Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer - kontrolresultater

Resultater fra undersøgelser af afsmitning fra emballage og udstyr til fødevarer.


2019: Bisphenoler og fluorerede stoffer


2018: Fluorerede stoffer, ftalater, genbrugspapir, metaller og sensorisk afsmitning
2017: Sensorisk afsmitning

2016: Bisphenol A, ftalater og siloxaner

Bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer

Ftalater i produktionsudstyr (FKM) og spiseolier

Siloxaner i bageforme, flaskesutter, mad- og bagepapir

​​2015: Afsmitning fra plastemballage, bisphenol A, fluorerede stoffer og sensorisk afsmitning
2014: BHA og BHT, bisphenol A, ftalater, køkkengrej, metaller og nitrosaminer

BHA og BHT dual use-additiver i plast

Bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer

Ftalater – Nordic project food contact materials

Køkkengrej – information til forbruger i detail og importkontrol

Metaller og bisphenol A i færdigpakkede importerede fødevarer

Migration af nitrosaminer fra gummi til fødevaresimulatorer​​

2013: Bisphenol A, fluorerede stoffer, formaldehyd, melamin og primære aromatiske aminer, ftalater og sensorisk afsmitning

Bisphenol A-baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer

Fluorerede stoffer i pap og papir

Formaldehyd, melamin fra melaminplast og primære aromatiske aminer fra nylonkøkkenredskaber

Ftalater i blød PVC plast og færdigpakket madolie

Organoleptisk afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer af plast

​​

2012: Ep​​​iklorhydrin, bisphenol A og metaller

Epiklorhydrin fra fødevarekontaktmaterialer coatet med epoxylak

Bisphenol A-baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer til børn

Afsmitning af metaller fra keramik, gla​s og køkkenredskaber

  
​​2011: Fluorerede stoffer, bisphenol A og afgivelse af smag og lugt fra fx pizzabakker

Migration af fluorerede stoffer fra fødevarekontaktmaterialer af pap og papir

Screening for fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer af pap og papir (Bemærk, at resultaterne er behæftet med en vis usikkerhed pga. analysemetoden)

Bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer til børn

Afgivelse af smag og lugt fra pizzabakker og andre papemballager

 
1994-2010: Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer


2010: Bisphenol A, ftalater, fotonitiatorer, trykt pap og papir

Bisphenol A i børneprodukter

Ftalater i fødevarekontaktmaterialer

Afsmitning af fotoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk

Kemiske stoffer fra fødevarekontaktmaterialer af trykt pap og papir
 

2009: Ftalater og bisphenol A

Ftalater i fødevarekontaktmaterialer

Afsmitning af bisphenol A til vand i vandkølere

 

2008: Ftalater og bisphenol A 

Ftalater i fødevarekontaktmaterialer

Afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer

 

2007-2009: Afsmitning af primære aromatiske aminer fra plast 

Afsmitning af primære aromatiske aminer fra plast

2006: Keramik fra særlige fokusområder

Keramik fra særlige fokusområder
 

2005: Afsmitning af primære aromatiske aminer fra plast

Afsmitning af primære aromatiske aminer fra plast

 

2002-2003: Materialer af plast og afsmitning fra køkken- og børneservice 

Totalmigration fra husholdningsgenstande og -materialer af plast

Afsmitning fra køkken- og børneservice, Indkøring af analysemetoder

 

2001: Migration af aminer fra lamineret plast

Migration af aminer fra lamineret plast I

Migration af aminer fra lamineret plast II

 ​

2000: Migration af blødgøreren DEHA fra PVC-strækfilm

Migration af blødgøreren DEHA fra PVC-strækfilm

1994, 1996: Afgivelse af metaller fra el-kogekedler og køkkengrej

Fødevarestyrelsen foretog i 1994 og 1996 en undersøgelse af afsmitning af nikkel, krom og bly fra el-kogekander på det danske marked. Afsmitningen blev bestemt ved at analysere 500 ml syntetisk brugsvand efter kogning i kanderne. Der blev fundet meget lave eller slet ingen afgivelser af krom og bly.

I adskillige af el-kogekanderne fandtes imidlertid en nikkelafgivelse på over 50µg/l. Det blev vurderet, at denne mængde ikke kunne medføre forøget risiko for udløsning af anfald hos personer, der lider af nikkelallergi i en grad, så kostens indhold af nikkel kan udløse et anfald (desuden er værdien lig med grænseværdien for nikkel i drikkevand). De pågældende modeller blev derefter udfaset.

I samme undersøgelse blev afsmitningen af metaller fra kaffemaskiner undersøgt. De undersøgte metaller var aluminium, nikkel, krom og bly. En vurdering af resultaterne viste, at de fundne afgivelser af metaller var uden sundhedsmæssig betydning.

Forniklede genstande som fx teæg kan generelt afgive høje mængder nikkel.

Generelt viser en række undersøgelser og enkeltsager vedrørende metalafgivelse fra husholdningsgenstande, at der kan afgives betydelige mængder tungmetaller (fx bly, nikkel, kobber og tin), hvis det anvendte metal/legering sammenholdt med fremstillingsprocessen ikke på forhånd er gennemgået kritisk fra producentens side med henblik på en minimering af metalafgivelsen til fødevaren.

Forniklede genstande som fx teæg​ kan generelt afgive høje mængder nikkel.

 ​
Ændret 29. juni 2022