Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fælles EU-kampagne - Kontrolkampagne 2021 - Kontrol af import og e-handel af FKM af bambus-melamin

Fødevarestyrelen gennemfører i efteråret 2021 en kontrolkampagne med fokus på import og salg over internettet af fødevarekontaktmaterialer fremstillet af bambus-melamin. Læs her om kampagnens baggrund og formål m.v.

​​​​​​De seneste år ​​​er der kommet mange bambus-melaminprodukter på markedet beregnet til fødevarekontakt. En stor del af produkterne har været målrettet små børn​, i form af spisestel og bestik, men også to-go-kopper og andet køkkenservice har været at finde i butikkerne. Bambus-melaminprodukterne har ofte grønne anprisninger som naturlige, økologiske, bæredygtige, grønne og lignende.​

Indledning – Hvorfor gennemfører vi kampagnen?
Produkter, der er fremstillet af en plastpolymer og tilsat findelte naturmaterialer som fyldstof, betragtes som plast. Det kan eksempelvis være melaminplast tilsat bambusfibre. Produktet betegnes som plast, så længe det er plasten, der udgør den strukturelle hovedbestanddel af materialet, dvs. den del, der holder materialet sammen. Dette gælder, uanset hvor stor en del af materialet der er plast.

Disse produkter skal dermed overholde EU's forordning om fødevarekontaktmaterialer af plast. Det vil bl.a. sige, at der skal være dokumentation for, at indholdsstofferne er opført på positivlisten i forordning EU 10/2011, og at de tilhørende migrationsgrænser er overholdt.
​​

Bambus m​​å ikke anvendes som fyldstof i melaminmateriale, der anvendes til fødevarekontakt

I september 2020 blev det slået fast fra EU-Kommissionen, at bambus er ulovligt at tilsætte som fyldstof i plast, som anvendes til fødevarekontaktmateriale. Der har tidligere været tvivl om, om bambus kunne gå under definitionen "træ" på positivlisten over tilladte fyldstoffer til plast. ​EFSA har slået fast, at anvendelsen af træ og andre plantematerialer, som eksempelvis bambus, som additiver i plast, skal vurderes enkeltvis. Bambus som additiv til plast er ikke opført på plastpositivlisten og er derfor ikke omfattet af definitionen af "træ" på positivlisten. Derfor er det ikke tilladt at anvende bambus som fyldstof til plast.

Der er tre udfordringer med bambus-melamin produkterne:

  • Det er ulovligt i EU at markedsføre produkter af bambus-melamin til fødevarekontakt, da bambus ikke er på positivlisten over tilladte fyldstoffer til plast.
  • Der er flere undersøgelser, der tyder på, at migrationen af melamin og formaldehyd fra disse produkter er højere end fra almindeligt melaminplast. Der er migrationsgrænseværdier for begge stoffer i plastreglerne (EU 10/2011).
  • Det er vildledende at anprise produkterne som naturlige, økologiske, bæredygtige eller lignende. 

Information om forbuddet mod at markedsføre bambus-​ melamin

Fødevarestyrelsen in​formerede i efteråret 2020 de danske importører, producenter og engrosforhandlere om, at bambus-melamin er forbudt at markedsføre i EU. Styrelsen forventede på den baggrund, at virksomhederne stoppede salget af produkterne. Forbrugerne blev ligeledes informeret om, at produkterne var ulovlige, samt at materialet var forbundet med en risiko for forhøjet migration af melamin og formaldehyd. ​

Fødevarestyrels​​en har kontrolleret, at markedsføringen af produkterne ophører, når vi har fundet dem i forbindelse med vores kontrol.

Behov for en fælles E​U indsats, idet bambus-melaminprodukter fortsat er på markedet

Selv om mange virksomheder har fjernet bambus-melaminprodukterne fra markedet, kan de ifølge informationer fra EU-Kommissionen stadig findes på markedet i EU. Også i Danmark kan man fortsat støde på bambus-melaminprodukter i såvel fysiske butikker  som på internettet. Senest har Forbrugerrådet Tænk i januar og juni 2021 anmeldt en række virksomheder til Fødevarestyrelsen for markedsføring af bambus-melaminprodukter.

​Fødevarestyrelsen har efterfølgende foretaget kontrolbesøg hos virksomhederne og oplyst dem om, at produkterne af bambus-melamin er ulovlige at markedsføre i EU. De fleste af virksomhederne havde fjernet deres produkter efter Tænk's henvendelse,​​ og produkterne var derfor fjernet, da Fødevarestyrelsen udførte kontrol.

På baggrund af den fortsatte markedsføring af bambus-melamin i EU har EU-Kommissionen lagt op til en fælles EU-kontrolkampagne, som omfatter grænsekontrol, kontrol med internetbutikker og information til forbrugerne. Budskabet til forbrugerne er, at produkterne er ulovlige, at der kan være en risiko for afsmitning af kemiske stoffer fra plasten og at anprisningerne om, at produkterne er bæredygtige eller lignende, er vildledende. Forbrugerne vil blive opfordret til at kassere de produkter, de tidligere har købt.


​Formål – Hvad går kampagnen ud på?

Formålet med kampagnen er:

  • at kontrollere og reducere salg af FKM af bambus-melamin i den danske internethandel,
  • at kontrollere og reducere ulovlig import af FKM af bambus-melamin,
  • at informere forbrugerne om, at FKM af bambus-melamin er ulovligt, at der kan være risiko for skadelig afgivelse af kemiske stoffer, og at anprisninger som bæredygtigt, naturligt eller grønt er vildledende.
  • at understrege overfor branchen, at det er forbudt at importere og markedsføre bambus-melaminprodukter.​

Udbytte – Hvad vil vi opnå med kampagnen?

Mindske import og salg af FKM af bambus-melamin, med fokus på salg via digitale platforme.

At forbrugerne får viden om, at FKM af bambus-melamin er ulovligt at sælge i EU, og at der er en øget risiko for afsmitning af sundhedsskadelige stoffer fra bambus-melaminen til maden. Informationen skal få forbrugerne til at stoppe med at efterspørge og købe FKM af bambus-melamin, samt anvende det  bambus-melamin-FKM, de allerede har, til andet end fødevarer.​

Grundlag – Hvilke regler ser vi p​å?

Regler ​fødevarekontaktmaterialer:


 


Import og offentlig ​kontrol:
Målgruppe – Hvor kommer vi på besøg?
Virksomheder, som har importeret FKM af bambus-melamin i kontrolperioden.

Virksomheder,​ som sælger FKM af bambus-melamin via digitale platforme.

Periode – Hvornår kommer vi på besøg?

Kampagnen forløber fra 14. september til 31. december 2021​​.​

Resultater

Slutrapport

Ændret 9. marts 2022