Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Laboratorier udpeget af Fødevarestyrelsen

På denne side kan du finde en oversigt over, hvilke laboratorier der er officielt godkendt af Fødevarestyrelsen for både veterinær- og fødevareområdet.

​Der er krav om, at alle kemiske og mikrobiologiske analyser af prøver fra foder, fødevarer eller fra veterinær diagnostik i overvågning og i den offentlige kontrol bliver analyseret på et laboratorium, der er officielt udpeget af Fødevarestyrelsen. Det gælder også for analyser i forbindelse med eksportcertifikater.  

Bestemmelserne om udpegning som officielt laboratorium står i EU-forordning om offentlig kontrol, særligt artikel 37 og 38. 

 

Oversigt over officielt udpegede laboratorier

Via nedenstående links kan man se hvilke laboratorier, der er udpeget officielt af Fødevarestyrelsen til at udføre analyser på veterinær- henholdsvis fødevareområdet.
 
Oversigt over foder og fødevare laboratorier (link følger)

 

Sådan ansøger et laboratorium om at blive officielt udpeget

Laboratoriet indsender en ansøgning til Fødevarestyrelsen om at blive udpeget som officielt laboratorium via denne kontaktformular. (fremgangsmåde: vælg "som virksomhed", herefter "ansøge" og endelig "ansøg om andet")

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Laboratoriets CVR-nr., navn, adresse og kontaktoplysninger.
  • Hvilke analyser, undersøgelser og diagnosticeringer laboratoriet ønsker at foretage som officielt laboratorium med henvisning til relevante bestemmelser i lovgivningen, som beskriver de pågældende analyser.
  • Akkrediteringsnummer hos f.eks. DANAK.
  • Dokumentation for hvilke analyser, undersøgelser eller diagnosticeringer, som laboratoriet udfører som akkrediteret prøvning.
  • Dokumentation for uddannelse og kvalifikationer hos den ansvarlige laboratorieleder.