Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mærkning og anvendelse af desinfektionsmidler i fødevarevirksomheder – Kontrolkampagne 2021

 

​Indledning - Hvorfor gennemfører vi kampagnen?

Fødevarestyrelsen godkender biocidholdige produkter, der anvendes i fødevarevirksomheder, herunder mælkeleverende besætninger. De biocidholdige produkter, der er omfattet af godkendelsesordningen, er desinfektionsmidler, der anvendes på overflader, der kommer i kontakt med fødevarer samt pattedypningsmidler og pattespray (herefter benævnt som pattedypningsmidler).

Fødevarestyrelsen godkender kun produkter, der ikke medfører en sundhedsrisiko.

Fødevarestyrelsen stiller særlige krav til mærkning af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler jf. bekendtgørelsen om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder m.v. nr. 859 af 23/08/2019 § 2 og 5. For eksempel skal godkendte produkter mærkes med det godkendelsesnummer, Fødevarestyrelsen har tildelt produktet. Fødevarevirksomheder kan med godkendelsesnummeret sikre sig, at det produkt, de anvender, er godkendt.

I 2019 blev der i forbindelse med en kampagne kontrolleret anvendelsen og mærkning af desinfektionsmidler i 129 fødevarevirksomheder. Kampagnen viste, at de desinfektionsmidler, der blev anvendt i fødevarevirksomhederne, ikke opfyldte alle betingelser for mærkning. Derudover var der 10 virksomheder, der anvendte desinfektionsmidler, der ikke var godkendte af Fødevarestyrelsen. Kampagnen gentages i fødevarevirksomheder og vil inkludere de mælkeleverende kvægbesætninger, så anvendelsen og mærkning af pattedypningsmidler også bliver kontrolleret.

Det er vigtigt, at fødevarevirksomheder, herunder mælkeleverende besætninger, anvender hhv. godkendte desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, da de dermed kan sikre sig, at produkterne har en tilstrækkelig desinficerende effekt og, at der ikke efterlades sundhedsskadelige rester i fødevarer. Forudsætningen for dette er, at virksomhederne følger brugsanvisningen på midlerne, så den rette brugskoncentration anvendes. Det er nemlig denne koncentration, som Fødevarestyrelsen har vurderet som effektiv og sikker. Anvender virksomheden højere doser end angivet, kan der være risiko for, at fødevarerne kontamineres med rester af desinfektionsmidlet eller pattedypningsmidlet i sundhedsskadelige mængder. Derudover er det en forudsætning for en effektiv desinfektion, at den pågældende overflade er tilstrækkelig ren inden desinficeringen påbegyndes. ​

Som en del af kampagnen vil der blive udtaget prøver af mælk i de mælkeleverende besætninger, der anvender pattedypningsmidler med jod. Pattedypningsmidler med jod er særligt interessante, da vi i Danmark har et højt indtag af mejeriprodukter samtidig med, at bordsalt og salt i brød og bagværk beriges med jod samt, at børn vurderes at være i risiko for et for højt indtag af iod. Derudover har overgangen til biocidforordningen medvirket til, at et højere indhold af jod i pattedypningsmidler er godkendt sammenlignet med tidligere. Dette kan betyde, at indholdet af jod i dansk mælk og mejeriprodukter stiger i fremtiden, hvorfor det er vigtigt at føre kontrol på området.


Formål - Hvad går kampagnen ud på?

Formålet med kampagnen er at

  • Kontrollere om desinfektionsmidler og pattedypningsmidler anvendt i fødevarevirksomheder, herunder i mælkeleverende besætninger, er godkendte
  • Kontrollere om desinfektionsmidler og pattedypningsmidler er mærket korrekt
  • Kontrollere om anvendelsen af desinfektionsmidler og/eller pattedypningsmidler giver anledning til sundhedsskadelige rester i fødevarer, herunder mælk
  • Vejlede om anvendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, herunder koncentration, virketid og om der skylles efter med drikkevand

Kampagnen vil tage udgangspunkt i de desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, der anvendes i virksomheden eller på bedriften. Hvis desinfektionsmidlerne ikke er godkendte eller mærket iht. BEK 859/2019 § 2 og 5 eller den historiske BEK 134/2013 § 6, vil fagkontoret følge op hos virksomheden, der markedsfører produktet.​


Resultater

Slutrapport

 

Ændret 31. marts 2023