Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Færre syge af fødevarebårne virus - Kontrolkampagne

Kampagnen blev pågyndt i januar til maj 2020, hvor den pga. COVID-19 situationen blev udskudt til en ny start i 2021.

​​​​​Indledning - hvorfor gennemfører vi kampagnen?

I år 2016, 2017 og 2018 udgjorde sygdomsudbrud på grund af norovirus hhv. 37 %, 16 % og 33% af alle registrerede fødevarebårne sygdomsudbrud. I 2018 var norovirus årsag til både de fleste og det største udbrud i Danmark, som involverede 150 personer. Danmarks Tekniske Universitet estimerede, at 185.000 danskere i 2017 blev smittet med norovirus. Det formodes dog, at tallet er højere pga. underrapportering.

Som led i Fødevarestyrelsens strategi og mål om, at færre mennesker skal blive syge af maden, har Fødevarestyrelsen iværksat en helhedsindsats overfor fødevarebårne virus i perioden fra januar 2019 til december 2022.

Denne kontrolkampagne skal være med til at afdække/afklare, i hvor stort et omfang virksomhederne kender til smitteveje for virus og har procedurer for at undgå at servere fødevarer med virus – ikke bare norovirus men også øvrige vira.

 

Formål - hvad går kampagnen ud på?

Formålet med denne kontrolkampagne er:

 
  1. At kontrollere fødevarevirksomhedernes procedurer og faciliteter, som er relevante for at forebygge virus i maden, med fokus på smitte med virus via køkkenmedarbejdere.
  2. At indsamle information om virksomhedernes viden om fødevarebårne virus, herunder kilder, smitteveje og forebyggelsesforanstaltninger, så informationsmaterialet kan blive optimeret og målrettet og få størst mulig effekt.
  3. At øge virksomhedernes viden om og fokus på fødevarebårne virus og mulige forebyggende foranstaltninger.

Grundlag - hvilke regler ser vi på?

​Der er ikke mikrobiologiske kriterier for virus, men hygiejnelovgivningen udstikker regler for de forebyggende foranstaltninger, der skal være med til at minimere forekomst af fødevarebårne sygdomsudbrud:

 
  • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
  • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed
  • Vejledning nr. 9042/2021 om fødevarehygiejne

Målgruppe - hvor kommer vi på besøg?​

Virksomheder, der fremstiller serveringsklar mad:

 
  • Engros: Virksomheder med produktion og levering af serveringsklar mad.
  • Detail med engrosvirksomhed: Catering med levering af serveringsklar mad til detailvirksomheder
  • Detail: Dagligvareforretninger med behandling, specialforretninger med behandling, serveringsvirksomheder og institutionskøkkener o. lign.

 

Periode - hvornår kommer vi på besøg?​

Kampagnen blev afbrudt og udskudt over en længere periode på grund af nedlukninger som følge af COVID-19. Første periode løb fra 1. januar 2020 til og med 11. marts 2020. Anden periode løb fra 1. juni 2021 til og med 30. november 2021.​


 

Slutrapport

​Se slutrapporten her ​


Ændret 19. april 2022