Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sporbarhed - Kontrolkampagne 2022

 

Indledning – Hvorfor gennemfører vi kampagnen?

Fødevarestyrelsen oplever, at der ikke altid er overensstemmelse mellem fodervirksomheders procedurer til at sikre sporbarhed af foder og hvordan disse efterleves i virksomheden.

Sporbarhedsoplysninger er vigtige for at kunne foretage en målrettet tilbagetrækning af et foderstof. Dette kan f.eks. være nødvendigt, hvis der bliver fundet en fejl ved en råvare eller et markedsført produkt, som har betydning for fødevare- eller fodersikkerheden.

Fodervirksomheder skal træffe fyldestgørende foranstaltninger for at sikre sporing af de produkter, som de markedsfører eller håndterer. Det omfatter bl.a., at der foretages registreringer om foderet, som muliggør en effektiv sporing fra modtagelse til levering.

Sporbarheden skal kunne dokumenteres i den dataregistrering, der sker internt i virksomheden. Er der fuld sporbarhed ved køb, salg og produktion af foder. I henhold til foderlovgivningen er der krav om intern sporbarhed.   

På nogle fodervirksomheder holdes partier af modtagne råvarer ikke adskilt. I stedet placeres f.eks. store partier fodermidler i planlagre sammen med samme type rester fra tidligere modtagne partier. Ligeledes kan fremstillede partier foderblandinger placeres i siloer med andre partier af tilsvarende foderblandinger.

Når de enkelte partier ikke holdes afskilt, er der tale om partisammenlægning. I sådanne tilfælde er registreringer om det sammenlagte parti og de indgående delpartier nødvendig for at sikre sporbarhed.

Formål – Hvad går kampagnen ud på?

Kampagnens formål er, at:

  • afdække branchens efterlevelse af regler for at sikre en effektiv sporbarhed. Kontrollen vil derfor omfatte fokus på de ansattes praksis ved modtagelse, oplagring, fremstilling og udlevering af foder, herunder eventuelle procedurer til brug ved partisammenlægning og tommelding af opbevaringsenheder, samt registrering af data for at sikre sporbarhed.
  • vejlede om regler for at sikre sporbarhed af foder - hvis relevant.

Formålet med kampagnen er også, at få en nulpunktsmåling, der skal give indspil til en sporbarhedsvejledning for foderområdet.