Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Laboratorier udpeget af Fødevarestyrelsen

På denne side kan du finde en oversigt over nationale referencelaboratorier for veterinær- samt foder- og fødevareområdet. Du kan også se, hvilke laboratorier der er officielt udpeget af Fødevarestyrelsen for både veterinær- og fødevareområdet.

​​Der er krav om, at alle kemiske og mikrobiologiske analyser af prøver fra foder, fødevarer eller fra veterinær ​diagnostik i overvågning og i den offentlige kontrol bliver analyseret på et laboratorium, der er officielt udpeget af Fødevarestyrelsen. Det gælder også for analyser i forbindelse med eksportcertifikater.

Bestemmelserne om udpegning som officielt laboratorium står i EU-forordning om offentlig kontrol, særligt artikel 37 og 38.


Oversigt over officielt udp​egede laboratorier

Via nedenstående links ​kan man se en oversigt over nationale referencelaboratorier (NRL), samt hvilke laboratorier der er udpeget officielt af Fødevarestyrelsen til at udføre analyser på henholdsvis veterinær- og fødevareområdet:


Sådan a​nsøger et laboratorium om at blive officielt udpeget

Laboratoriet indsender en ansøgning til Fødevarestyrelsen om at blive udpeget som officiel​​t laboratorium via denne kontaktfor​mular. (fremgangsmåde: vælg "som virksomhed", herefter "ansøge" og endelig "ansøg om andet")

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Laboratoriets CVR-nr., navn, adresse og kontaktoplysninger.
  • Hvilke analyser, undersøgelser og diagnosticeringer laboratoriet ønsker at foretage som officielt laboratorium med henvisning til relevante bestemmelser i lovgivningen, som beskriver de pågældende analyser.
  • Akkrediteringsnummer hos f.eks. DANAK.
  • Dokumentation for hvilke analyser, undersøgelser eller diagnosticeringer, som laboratoriet udfører som akkrediteret prøvning.
  • Dokumentation for uddannelse og kvalifikationer hos den ansvarlige laboratorieleder.

Ændret 5. januar 2023