Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol af fødevarevirksomheder

Her kan du læse, hvordan Fødevarestyrelsen generelt kontrollerer de fleste fødevarevirksomheder. Du kan derudover se film, der viser hvordan en kontrol typisk foregår.

​Kontrol og coronavirus​

Mange fødevarevirksomheder har indført særlige regler for at forebygge coronasmitte, bl.a. at udefrakommende ikke kan få adgang til fødevareproduktionen. Vi skal derfor understrege, at Fødevarestyrelsen fortsat skal have adgang til alle områder i fødevareproduktionen, og at det er strafbart at nægte tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen adgang.


Kontrollen kan ske på alle virksomheder, som arbejder med fødevarer – både i den mindste iskiosk, der kun har åbent om sommeren, hos slagteren og på fabrikken, der er i gang døgnet rundt.

Virksomheder, der laver indpakning til fødevarer – fx fryseposer og madpapir – bliver også kontrolleret af fødevarekontrolenheden.

Fødevarekontrolenheden sørger for kontrollen hele vejen fra slagteriet, på fabrikken og lageret, i supermarkedet og hos slagteren. På samme måde kontrolleres, om der er styr på fisken i alle led, fra den er solgt på auktion, og til fiskehandleren langer den over disken.

Fødevarekontrolenheden kontrollerer også, om importører af fødevarer har sikret, at varerne er i orden, inden de sælges på det danske marked. Det er importørens ansvar, at der ikke slæbes sygdomme og forureninger ind over grænsen med fødevarerne.
 

Uanmeldt besøg

Når den tilsynsførende kommer på kontrolbesøg, sker det uanmeldt – dvs. at kontrollen kommer uden varsel.

På den måde kan den tilsynsførende se, hvordan din virksomhed fungerer på en almindelig dag, og se, hvad du gør for at overholde reglerne.

Forløbet af kontrol af din virksomhed

Under kontrolbesøget sker følgende:

  • Kontrol af din egenkontrol
  • Gennemgang af din virksomhed – lokaler, maskiner og varer
  • Kontrol af dine papirer

Tilsynsførende må se alt
Den tilsynsførende må se hele din virksomhed og alle dine papirer – samt tage prøver fra varer og lokaler i din virksomhed, hvis det er nødvendigt.

Nogle ting bliver kontrolleret, hver gang den tilsynsførende er i virksomheden, andre bliver tjekket med mellemrum.

Hvis der blev fundet problemer ved det forrige kontrolbesøg, bliver det kontrolleret, at det er bragt i orden.

 

Du bliver vejledt under kontrolbesøget
Du bliver vejledt om reglernes indhold, fortolkning og baggrund, så du forstår reglerne og er motiveret for at følge dem. Derfor består en væsentlig og ofte meget effektiv del af kontrollen i vejledning.
 
Du får en kontrolrapport
Når kontrollen er slut, får du en kontrolrapport, som den tilsynsførende gennemgår sammen med dig. Kontrolrapporten kaldes også en smileyrapport, og den beskriver, hvad der er kontrolleret, og hvad den tilsynsførende har fundet.

Rapporten kan fx sige, at rengøringen på lageret er kontrolleret og fundet i orden. Hvis der er fundet overtrædelser, kan der være en sanktion på kontrolrapporten – dvs. en indskærpelse, et påbud, forbud, et administrativt bødeforelæg eller en politianmeldelse.


Hvis din virksomhed sælger direkte til forbrugerne, skal du hænge den nye kontrolrapport op efter et kontrolbesøg.

Rapporten skal hænge, så kunderne nemt kan læse den, inden de kommer ind i forretningens lokale.

Alle kontrolrapporter bliver vist på Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside.

Kontrolresumé for hyppigt kontrollerede virksomheder
Virksomheder med mere end 12 kontrolbesøg om året får ikke kontrolrapporten på smiley-hjemmesiden. I stedet bliver hver måneds kontrolrapporter skrevet sammen til et såkaldt kontrolresumé, som så lægges på hjemmesiden.

Dette gælder fx for slagterier, som eksporterer deres kød til lande uden for EU. Kontrolresuméet er indført, fordi disse virksomheder har kontrol alle dage, hvor der sker produktion. Ved at sammenskrive de daglige kontrolrapporter i et kontrolresumé for hver måned giver vi kunderne mulighed for at få et indtryk af virksomheden over tid. 

Der er forskellige typer af fødevarekontrol
Fødevarestyrelsen udfører forskellige typer af kontrol, kaldet kontrolindsatser. 

Kontrolindsatserne er beskrevet i detaljer i Vejledning om kontrolindsatser på fødevareområdet.
 
Virksomhedens ansvar og rettigheder
Det er altid virksomhedens ansvar, at reglerne bliver overholdt, men den tilsynsførende kan vejlede dig om reglerne.

Som virksomhed har du en række rettigheder i forhold til kontrollen – du skal bl.a. have at vide, hvad den tilsynsførende finder, og du skal spørges om din mening.
 

Film om kontrol
​​Nedenstående film viser, hvordan en førstegangskontrol typisk foregår. Det afspejler samtidig, hvordan Fødevarestyrelsen generelt kontrollerer de fleste fødevarevirksomheder.
 

I Frozen Yoghurt-butik:


På café:

I restaurant:


Ændret 30. juni 2022