Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Behandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidler

Læs her om reglerne for dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til behandling af nytårsangst hos hunde og katte.

​​Gen​​​​ere​​​lt

For de fleste hunde og katte er behandling af nytårsangst med lægemidler ikke nødvendigt.

I de tilfælde, hvor behandling af nytårsangst med lægemidler er nødvendigt, skal dyrlægens anvendelse, udlevering eller ordinering af lægemidler ske i overensstemmelse med veterinærlægemiddelforordningen, dyrlægebekendtgørelsen og dyrlægeloven.

Ved behandling af nytårsangst skal der som udgangspunkt anvendes lægemidler, som er godkendt til behandling af angst eller frygt.

Kun i de tilfælde, hvor godkendte lægemidler ikke har tilstrækkelig effekt, må dyrlægen under sit direkte personlige ansvar anvende, udlevere eller ordinere lægemidler i henhold til kaskadereglen (veterinærlægemiddelforordningens artikel 112).

Herudover skal dyrlægen – som ved al anden behandling af dyr med receptpligtige lægemidler – have et sådant ​kendskab til dyret og dyrets ejer, at behandlingen er forsvarlig.

Behandling af ​​​​​​​​​​​​hunde med nytårsangst

Der findes på det danske marked flere godkendte veterinære lægemidler til hund med indikationen angst fremkaldt af lyde (Sileo, Pexion og Tessie). På den baggrund udstedes der ikke generelle magistrelle dispensationer til anvendelse af meprobamat til hunde med nytårsangst.


I ganske særlige tilfælde kan dyrlægen ansøge om magistrel dispensation til en specifik patient. Det gælder for eksempel, hvis patienten ved tidligere behandling med de ovennævnte præparater har oplevet alvorlige bivirkninger eller ikke har opnået den tilsigtede effekt. Det gælder også patienter, hvor behandling med de registrerede alternativer er kontraindiceret i forhold til markedsføringstilladelsen af det registrerede lægemiddel. I disse tilfælde skal ansøgning udfyldes på enkeltdyrsniveau, og der skal vedlægges kopi af journalen som dokumentation.

Læs mere om særlige vilkår for ansøgning om dispensation og ordinering af magistrelt fremstillet meprobamat i forbindelse med nytåret 2022 på Fødevarestyrelsens side for faglige nyheder til dyrlæger​.

Enkeltdyrsansøgninger om dispensation til anvendelse af magistrelt fremstillet meprobamat kan indsendes via 

Fødevarestyrelsens ansøgningsformular på Virk.dk​

For ansøgninger om meprobamat kan der være forlænget sagsbehandlingstid i forhold til normalt max. 28 dage.

Ansøgninger indsendt senest d. 25. november vil blive besvaret inden jul/nytår.


Behandling af katte med nytårsangst

Der findes ét veterinært lægemiddel på markedet i Danmark, som er godkendt til behandling af angst og frygt hos kat i forbindelse med transport og dyrlægebesøg (Bonqat). Efter en konkret dyrlægefaglig vurdering vil dette lægemiddel kunne anvendes til behandling af nytårsangst hos kat jf. kaskadereglen.​

Kaskadereglen

I forordning 2019/6 om veterinærlægemidler fremgår kaskadereglen for ikke-fødevareproducerende dyr af artikel 112. Kaskadereglen består af tre trin, hvor man skal starte med det første trin. Artikel 112, stk. 1, anviser, at hvis der ikke findes et godkendt lægemiddel til den pågældende dyreart og indikation, kan den ansvarlige dyrlæge undtagelsesvist under sit direkte personlige ansvar behandle de pågældende dyr med følgende:

a)       et veterinærlægemiddel, der er godkendt i Danmark eller i et andet EU-land (på udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen) til anvendelse til den samme dyreart eller til en anden dyreart til den samme eller en anden indikation

b)       et lægemiddel godkendt til mennesker

c)        et magistrelt fremstillet lægemiddel*.

*Magistrelt fremstillede lægemidler må kun anvendes, udleveres eller ordineres, hvis lægemidlet fremgår af bilag 2 til dyrlægebekendtgørelsen, eller der er modtaget dispensation fra Fødevarestyrelsen. ​

Lovstof og regler

Se lovstofsiden for lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning


Ændret 15. november 2022