Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol med dyrevelfærdsmærket for slagtekyllinger - Kontrolkampagne 2021

 

​​​Indledning - Hvorfor gennemfører vi kampagnen?

Dyrevelfærdsmærket​​ har til formål at skabe bedre dyrevelfærd for flest mulige kyllinger, grise og køer. Dette gøres igennem en frivillig ordning, der skal stille garanti for, at dyrene har haft bedre forhold end dyr fra traditionel produktion.  Dyrevelfærdsmærket tydeliggør niveauet af dyrevelfærd i kød- og mejeriprodukterne på en nem og overskuelig måde. På den måde skabes der bevidsthed om, hvordan man som forbruger kan bidrage til bedre dyrevelfærd.

Fødevarestyrelsen vil i 2021 gennemføre en kontrolkampagne dels i slagtekyllingebesætningerne og dels på fjerkræslagterier, der er tilknyttet Dyrevelfærdsmærket.

Der er flere og flere producenter, der ønsker at producere under mærket. Den 1. januar 2021 var der 49 godkendte slagtekyllingebesætninger under ordningen. Dyrevelfærdsmærket er en frivillig mærkningsordning, hvor produktionen sker under strengere krav, end hvad der følger af lovgivningens mindste krav.

For at opnå ét hjerte i Dyrevelfærdsmærkeordningen skal man som producent opfylde krav, der indbefatter bl.a. brug af en langsommere voksende race, øget indsats mod trædepudesvidninger og dødelighed, øget arealkrav samt kortere transporttid til slagteri.

Skal man som producent opnå to hjerter, er der udover de ovennævnte krav også krav til miljøberigelse i form af grovfoder eller anden form for beskæftigelsesmateriale samt et attraktivt udeareal, eller adgang til veranda med lavere belægning. For at opnå tre hjerter skal man som producent opfylde ovennævnte krav samt opfylde skærpede arealkrav, herunder krav om udendørsarealer og kvalitet heraf.

Derudover skal slagterierne sikre sig, at kravene er overholdt, inden de kan sælge Dyrevelfærdsmærkede produkter under ordningen. En række af kravene som f.eks transporttid og trædepudesvidninger kontrollers på slagteriet.

Kravene til besætningerne og slagteriet er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1441 af 4. december 2019 om frivillig dyrevelfærdsmærkeordning.​

Formål - Hvad går kampagnen ud på?

Fødevarestyrelsens kontrolkampagne med det Statslige Dyrevelfærdsmærke på slagtekyllingeområdet, er at​​ se om de bestemmelser, der er i ordningen, bliver overholdt, således, at forbrugeren ikke bliver vildledt, når de køber Dyrevelfærdsmærket kyllingekød.

Formålet med kampagnen er at afdække:

 • om Dyrevelfærdsmærkets krav til slagtekyllingebesætninger er overholdt i besætningerne.
 • om slagteriet modtager de korrekte oplysninger fra producenterne.
 • om slagterierne som led i deres egenkontrol har skriftlige procedurer, der sikrer at en række forhold er opfyldt (bekendtgørelsens kapitel 5). Det drejer sig om:
  • Adskillelse og sporbarhed for henholdsvis dyr og kød omfattet af Dyrevelfærdsmærket
  •  Transporttiden til slagtning, krav om dødelighed, langsommere voksende race
  •  Belægningsgraden 
  • Scoren i overvågningsprogrammet for trædepudesvidninger er inden for grænsen

Derudover er der også krav til dokumentation for egenkontrollen, som skal opbevares af slagteriet i et år o​g være tilgængelig for Fødevarestyrelsen.​

​Grundlaget - Hvilke regler ser vi på?

​I kamp​​agne​​n ser vi på:

Bekendtgørelse nr. 1441 af 4. december 2019 om frivillig dyrevelfærdmærkningsordning.​

Målgruppen - Hvor kommer vi på besøg?

Kontrollen med dyrevelfærdsmærkeordningen skal både foregå i konventionnelle slagtekylling​​ebesætninger, frilands slagtekyllingebesætninger, økologiske slagtekyllingebesætninger og på fjerkræslagterier, der frivilligt er tilmeldt ordningen og slagter slagtekyllinger og sælger kyllingekød under ordningen.

Kampagnebesøg køres som udgangspunkt uanmeldt, men kan kombineres med en frekvenskontrol, som er anmeldt, så som GMP kontrol og udtagning af årlige sokkeprøver.

Kontrollen med dyrevelfærdsmærkeordningen skal både foregå i konventionnelle slagtekyllingebesætninger, frilands slagtekyllingebesætninger, økologiske slagtekyllingebesætninger og på fjerkræslagterier, der frivilligt er tilmeldt ordningen og slagter slagtekyllinger og sælger kyllingekød under ordningen.

Kampagnebesøg køres som udgangspunkt uanmeldt, men kan kombineres med en frekvenskontrol, som er anmeldt, så som GMP kontrol og udtagning af årlige sokkeprøver.​

Dyreart/Branche​

Slag​tekyllinger​.​

​Periode - Hvornår kommer vi på besøg?

​Marts-Ma​j 2021​.​

Resultater​​

Slutrapporten kan læses her

Kontakt

​​Fødevarestyrelsens pressetelefon, 2284 4834​​.​​​

Ændret 2. november 2022