Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Flokbehandling af smågrise - Kontrolkampagne 2021

 

Baggrund

I Danmark er der en lang tradition for at fokusere på ansvarlig brug af antibiotika i husdyrproduktionen. Derfor er antibiotikaforbruget og resistensniveauet lavt i sammenligning med mange andre lande. For at fastholde den gunstige situation er det vigtigt at fastholde et ansvarligt brug af antibiotika i landbruget.


Udvikling af antibiotikaresistens er i høj grad relateret til det kvantitative forbrug af antibiotika, valg af antibiotikagruppe og korrekt anvendelse ude i besætningerne. Fokus på ansvarlig brug af antibiotika er fastholdt under Veterinærforlig III, hvor forligsparterne bl.a. er enige om, at brug af flokbehandling (medicinering af svin med antibiotika i foder og vand) skal nedbringes.


Svineproduktionen stod i 2018 for 75% af det samlede antibiotikaforbrug til husdyr i Danmark. Aldersgruppen smågrise (grise med vægt fra 7 til 30 kg) tegnede sig for en stor del af det samlede forbrug til svin. Medicinsk behandling heraf sker typisk ved flokbehandling af en hel sektion eller stald, fordi de syge grise smitter de raske grise via direkte og indirekte kontakt i stalden.

 

Ansvarlig anvendelse af antibiotika til flokbehandling sker i et tæt samarbejde mellem besætningsejeren og den ordinerende dyrlæge. Lovmæssigt stilles der ud over overholdelse af de almindeligt gældende regler om anvendelse af veterinære lægemidler bl.a. krav om udtagning af prøver til diagnostisk undersøgelse inden behandling indledes, og at dyrlæge og besætningsejer sammen laver en handlingsplan for at nedbringe forbruget. 

 

I 2019 gennemførte Fødevarestyrelsen en kampagne om flokbehandling af smågrise. Her blev 36% af kontrollerede besætningsejere og 31% af de kontrollerede dyrlæger sanktioneret for overtrædelse af reglerne. Fødevarestyrelsen gennemførte i 2015 en lignende kampagne, hvor 15% af de kontrollerede besætningsejere og 22% af de kontrollerede dyrlæger blev sanktioneret for overtrædelse af reglerne.  Resultater af andre kontrolkampagner i svinebesætninger i 2016 og 2017 om korrekt anvendelse og registrering af medicin medførte sanktionering i henholdsvis 19% og 16% af de kontrollerede svinebesætninger.

 

Formål 
 • At fremme ansvarlig brug af flokbehandling til smågrise
 • At ordinering af antibiotika til flokbehandling af smågrise sker på et validt diagnostisk grundlag
 • At fremme implementering og effekt af besætningsspecifikke handlingsplaner til reduktion af flokbehandling
 • At afdække procedurer for flokbehandling af smågrise med antibiotika ved indsættelse i og afgang af smågrise fra smågrisestalden
   

Det skal ske ved:

Hos dyrlæger at vejlede og kontrollere om:

 • At dyrlægen skriftligt i entydige besætningsdiagnoser og anvisninger til besætningsejeren beskriver, hvornår og hvordan flokbehandling skal udføres
 • At dyrlægen udarbejder besætningsspecifikke handlingsplaner, om effekten af handlingsplanen evalueres og justeres ved manglende effekt
 • At prøveudtagning, diagnostik og resistensbestemmelser finder anvendelse ved flokbehandling af smågrise
 • Om dyrlægens ordinering af antibiotika til flokbehandling af smågrise mod andre lidelser end mave-/tarm- og luftvejslidelser sker efter reglerne
 • At dyrlægen ordinerer præparater til flokbehandling i overensstemmelse med markedsføringstilladelserne

I besætninger at vejlede og kontrollere om:

 • At flokbehandling udføres som anvist af besætningsdyrlægen
 • At anvendelsen af besætningsdiagnosen er i overensstemmelse med de faktiske forhold i besætningen
 • At der laves optegnelser om udført flokbehandling
 • At besætningsejeren er bekendt med og efterlever handlingsplaner til nedbringelse af flokbehandling
 • At besætningsejeren ved salg/overdragelse af antibiotikabehandlede smågrise omfattet af en tilbageholdelsestid kan dokumentere, at informationen herom er givet til køberen eller modtageren af smågrisene
 • Brug af flokbehandling ved indsættelse i og ved afgang af grise fra smågrisestalden 

 

Målgruppe

Fødevarestyrelsen kontrollerer 100 besætninger med smågrise og de til besætningerne knyttede besætningsdyrlæger (ca. 80)

Dyreart/branche
Svin
Periode 

Kontrolkampagnen gennemføres i perioden april - november 2021

Resultater
​Slutrapporten bliver offentliggjort her
 
Kontakt 
Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf. 2284 4834
 
Ændret 29. april 2021