Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sporbarhedskampagne – Kontrolkampagne 2021

 

​​​Indledning – Hvorfor gennemfører vi kampagnen?
Sporbarhed af fødevarers fysiske strøm, ét led frem og ét led tilbage er nødvendig i tilfælde af fødevaresikkerhedsmæssige problemer.
 
Sporbarheden på fødevarer er vigtig i forbindelse med opsporing af, hvilke kunder eller andre virksomheder der har købt virksomhedens varer, hvis der fx bliver fundet en fejl ved produktet, der betyder, at varen skal trækkes/kaldes tilbage fra markedet.
 
Sporbarheden er også afgørende for opsporing af smittekilden til en fødevarebåren sygdom i et produkt.
 
Regelefterlevelsen på sporbarhed er generelt god. Der er dog en række erfaringer fra den ordinære kontrol og Fødevarerejseholdets kontrolindsats, som viser, at der er nuancer til dette resultat, fordi der fortsat er sager om manglende sporbarhed på f.eks. varetyper som kød, grønt, slik, vin & spiritus, chokolade, tyggegummi og kaffe m.v.
 ​
Formål – Hvad går kampagnen ud på?
Kampagnens formål er at:
 
  • kontrollere sporbarhed på fødevarer
  • afdække virksomheders regelefterlevelse
  • vejlede virksomhederne om sporbarhedsreglerne og udbrede kendskabet til Fødevarestyrelsens sporbarhedsvejledning.
 
Grundlag – Hvilke regler ser vi på?
Reglerne om sporbarhed står i artikel 18 i Fødevareforordningen:
 
EU-Kommissionen har skrevet en vejledning til dele af Fødevareforordningen:
Vejledning af 26. januar 2010 om gennemførelse af artikel 11, 12, 14, 17, 18, 19 og 20 i Forordning (EF) nr. 178/2002 om den generelle fødevarelovgivning.
 
 
Målgruppe – Hvor kommer vi på besøg?
  • Fødevarevirksomheder detail, fx dagligvareforretninger, kiosker, grønthandlere og lignende – Kæder ​​er ikke en del af kampagnen
  • Restauranter – fx kød og grønt
  • Fødevarevirksomheder engros, fx lagre med slik, chokolade, alkoholfri drikkevarer
 
Per​​io​de – Hvornår kommer vi på besøg?
Kampagnen vil forløbe fra 1. marts 2021 til 31. maj 2​​021.

Resu​​ltater

Ændret 17. januar 2023