Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

ADD og antibiotikaforbrug

ADD (Animal Daily Dose) er en standardenhed, der bruges, når man opgør antibiotikaforbruget i kvæg- og grisebesætninger.

​Hvad er ADD?

Antibiotikaforbrug kan opgøres på flere måder (læs mere om opgørelsesmetoder her). For kvæg- og grisebesætninger opgør Fødevarestyrelsen antibiotikaforbruget i ADD pr. 100 dyr pr. dag. ADD (Animal Daily Dose) er en standardenhed, der er fastsat af Fødevarestyrelsen. En dosis (ADD, Animal Daily Dose) er defineret som en standardiseret eller teknisk dosis, der angiver den teoretiske mængde af et produkt en given dyreart skal have pr. kg kropsvægt pr. dag for at resultere i en standardiseret dagsbehandling. Ved brug af standardvægte for dyrearter og aldersgrupper er det muligt, at opgøre antallet af standardiserede dagsbehandlinger for en given dyreart eller aldersgruppe, og at relatere dette forbrug til antallet af dyr i besætningen.

Frem til 2014 fastsatte Fødevarestyrelsen størrelsen på en ADD ud fra den dosering, som lægemidler er godkendt med. Det viste sig dog i nogle situationer ikke være hensigtsmæssigt. Fødevarestyrelsen besluttede derfor i 2014, at størrelsen af en ADD for et lægemiddel skal fastsættes ud fra videnskabelige og praktiske erfaringer samt en række hensigtsmæssige principper, der er fastsat i Bekendtgørelse om grænseværdier for kvæg- og grisebesætninger. Principperne for fastsættelse af ADD for lægemidler fremgår af bilaget til bekendtgørelsen.

I forbindelse med idriftsættelse af nyt VetStat i juni 2021 vil der foretages opdatering af ADD'erne for en række lægemidler. Du kan læse mere om dette herunder.

Opdatering af lægemidlers ADD i forbindelse med nyt VetStat

I forbindelse med idriftsættelse af nyt VetStat i juni 2021 vil der ske en opdatering af en række lægemidlers ADD. I forbindelse med udvikling og implementering af nyt VetStat er der blevet foretaget en komplet gennemgang af alle lægemidlers nuværende ADD. Årsagen til dette er dels fordi vi med det nye system overgår fra en manuel vareoprettelse til en semiautomatisk og dels for at sikre at de i forvejen fastsatte ADD værdier lever op til principperne for fastsættelse af ADD for lægemidler i Bekendtgørelsen om grænseværdier for kvæg- og grisebesætninger. De opdaterede ADD værdier vil være gældende fra og med den 1. juni 2021, og kan findes i varelisten som kan hentes i VetStat på:

https://vetstat.fvst.dk.

 Hvordan sikrer jeg, at mit forbrug ligger under grænseværdierne? 
I VetStat er det muligt at finde opgørelser, hvor kvæg- og grisebesætningers forbrug af antibiotika fremgår. Data i VetStat viser den aktuelle status for antibiotikaforbrug, og der er daglige opdateringer af opgørelserne

Hvordan finder jeg ud af størrelsen af en ADD for et lægemiddel? 
I VetStat kan man finde en liste over alle lægemidler, der kan bruges til grise og kvæg. Af listen fremgår de gældende ADD værdier. 
Lovstof og regler
 
Ændret 19. juli 2021