Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Resultater af foderkontrol

Fødevarestyrelsen offentliggør løbende resultaterne fra foderkontrollen - både resultaterne fra kontrolbesøg og analytisk kontrol. Desuden udarbejder Fødevarestyrelsen årsrapporter på særlige områder, herunder den analytiske kontrol af genmodificeret foder og pesticidrester i foder.

​​​​​​​​​​​​​​ Kontrolresultater på foderområdet

Fødevarestyrelsen offentliggør resultaterne fra de seneste fire kontrolrapporter fra 2014 og frem. Alle kontrolrapporter bliver vist, uanset om de er resultatet af et kontrolbesøg eller en administrativ kontrol fx som opfølgning på analytisk kontrol med analysefald.
Desuden vises resultatet fra videreførte kontrolrapporter, selvom de ikke er udstedt til den pågældende virksomhed, men fx overført fra en tidligere ejer. Det skyldes, at de indgår i beregning af kontrolniveauet i virksomheden - dvs. om virksomheden får reduceret kontrolfrekvens.

Offentliggørelsen omfatter aktive registrerede og godkendte virksomheder efter foderhygiejneforordningen. Når en virksomhed ophører, bliver dens kontrolresultater ikke længere offentliggjort.

 

Resultater af analytisk kontrol på foderområdet

Fødevarestyrelsen offentliggør detaljerede resultater af den analytiske kontrol fra 2018 og frem.

En fysisk prøve kan opdeles i én eller flere afledte prøver, som hver kan resultere i ét eller flere analyseresultater. Resultaterne for en fysisk prøve bliver først offentliggjort, når samtlige analyseresultater for de afledte prøver, den måtte bestå af, er godkendt og evt. sagsbehandling er afsluttet.

Der bliver offentliggjort prøveresultater for både aktive og ophørte registrerede og godkendte virksomheder efter foderhygiejneforordningen. Landbrugsprøver og importprøver er ikke omfattet af offentliggørelsen.

 

​​​​​Regler for vurdering af analyser af hovednæringsstoffer, makromineraler og fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger

Reglerne for vurdering af analyseresultater i forhold til mærkningsoplysningerne for et givet foder fremgår af bilag IV i Markedsføringsforordningen (konsolideret udgave).

Forordningens bilag IV, del A, indeholder oplysninger om tilladte tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger, herunder tolerancer for råprotein, råfedt, træstof, råaske, aske uopløseligt i saltsyre, sukker, stivelse og makromineralerne calcium, fosfor, magnesium, natrium og kalium samt for vand. Dvs. de analytiske bestanddele, der er omhandlet i forordningens bilag I, V, VI og VII. Disse tolerancer omfatter både tekniske og analytiske afvigelser.


Forordningens bilag IV, del B, indeholder oplysninger om tilladte tolerancer for fodertilsætningsstoffer, der er mærket i overensstemmelse med bilag I, V, VI og VII.

Bemærk: Disse tolerancer omfatter kun de tekniske afvigelser. Oplysninger om de analytiske afvigelser (analyseusikkerheden) for de enkelte parametre fremgår af analyseattesten for det aktuelle produkt.
​​
Har du spørgsmål om de brugte analyser?

For yderligere oplysninger om analyseusikkerheder og analyser i øvrigt henvises til Fødevarestyrelsens laboratorie:

​Laboratoriet i Ringsted

Søndervang 4
4100 Ringsted
Tlf. 7227 6900
E-mail: 81@fvst.dk

​Fodertilsætningsstoffer, herunder
 -  Sporstoffer
 -  Fytase
 -  Aminosyrer
 -  Vitaminer
 -  Antioxidanter
 -  Benzoesyre
 -  Coccidiostatika
 
Mikroorganismer
Screening for indhold af antibiotika
Animalsk protein
Pesticider
GMO
 
Uønskede stoffer, herunder
- Dioxin og PCB'er
- Mykotoksiner
- Naturlige toksiner
- Tungmetaller


Årsrapporter om analyti​​sk foderkontrol 2022
Uønsked​​e stoffer m.m.:​
​​​
Årsrapporter om analytisk foderkontrol 2021
​​Uønskede stoffer m.m.:


Årsrapporter om analytisk foderkontrol 2020
Uønskede stoffer m.m.:

GMO:

Sammensætning og tilsætningsstoffer:

Årsrapporter om analytisk foderkontrol 2019 
Uønskede stoffer m.m.:
 
GMO:
 
Sammensætning og tilsætningsstoffer:
 
Årsrapporter om analytisk foderkontrol 2018
Uønskede stoffer m.m.:
 
 
Årsrapporter om analytisk foderkontrol 2017
Årsrapporter om analytisk foderkontrol 2016
 
Årsrapporter om analytisk foderkontrol 2015
Årsrapporter om analytisk foderkontrol 2014
Årsrapporter om analytisk foderkontrol 2013
 
Årsrapporter om analytisk foderkontrol 2012
Fødevarestyre​lsen udarbejder sammen med bl.a. Landbrugsstyrelsen en samlet årsrapport på kontrolforordningens område, hvor der også er et afsnit, der omhandler foder. I denne vil man kunne læse mere detaljeret om foderkontrollen og resultaterne af de udtagne prøver. Det vil være her, man kan få et overblik over resultaterne af analyserede prøver, for eksempel uønskede stoffer, salmonella, animalsk protein, GMO, tilsætningsstoffer m.m.
 

Slutrapport for salmonellakontrol af foder

 

GM-kontrol af foder 

 
Ændret 16. december 2022