Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Transportforhold i detailleddet 2021

 

​​​​​​Indledning – Hvorfor gennemfører vi kampagnen?
Fødevarestyrelsen kontrollerer transport af fødevarer i detailleddet. Når fødevarevirksomheder selv henter sine råvarer, og når de leverer fødevarer ud til kunderne, skal det foregå hygiejnisk og ved passende temperaturer. Det sætter fødevarekontrollen nu fokus på i en  kontrolkampagne, der ser på hygiejne- og temperaturforhold i forbindelse med transporten, f.eks. ved virksomhedernes transport af fødevarer i egne biler.

Kontrolkampagnen medtager ikke den lejlighedsvise udbringning af fødevarer fra supermarkeder eller restauranter på baggrund af bestillinger, herunder udbringning via bude etc.

Formål – Hvad går kontrolkampagnen ud på?

Formålet med kampagnen er at kontrollere, om reglerne bliver efterlevet, når fødevarer bliver transporteret i detailleddet, herunder

  • Når detailvirksomheder selv henter varer i engrossupermarkederne
  • Når detailvirksomheder bringer mad ud til en anden virksomhed med henblik på servering i denne virksomhed
  • Når detailvirksomheder bringer mad ud til den endelige forbruger i mere organiseret form, bl.a. plejehjemskøkkeners levering af mad til ældre og detailvirksomheders levering af måltidskasser til den endelige forbrugers adresse (f.eks. i en abonnementsordning)

Formålet er også at vejlede virksomhederne om reglerne i forbindelse med transport samt at opnå viden om regelefterlevelsen på et område, hvor det er vanskeligt at have fokus  i den almindelige kontrolindsats. Med kampagnen kan opnås en nulpunktsmåling som grundlag for eventuelle kommende kampagner, prioriterede indsatser og/eller vejledningsindsatser.

Grundlaget - h​vilke regler ser vi på?

Hygiejne (håndtering af fødevarer, rengøring, vedligeholdelse) og egenkontrol:

Målgruppen -​ hv​​or kommer vi på besøg?
Målgrupperne er:
  • Serveringsvirksomheder (institutionskøkkener, restauranter), specialforretninger, internetbaserede dagligvareforretninger (måltidskasser etc.), detailtransportører (ældremad) mv.
Fak​​taark

Se kravene til transport på faktaark om Temperatur under transport af fødevarer

Res​​​ultater

Se Slutrapport Kampa​gne 2021 Transportforhold i detailleddet​

Ændret 11. maj 2022