Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Behandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidler

Læs her om reglerne for dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til behandling af nytårsangst hos hunde og katte.

​​Genere​​​lt

For de fleste hunde og katte er behandling af nytårsangst med lægemidler ikke nødvendigt.

I de tilfælde, hvor behandling af nytårsangst med lægemidler er nødvendigt, skal dyrlægens anvendelse, udlevering eller ordinering af lægemidler ske i overensstemmelse med veterinærlægemiddelforordningen, dyrlægebekendtgørelsen og dyrlægeloven.

Ved behandling af nytårsangst skal der som udgangspunkt anvendes lægemidler, som er godkendt til behandling af angst eller frygt.

Kun i de tilfælde, hvor godkendte lægemidler ikke har tilstrækkelig effekt, må dyrlægen under sit direkte personlige ansvar anvende, udlevere eller ordinere lægemidler i henhold til kaskadereglen (veterinærlægemiddelforordningens artikel 112).

Herudover skal dyrlægen – som ved al anden behandling af dyr med receptpligtige lægemidler – have et sådant ​kendskab til dyret og dyrets ejer, at behandlingen er forsvarlig.

Behandlin​g af hunde med meprobamat

Hvis dyrlægen vurderer, at en hund undtagelsesvist ikke kan behandles med det registrerede præparat med tilstrækkelig effekt, kan dyrlægen ansøge om dispensation til magistrelt fremstillet meprobamat.

Ved ansøgning om dispensation anvendes ansøgningsskemaet (find den her), som sendes til Fødevarestyrelsen.

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan være op til 28 dage, fra at Fødevarestyrelsen modtager det korrekt udfyldte ansøgningsskema.  


Lovstof og regler

Se lovstofsiden for lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning


Ændret 2. februar 2022