Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Grundlag for kontrol

Den kontrol, der udføres af Fødevarestyrelsen, har baggrund bl.a. i EU regler og danske love og bekendtgørelser, samt en fælles kontrolstrategi for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

​​Konceptet for Fødevarestyrelsens kontrol

Det er altid den enkelte virksomheds ansvar at sætte sig ind i reglerne og sørge for, at de bliver overholdt. Fødevarestyrelsens kontrol skal medvirke til, at reglerne bliver overholdt ved at vejlede og ved at reagere på overtrædelser med de nødvendige sanktioner. 

Fødevarestyrelsens kontrol er stikprøvebaseret, og derfor er det vigtigt, at den også rammer rigtigt. Konceptet for Fødevarestyrelsens kontrol er designet til at få mest mulig effekt af kontrollen ved bl.a. at målrette den til de områder og virksomheder, som har de mest risikobetonede aktiviteter og der hvor behovet for kontrol er størst. 

Med Fødevareforlig 3 er kontrolkonceptet på fødevareområdet blevet styrket, så der mere fleksibelt kan sættes ind overfor virksomheder med behov for særligt fokus, nye risici eller fødevarer, der udgør en særlig risiko. Fødevarekontrollen, foderkontrollen og kontrollen på veterinærområdet bygger fortsat på en helhedsorienteret indsatsmodel.

Kontrolkonceptet består af tre forskellige kontrolindsatser med hver deres fokus:

 • Basiskontrol

  Basiskontrol er bl.a. de kontroller, der udføres efter faste kontrolfrekvenser eller pga. en fast procentdel af virksomheder, der skal kontrolleres. Basiskontrollen omfatter også opfølgning på overtrædelser af reglerne og kontrol i forbindelse med autorisation af en virksomhed.
 • Prioriteret kontrol

  Prioriteret kontrol svarer indholdsmæssigt til basiskontrollen og er udpeget på baggrund af risikokriterier. Kriterier for udpegningen kan være på baggrund af  kontrolresultater, men også på baggrund af en vurdering af aktuelle problemstillinger, der kræver særligt fokus. Kontrollen kan også anvendes på en bredere gruppe af kontrolobjekter baseret på kendskab til fx aktiviteter eller produkter.. Indsatsen tilrettelægges årligt på baggrund af bl.a. faglige vurderinger og tendenser i kontrolresultaterne.

  Prioriterede kontroller kan også udføres i virksomheder i risikogruppe ultralav efter tilfældig udpegning, således at regelefterlevelsen kan følges efter behov.
 • Kontrolkampagner

  Kontrolkampagner går i dybden på afgrænsede områder, hvor der er mistanke om eller kendskab til problemer med overholdelse af reglerne. Kampagnerne bliver planlagt år for år bl.a. på baggrund af praktiske erfaringer og indmeldte risici. Læs mere om kontrolkampagner

Du kan læse mere om, hvordan kontrolkonceptet fungerer i praksis for:

 

Den fælles kontrolstrategi - kontrol baseret på tillid

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri varetager en række væsentlige beskyttelseshensyn i forhold til borgere, virksomheder og samfund. Kontrol er ét blandt flere midler til at sikre, at vi lever op til vores løfte til borgerne om, at de kan have tillid til produktionen af fødevarer, forvaltning af støttekroner, indsatsen for en bæredygtig natur- og miljøbeskyttelse og meget mere.

Med den fælles kontrolstrategi ønsker vi at skabe nye rammer for kontrollen på miljø- og fødevareområdet baseret på dialog, ansvar og tillid.

Følgende fire hovedspørgsmål danner ramme for strategien:

 • Hvordan sikrer vi, at vi kommer de rigtige steder?
 • Hvordan møder vi virksomhederne?
 • Hvordan er forholdet mellem sanktion og overtrædelse?
 • Hvordan gør vi betalingsprincipperne gennemskuelige?

 Strategien præsenterer en række indsatser i relation til disse spørgsmål.

Læs Den fælles kontrolstrategi

 

Kontrolvejledning

Kontrolvejledningen indeholder de generelle retningslinjer, som de tilsynsførende følger, når de er ude og kontrollere virksomheder og dyrebesætninger.

Kontrolvejledningen beskriver overordnet, hvordan Fødevarestyrelsens tilsynsførende forbereder, gennemfører og afslutter et kontrolbesøg.

Læs Kontrolvejledningen

 
Ændret 19. januar 2023