kontrolfokus.

Læs mere

Du kan læse mere om kontrolkonceptet på denne side: Typer af kontrol på fødevareområdet.

Du kan læse uddybende beskrivelser af kontrolkonceptet og de forskellige kontrolindsatser i vejledning om kontrolindsatser på fødevareområdet.


Ændret 11. marts 2021