Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Døde dyr

Der er regler for, hvad du skal gøre med et dødt selskabsdyr og med døde produktionsdyr.

​​Når dit selskabsdyr (kæledyr) er dødt, er der forskellige måder at komme af med det døde dyr på.

Når det gælder døde produktionsdyr som fx heste, svin eller kvæg, gælder der regler for opbevaring, transport og bortskaffelse. Med døde produktionsdyr menes aflivede dyr, selvdøde dyr, eller dele af disse, som skal bortskaffes. Med døde dyr menes ikke de dele af slagtede dyr, der er godkendt til konsum (fødevarer).

​Døde selskabsdyr (kæledyr)
Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen har i fællesskab beskrevet, hvordan døde selskabsdyr(kæledyr) skal håndteres:
 
 
I beskrivelsen kan man læse, hvordan man kan bortskaffe sit døde selskabsdyr, fx via dagrenovation, nedgravning, kremering, forbrænding eller lade din dyrlæge tage sig af det.  
 

Med selskabsdyr forstås alle dyr, der tilhører dyrearter, som normalt fodres og holdes af mennesker, uden at dette tager sigte på konsum eller landbrugsproduktion. Det vil sige for eksempel:

  • Hunde, katte og fritter (tamme ildere)
  • Fugle, bortset fra fjerkræ
  • Kaniner og andre gnavere
  • Krybdyr og padder 
  • Hvirvelløse dyr, bortset fra bier, humlebier, bløddyr og krebsdyr 
  • akvariefisk  
Heste, fjerkræ, kælegrise, kælegeder og lignende er ikke selskabsdyr.
 
Fjerkræ er defineret som fugle af ​​følgende arter: høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle.
 
Døde selskabsdyr er et animalsk biprodukt, og det betyder, at de er omfattet af reglerne i Biproduktforordningen samt miljølovgivningen.
 
Læs mere om registrering af gravpladser for selskabsdyr på siden:
 
 
Døde produktionsdyr
Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter reglerne i Biproduktforordningen, fx på et godkendt forarbejdningsanlæg.
 

Tilmelding

Der er forskellige frister for tilmelding af døde produktionsdyr til afhentning til bortskaffelse, som afhænger af, hvordan de opbevares indtil afhentning.
 

Opbevaring af døde produktionsdyr

Indtil døde produktionsdyr afhentes for at blive bortskaffet, kan der anvendes forskellige former for opbevaringsfaciliteter. De kan opbevares på en opbevaringsplads, i et køleanlæg eller fryseanlæg.
 

I vejledningen er Biproduktforordningens og Opbevaringsbekendtgørelsens krav til de forskellige typer opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr beskrevet.

Desuden er det beskrevet, hvordan transporten af de døde dyr skal foregå, om opbevaringsfaciliteten skal oprettes i CHR, om de døde produktionsdyr skal være identificerbare, og om flytning af de døde produktionsdyr til opbevaringsfaciliteten skal indberettes til CHR.

For alle typer af opbevaringsfaciliteter gælder, at det påhviler ejeren at indhente tilladelser/godkendelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.
 
Du kan også læse om opbevaring af døde produktionsdyr i guiden, som du finder nedenfor.

 

Opgørelse over døde produktionsdyr

Opgørelse over døde produktionsdyr, som er tilført forarbejdningsanlæg tilknyttet DAKA SecAnim, findes på DAKA SecAnim´s hjemmeside på nedenstående link:
 
  
Døde heste
Heste er i denne sammenhæng produktionsdyr, og døde heste skal opbevares, transporteres og bortskaffes  efter reglerne for døde produktionsdyr. 
 
Kødet fra døde heste, der er udelukket fra konsum, kan ikke bruges til produktion af petfood, fx hundefoder.
 

Tilmelding

Som udgangspunkt skal døde heste bortskaffes til et godkendt forarbejdningsanlæg. Senest 24 timer efter at hesten er aflivet eller fundet død, skal man tilmelde den til afhentning.
 

Opbevaring

Indtil afhentning skal den døde hest opbevares på en måde, der sikrer den mod ådselædende dyr og på en måde, så der ikke er risiko for spredning af smitstoffer. Det gøres fx ved at dække den døde hest med en presenning, der sørger for, at store ådselædende dyr som fugle og ræve ikke kan få adgang til hesten. Stedet skal være i passende afstand fra offentlig vej, produktionsbygninger og arealer med produktionsdyr. Stedet skal samtidigt være til at komme til og fra med lastbil.
 

Andre måder at komme af med den døde hest på 

Zoo

Anvendelse som foder i zoologiske haver. Det er op til hver enkelt zoo, om de er interesserede, og de skal kontaktes inden aflivning for at aftale de nærmere betingelser. Zoo må kun modtage heste, der skal bruges til foder, når zoo har en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
 

Nedgravning

Nedgravning af den døde hest på privat grund under visse forudsætninger:

  • at hesten ikke har været mistænkt for at lide af en anmeldepligtig husdyrsygdom
  • at hesten ikke døde af eller blev aflivet på grund af sygdomsbekæmpelse
  • at nedgravningen ikke er i strid med miljølovgivning eller anden lovgivning, som fx hensyn til drikkevandsboringer
  • at ejeren sikrer, at den nedgravede døde hest er dækket tilstrækkeligt jord, så ådselædende dyr ikke kan opgrave den.
Nedgravning af egne heste kan ske uden indhentelse af tilladelse hos Fødevarestyrelsen.

Kommunen kan oplyse om nedgravningen er tilladt i forhold til miljølovgivningen, fx om det er for tæt på drikkevandsboringer.
 
Læs mere om registrering af gravpladser for heste på siden: 
 
 

Kremering

Kremering på et godkendt dyrekrematorium.

Asken fra kremerede heste kan nedgraves på privat grund, hvis det ikke er i strid med miljølovgivningen, eller nedgraves på en gravplads for heste.
 
Lovstof og regler
 
 
 
 
Ændret 15. juli 2021