Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Antibiotikavejledning for svin og kvæg

Du kan på denne side læse mere om Fødevarestyrelsens antibiotikavejledninger for svin og kvæg.

​Fødevarestyrelsens antibiotikavejledninger for svin og kvæg henvender sig til alle svine- og kvægpraktiserende dyrlæger i Danmark. I april 2018 udkom en revideret udgave af antibiotikavejledningen til svin.

Antibiotika er receptpligtigt i Danmark, og det er altid en konkret dyrlægefaglig vurdering, om dyr skal behandles med antibiotika. Antibiotikavejledningerne ændrer ikke ved dyrlægens ordineringsmuligheder og kan anvendes som et hjælpende redskab. 


Du finder antibiotikavejledningen for svin via dette link og antibiotikavejledningen for kvæg via dette link.​

Antibiotikavejledningen for kvæg
Antibiotikavejledning for kvæg omfatter en fuldstændig liste over alle dansk og EU godkendte antibiotiske stoffer og deres mest almindelige sygdomme samt relaterede agens. Derefter er stofferne kategoriseret efter fem kriterier.

Som følge af resultatet af denne kategorisering, prioriterer Fødevarestyrelsen stofferne i anbefalede eller ikke-anbefalede stoffer for den sygdom og agens. De anbefalede stoffer er markeret med sort skrift, mens de ikke-anbefalede er markeret med blå skrift i selve antibiotikavejledningen. 
 
 
Antibiotikavejledningen for svin

Fødevarestyrelsens vejledning om ordinering af antibiotika til svin opdeler antibiotika i tre kategorier.

I kategori 1 ligger de antibiotikatyper, der bør være dyrlægens førstevalg, hvis det veterinærfagligt vurderes at behandling er påkrævet. Det er for eksempel penicilliner og sulfonamider.

I kategori 2 ligger de antibiotikatyper, som dyrlægen kun bør ordinere, hvis der er påvist resistens mod præparaterne fra kategori 1. Disse er apramycin, gentamicin og tetracykliner.

I kategori 3, ligger de antibiotikatyper, som ikke bør bruges til behandling af svin. Det er fluorokinoloner, colistin og 3. og 4. generations cefalosporiner.

Målet er at flytte forbruget, væk fra de antibiotikatyper, som er vigtige til behandling af mennesker og i højere grad skaber resistens i bakterierne. 

I forbindelse med udarbejdelse af den nye antibiotikavejledning til svin har DTU Veterinærinstituttet i samarbejde med SEGES laboratorium for svinesygdomme foretaget opgørelser over antibiotikaresistens for almindeligt forekommende patogener hos svin. Desuden har DTU Veterinærinstituttet udarbejdet et notat vedrørende antibiotikavalg ved smågrisediarre med blandingsinfektioner. Begge filer kan hentes på DTU's hjemmeside via dette link.

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med DTU udarbejdet en artikel om den nye antibiotikavejledning. Du finder artiklen via dette link.

Antibiotikavejledningerne er dyn​​amiske
Antibiotikavejledningerne er dynamiske og kan ændres hvis der fremkommer ny information vedrørende eksisterende eller nye antibiotika.
 
Ændret 5. april 2022