Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Smiley

Siden 2001 har smiley-ordningen gjort det nemt for forbrugerne at finde de butikker, der har bedst styr på fødevarereglerne. I 2022 bliver smiley-ordningen ændret på fire områder, hvor bl.a. skalaen er justeret og Elite-Smileyen er udgået. Læs mere på findsmiley.dk.

​ Find smiley​

​På findsmiley.dk finder du alt om offentliggørelsen af kontrolresultater – bedre kendt som smiley-ordningen. Her finder du ca. 175.000 kontrolrapporter for alle danske fødevarevirksomheder.

 

 
Smiley'en hjælper forbrugeren
Den smiley, du fx kan se i døren til din bager, fortæller, hvor god din bager er til at følge reglerne for blandt andet hygiejne. Hvis smiley’en er lidt mellemfornøjet, skyldes det, at noget ikke var, som det skulle være, da Fødevarestyrelsen var på besøg, og virksomheden har fået en sanktion.
 

En synlig​ kontrolrapport

Læser du kontrolrapporten nærmere, kan du se, hvornår og hvad der blev kontrolleret. Kontrolrapporten og smiley’en skal altid hænge synligt ved indgangen til fx restauranten, så forbrugerne kan se humøret og læse rapporten, inden de går indenfor.
 
Bedre hygiejne med smiley-ordningen
Smiley-ordningen har betydet generelt bedre hygiejne i danske virksomheder. I 2010 var 86 procent af alle smiley’er glade. Det er en stigning på 23 procent siden 2002. Smiley’en er også blevet så stor en succes, at andre lande viser stor interesse; fx har Tyskland besluttet sig for en ordning i Berlin efter dansk forbillede, og de overvejer at indføre ordningen over hele landet.
 
Hvad sker der, hvis fx en restaurant eller en bager ikke overholder reglerne?
Svar: Det afhænger af, hvilke regler der ikke er blevet overholdt, hvor slemt det er, og om det er en gentagelse.
 
Hvis det er en bagatel, vil virksomheden normalt blive vejledt.
 
Er det alvorligere, kan virksomheden få en sanktion i form af en indskærpelse, et påbud eller et bødeforlæg. Jo skrappere sanktion, jo surere er smiley'en.
 
Hvis der er fare for, at kunderne eller gæsterne kan blive syge, lukker Fødevarestyrelsen virksomheden.
 
Hvor ofte kontrollerer Fødevarestyrelsen virksomhederne?

Svar: Det er virksomhedens branche, aktiviteter og behov for kontrol, der afgør, hvor ofte Fødevarestyrelsen kommer på basiskontrol. Størstedelen af basiskontrollen er i dag stikprøvebaseret i stedet for faste kontrolfrekvenser.

 

De fleste detailvirksomheder får stikprøvebaseret basiskontrol. Fødevarestyrelsen bruger en analysemodel - kaldet kontroludpegningsmodellen - til at udpege virksomheder til den stikprøvebaserede basiskontrol.

 

Engrosvirksomheder med mange aktiviteter får til gengæld kontrol efter faste frekvenser. De faste frekvenser varierer fra fire basiskontroller årligt til basiskontrol hvert andet år.

 

Ud over basiskontrollen kan virksomhederne også få kontrol efter anmeldelse, prioriteret indsats, kampagnekontrol og opfølgende kontrol.

 
Kan man stole på en smiley?
Svar: Ja, det kan du.
 
Du skal blot vide, at en smiley er et udtryk for et øjebliksbillede af det, som Fødevarestyrelsens kontrollanter så på, da de besøgte den enkelte virksomhed.
 
En glad smiley betyder altså, at de områder, der blev kontrolleret ved besøget, var som de skulle være. Hvad der præcist blev kontrolleret, kan du læse på kontrolrapporten.
 
Se resultaterne af de seneste kontrolbesøg på findsmiley.dk
 
Foretages kontrolbesøgene i virksomhederne uanmeldt?
Svar: Ja, alle af denne type (“ordinære”) kontrolbesøg skal være uanmeldt. Hvis det er nødvendigt, at bestemte personer er til stede i virksomheden, eller hvis en virksomhed har brug for detaljeret vejledning om gennemførelse af egenkontrollen, bliver virksomheden varslet om besøget.
 
 ​
Ændret 3. oktober 2022