Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Cannabisholdige produkter til dyr

Fødevarestyrelsen modtager jævnligt spørgsmål vedrørende cannabisholdige produkter til dyr. Derfor har vi på denne side samlet svar på de hyppigste stillede spørgsmål.

​​CBD (cannabidiol)-olie som lægemiddel

Det er Lægemiddelstyrelsen, der vurderer, om cannabisolie, så som CBD-olie og CBD-dråber mv., er lægemidler. En del lande mener ligesom Danmark, at CBD er et lægemiddelstof. Det fremgår af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:
Lægemiddelstyrelsens hjemmeside med spørgsmål og svar om medicinsk cannabis

Reglerne om anvendelse af lægemidler til dyr fastsætter, at der til behandling af dyr skal anvendes lægemidler godkendt til dyr – det vil sige, at lægemidlet har opnået markedsføringstilladelse fra enten Lægemiddelstyrelsen eller EU.

Der er i Danmark ikke godkendt nogen lægemidler med cannabis til dyr. Der er derfor ingen lovlige muligheder i Danmark for at give medicin med cannabis til dyr.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man taler med en dyrlæge, som kan rådgive om den rette behandling af dyr.​​​

CBD-olie som fodertilsætningsstof

Hvis CBD-olie ikke er et lægemiddel, anser Fødevarestyrelsen CBD-olie for at være et fodertilsætningsstof. CBD-olie udvindes a​f hamp, men CBD-indholdet i hamp er lavt og kan derved kun udvindes ved ekstraktion. I foderlovgivningen bliver ekstrakter af planteprodukter klassificeret som fodertilsætningsstoffer.

I EU er der ingen, der har søgt om godkendelse af CBD-olie som fodertilsætningsstof, og det er derfor forbudt at bruge det i foder. Kæledyr og andre dyr må derfor ikke fodres med CBD-olie.​

CBD-olie som fodermiddel

CBD-olie er ikke till​​adt som fodermiddel til dyr, fordi det fremstilles ved ekstraktion, og foderprodukter fremstillet ved ekstraktion er fodertilsætningsstoffer.

Derudover kan et produkt heller ikke indplaceres både som et fodertilsætningsstof og som et fodermiddel.​

Hampeolie som fodermiddel

Hampeolie er optaget som fodermiddel i Fodermiddelfortegnelsens Bilag, del C, som fodermi​ddel nr. 2.22.3.

Det fremgår, at hampeolien er udvundet af hampefrø. Da der gælder en grænseværdi på 0,2 % THC i hampefrø, er samme grænseværdi gældende for hampeolie. Det vil sige, at hampeolie med højst 0,2 % THC må bruges som fodermiddel.

Alle fodervirksomheder, der producerer, forhandler, oplagrer eller transporterer foder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Det gælder både produktionsvirksomheder, lagre, mellemhandlere, transportvirksomheder og landbrug. Det betyder, at producenten af hampeolien skal være registreret som en fodervirksomhed. Det samme gælder sælgeren af hampeolie, uanset om sælgeren er hestemassør eller har en større foderstofhandel.

Hvis et produkt med hampeolie er produceret på en virksomhed, der er en godkendt eller registreret fodervirksomhed, og produktet er mærket som et fodermiddel efter mærkningsreglerne i markedsføringsforordningen, må det sælges som foder til dyr.​​

Lovstof og regler

På vores lovsto​fside for lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning finder du medicinreglerne for denne sides indhold i

  • Dyreejerbekendtgørelsen under punktet om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr
  • Dyrlægebekendtgørelsen under punktet om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr

Lovstofside for lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning

På vores lovstofside for foder finder du foderreglerne for denne sides indhold i 

  • Kommissionens Henstilling 2011/25/EU af 14. januar 2011 under punktet om EU: Sondring mellem foder, biocider og lægemidler
  • Fodermiddelfortegnelsen i Kommissionens Forordning nr. 68/2013, som ændret ved Forordning 2017/1017 under punktet EU: Markedsføringsforordningen

Lovstofside for foder​​

Ændret 20. september 2022