Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Virksomhedsindberetning af salmonella og campylobacter - resultater fra ferskkødsovervågningen

 

​Indledning – Hvorfor gennemfører vi kampagnen?
Under en slagtning kan der være risiko for, at kødet bliver forurenet med salmonella, som forbrugerne kan blive syge af, hvis slagtedyrene har salmonella i tarmen. Forurening af kødet undgås gennem en god proceshygiejne på slagterierne. Ferskkødsovervågningen bruges til at overvåge, at proceshygiejnen er god. Overvågningen bygger på svaberprøver fra kvæg og svin, der bliver undersøgt for salmonella, samt halsskindsprøver fra fjerkræ, der bliver undersøgt for både salmonella og campylobacter. Prøverne bliver udtaget af slagterierne, analyseres på et laboratorium,  og slagterierne indberetter prøvesvarene til Fødevarestyrelsen. Ved overskridelser af fastlagte grænseværdier for salmonella og campylobacter skal slagterierne iværksætte korrigerende handlinger.

Fødevarestyrelsen bruger resultaterne af ferskkødsovervågningen til at kontrollere, om slagterierne lever op til kravene til proceshygiejnen for salmonella og campylobacter som defineret i lovgivningen. Indtil den 1. april 2020 har Kødkontrollen indtastet resultaterne for kvæg- og svineslagterierne. Fjerkræslagterierne har indberettet resultaterne direkte til Fødevarestyrelsen. Efter den 1. april 2020 har alle virksomheder selv stået for indberetning af resultaterne til Fødevarestyrelsen via virk.dk.

Ændringen betyder, at mange virksomheder, især mindre slagterier, har skullet iværksætte nye arbejdsgange i forbindelse med indberetning af resultaterne. Uden en komplet og rettidig indberetning af resultaterne fra ferskkødsovervågningen kan Fødevarestyrelsen ikke kontrollere; 
 • om virksomhederne holder sig inden for de fastlagte grænseværdier for salmonella og campylobacter, og
 • at virksomhederne om nødvendigt iværksætter korrigerende handlinger på tilfredsstillende vis ved overskridelser af grænseværdier.
Det er derfor afgørende, at eventuelle udfordringer med indberetningspligten bliver identificeret for at sikre en effektiv ferskskødsovervågning.
 
Formål – Hvad går kampagnen ud på?
Formålet med kampagnen er at kontrollere, at svine-, kreatur- og fjerkræslagterierne overholder kravene til:
 
 1. indberetning af resultater fra ferskkødsovervågningen til Fødevarestyrelsen, og
 2. udtagelse af ferskkødsovervågningsprøverne,
samt at vejlede virksomhederne generelt om reglerne for indberetningerne samt eventuel konkret vejledning om, hvordan de kan overholde kravene.
 
Grundlaget – Hvilke regler ser vi på?
I kontrolkampagnen ser vi på:
 • Bekendtgørelse nr. 1055 af 31/05/2021 om salmonella hos kvæg m.m.
 • Bekendtgørelse nr. 1079 af 01/06/2021 om salmonella hos svin.
 • Bekendtgørelse nr. 1819 af 02/12/2020 om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m.
 • Bekendtgørelse nr. 1425 af 30/11/2018 om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin.
Målgruppen –  Hvor kommer vi på besøg?

Kampagnekontrollen bliver udført på 30 svine-, fjerkræ- og kreaturslagterier udpeget centralt.

I udpegningen af virksomhederne er der lagt særlig vægt på at gennemføre kontrol på de slagterier, hvor indberetningen ikke foretages af brancheorganisationer.
Andre vægtninger for udpegningen har været:

 • slagterier af forskellig størrelse,
 • slagterier med historiske udfordringer med indberetningsfrister eller med tilfældig udvælgelse af slagtekroppe til prøvetagning,
 • svineslagterier omfattet af nye regler for dobbeltprøveudtagning ved udpegning,
 • slagterier, der har haft overskridelser af grænseværdier, og
 • slagterier med mangelfulde indberetninger.
Periode – Hvornår kommer vi på besøg?
Kontrolkampagnen bliver gennemført i perioden august - september 2021.

Slutrapport
Ændret 13. april 2022