Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Velfærdskontrol i fårebesætninger ved anvendelse af dyrebaserede indikatorer (DBVI) - Kontrolkampagne 2021

Kontrol med dyrevelfærd i fårebesætninger bl.a. ved anvendelse af dyrebaserede velfærdsindikatorer (DBVI)

​Indledning – Hvorfor gennemfører vi kampagnen?

Baggrunden for denne kampagne er, at Fødevarestyrelsen ønsker at sætte ekstra fokus på velfærden i mindre fårebesætninger. Der ikke er mange specifikke regler for hold af får, og får betragtes ofte som meget nøjsomme dyr. Disse forhold tilsammen kan resultere i, at dyrevelfærden i fårebesætninger ikke altid er lige god og, at dyrene ikke får tilgodeset deres behov med hensyn til fodring og anden pasning.
Fødevarestyrelsen vil i den forbindelse bl.a. bruge dyrebaserede velfærdsindikatorer til at vurdere dyrevelfærden i besætningerne. Ved at bruge dyrebaserede velfærdsindikatorer i kontrollen kan man se, hvordan dyrene responderer på deres omgivelser, samtidig med at det undersøges, om de fysiske omgivelser, som dyrene er opstaldet under, lever op til lovgivningen.

Kontrollen sætter fokus på 4 dyrebaserede velfærdsindikatorer:

  • Fodring – dyrene vil blive vurderet i forhold til deres huld. Dvs. får de tilstrækkeligt med foder?
  • Haltheder – dyrene vil blive vurderet i forhold til om de er halte. Hvis dette er tilfældet, er den rette behandling da igangsat?
  • Renhed – dyrene vil blive vurderet i forhold til om de er våde og beskidte. Et forhold der kan sige noget om deres opstaldningsforhold. Er der meget mudret hvor de går? Har de adgang til tørre arealer og til tørt leje?
  • Utøj – dyrene bliver vurderet på, om de har utøj i pelsen. Hvis dette er tilfældet, er den rette behandling da igangsat? Er der så meget kløe, at pelsen er slidt af?


Trafiklyset bruges til at vise, om dyrenes status for hver enkelt velfærdsindikator vurderes som acceptabel (grøn), i gråzone (gul) eller uacceptabel (rød). For eksempel vil besætningen blive markeret rød for huld, hvis dyrene er for magre. Hvis vurderingen af velfærdsindikatorerne viser, at dyrenes stand er uacceptabel, vil der sandsynligvis foreligge en overtrædelse af lovgivningen.

Desuden kontrolleres, om der foretages årligt dyrlægetilsyn i de besætninger, som kan betragtes som erhvervsmæssigt dyrehold – dvs. generelt besætninger med over 10 moderfår med lam (op til 12 mdr.), idet ejere af fårebesætninger ofte ikke er vidende om denne regel.

På lignende måde vil det også blive kontrolleret, om der føres et besætningsregister over dyrene i besætningen.

 

Formål – Hvad går kampagnen ud på

Formålet med kampagnen er at afdække, om fårebesætninger holdes dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt, både i forhold til lovgivningen, men også i forhold til 4 specifikke dyrebaserede velfærdsindikatorer: fodring, halthed, renhed og ektoparasitter.

Desuden kontrolleres, om det årlige dyrlægetilsyn i erhvervsmæssige dyrehold efterkommes og, at alle fårebesætninger fører et besætningsregister.
Formålet med kampagnen er også at se, om der er sammenhæng mellem vurderingen af de dyrebaserede velfærdsindikatorer og overholdelse af lovgivningen.

Målgruppe

​Fårebesætninger, der i CHR er registreret med 50 moderdyr eller derunder.

Desuden er målgruppen, besætninger der har sendt slagtedyr til slagtehuse, i perioden 2019 til 2020, hvor slagtehusene har deltaget i et projekt om at vurdere slagtedyr ved hjælp af dyrebaserede velfærdsindikatorer.

Besætningsejerne vil blive kontaktet telefonisk inden for 48 timer forud for kontrollen.

Dyrearte/branche

 Får

Periode - Hvornår kommer vi på besøg?

Kampagnen gennemføres i perioden 22. marts 2021 til og med 31. juni 2021

Resultater

Slutrapporten kan læses her​​

 

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressevagt tlf. 2284 4834

 

Ændret 1. august 2022