Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

ESBL- og CPE-producerende E. coli-bakterier i kød fra konventionelle og økologiske kvæg, svin og slagtekyllinger

 

​​Som et led i Fødevarestyrelsens nationale resistensovervågning og den harmoniserede EU-resistensovervågning bliver kød og blindtarmsprøver fra fjerkræ, svin og kvæg undersøgt for forekomst af ESBL (extended spectrum betalactamase)- og CPE (carbapenemase)-producerende E. coli-bakterier - altså to typer af E. coli-bakterier, som er resistente over for to forskellige antibiotika, som hedder cefalosporiner og carbapenemer. Tilstedeværelse af ESBL/CPE-producerende E. coli-bakterier er specielt uønskede, da de er resistente over for en række antibiotika, herunder nogler, der er vigtige at reservere til behandling af infektioner i mennesker. Overvågningen er tilrettelagt, så der i lige årstal primært fokuseres på kylling, mens der i ulige årstal fokuseres på kvæg og svin.

Resultaterne fra disse undersøgelser kan ses her.

2018-2020 data fra disse undersøgelser er blevet analyseret nærmere med henblik på at belyse forskelle i forekomsten af ESBL/CPE-producerende E. coli-bakterier i henholdsvis konventionelle og økologiske/"opdrættet uden brug af antibiotika" kvæg, svin og slagtefjerkræ.


Prøver fra svinekød

I 2019 blev der undersøgt 533 prøver af svinekød, heraf 279 fra konventionelt opdrættede svin og 51 fra svin opdrættet uden brug af antibiotika eller økologisk. Af disse 533 prøver, blev der påvist ESBL-producerende E. coli-bakterier i 23 af de 279 konventionelle prøver, men i ingen af de 51 prøver fra svin opdrættet uden brug af antibiotika eller økologisk.

Der blev ikke påvist CPE-producerende E. coli-bakterier i nogen af prøverne.


Prøver fra okse- og kalvekød

I 2019 blev der endvidere undersøgt 319 prøver af okse- og kalvekød, heraf 288 fra konventionelt opdrættede kvæg og 19 fra kvæg opdrættet uden brug af antibiotika eller økologisk. Af disse 319 prøver blev der påvist ESBL-producerende E. coli-bakterier i 12 af de 288 konventionelle prøver, men i ingen af de 12 prøver fra kvæg opdrættet uden brug af antibiotika eller økologisk.

Der blev ikke påvist CPE-producerende E. coli-bakterier i nogen af prøverne.


Prøver fra kyllingekød

I 2018 og 2020 blev der undersøgt for ESBL/CPE i prøver fra slagtekyllinger. Antal af undersøgte prøver samt forekomsten (antal prøver samt procentvis fordeling) af påviste ESBL-producerende E. coli-bakterier ses i tabellen og figuren nedenfor.

Der blev ikke påvist CPE-producerende E. coli-bakterier i nogen af prøverne.


Ændret 7. november 2022