Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksport til Rusland, embargo

Importforbud

​Rusland har indført importforbud for​ en række landbrugsvarer fra USA, EU-landene, Canada, Australien og Norge.

Det er på nuværende tidspunkt oplyst, at importforbuddet er gældende fra d. 8. august 2014, og det ser umiddelbart ud til at det vil ramme bredt på stort set alle fødevarer.

International Handel skal gøre opmærksom på, at der fra og med d. 8. august 2014 ikke kan underskrives certifikater for de produkter, som vil være omfattet af importforbuddet. Oversigt over produkterne fremgår af listen på denne side, som er de oplysninger, vi har modtaget fra de russiske myndigheder.

International Handel vil fremadrettet forsøge​ at orientere om importforbuddets omfang og udvikling.

Bemærk, at listen er opdateret 30. oktober 2017.

Tekst med fed skrift indikerer Ruslands seneste ændringer til listen af 25. oktober 2017.

List of agricultural products, raw materials and foodstuffs originating from the United States, countries of the European Union, Canada, Australia and the Kingdom of Norway, and that are banned for imports to the Russian Federation for a period of one year.

OBS! Restriktionerne i nedenstående liste er fortsat gældende, til trods for listens titel, som taler om en løbetid på et år.
 

​HS Code

​ Name of product*) ***)

​0103 (excluding 0103 10,000 0)

​Live pigs (excluding purebred breeding animals)

​0201

​ Meat of bovine animals fresh or chilled

​0202****

​ Meat of bovine animals frozen****

​0203

​ Meat of swine (pork), fresh, chilled or frozen

0206 (excluding 0206 10 100 0,
0206 22 000 1.0206 29 100 0,
0206 30 000 1.0206 30 000 3,
0206 41 000 1, 0206 49 000 1,
0206 80 100 0, 0206 90 100 0 *****)

​Food by-products of cattle, pigs, sheep, goats, horses, donkeys, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen (excluding goods for the production of pharmaceutical products *****)

​0207****

​meat and edible offal of poultry indicated in line 0105, fresh, chill or frozen ****

0209

​Pork fat, separated from lean meat, and poultry fat, not flushed or not extracted in another way, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked

​out of 0210**

​Meat salted, in brine, dried or smoked

​out of 0301**

​Live fish (excluding hatchlings of salmon (Salmo salar) and trout (Salmo trutta)

​0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308

​Fish and crustaceans, molluscs and other invertebrates
(excluding oyster and mussel breeding material)

​out of 0401**, out of 0402**,
out of 0403**, out of 0404**,
out of 0405**,out of 0406**

​Milk and dairy products (except for specialized lactose-free milk, specialized lactose-free dairy products for dietary therapeutic nutrition and dietary preventive nutrition, with a dry demineralized milk shortening with a demineralization level of 90 percent**********)
 

​0701 (excluding 0701 10 000 0),
0702 00 000,0703 (excluding 0703 10 110 0), 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710****, 0711,0712**** (excluding 0712 90 110 0), 0713 (excluding 0713 10 100 0), 0714

​Vegetables, edible roots and tubers (excluding seed potatoes, seed onion, sugar maize hybrid for planting, peas for planting)
****

​0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813

​Fruit and nuts

1501

​Pork fat (including lard) and fat Poultry, other than the fat of heading 0209 or 1503

​1502

​Fat of cattle, sheep or goats, other than the fat of heading 1503

​1503 00

​Lard stearin, lard-oyl, oleostearin, oleo-oyl and animal oil, not emulsified or

​1601 00

​Sausages  and similar products of meat, meat offal or blood; final food products based thereon

​Out of 1901 90 110 0**,
Out of 1901 90 910 0**
Out of 2106 90 920 0**,
Out of 2106 90 980 4**,
Out of 2106 90 980 5**,
Out of 2106 90 980 9**

​Food or finished products (excluding biologically active supplements; vitamin-mineral complexes; flavour additives; protein concentrates (of animal and plant origin) and their mixtures; food fivers; food additives (including complex ones)

 

 

* For the purposes of the application of this list, one should be guided solely by the CN CODE, name of product is shown for convenience.

** For the purposes of the application of this position, one should be guided both by a CN CODE, and the name of the product.

*** Except for goods destined for baby food.

**** Except goods intended for manufacturing baby food subject to confirmation of the end-use of the imported goods by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation in line with the order established by the Ministry and within the limits of permitted volume of imports of indicated goods approved by the Ministry

***** With the exception of goods intended for the production of pharmaceutical products, with the confirmation of the intended purpose of the imported goods, carried out by the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation in accordance with the procedure established by it. For the purposes of applying this position, it is necessary to be guided both by the code of CN FEA EEU and by the name of the goods.

********** Demineralized dry milk whey with a demineralization level of 90 percent, intended for the production of infant formula (breast milk substitutes), with confirmation of the intended purpose of the imported goods, carried out by the Ministry of agriculture of the Russian Federation in accordance with the procedure established by it and within the authorized volume of import of the specified goods approved by the Ministry for 2020.

 
30. oktober 2017 –  Rusland​ skærper importforbuddet.
EU-Kommissionen har oplyst Fødevarestyrelsen om skærpelser af importforbuddet.

Den russiske regering har godkendt ændringer til listen af produkter som er underlagt den politiske embargo, til nu også at omhandle bestemte produkter af fedt og indmad fra forskellige arter, såvel som levende grise som ikke skal anvendes til avl.
 
Link til den officielle russiske udmelding fra 30. oktober 2017 (russisk)

I forhold til mulighederne for undtagelser for produkter til farmaceutisk anvendelse, har Rusland, udover note *****, oplyst følgende:

"​The Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation shall develop and approve the procedure for confirming the purposeful destination of imported goods intended for the production of pharmaceutical products provided for in the annex to Government Decree No. 778 of August 7, 2014 "On Measures to Implement the Presidential Decrees of 6 August 2014 No. 560, No. 320 of June 24, 2015, No. 305 of June 29, 2016 and No. 293 of June 30, 2017, and classified by the CN FEA EEU code 0206. Commodity Nomenclature for Foreign Economic Activity of the Eurasian Economic Union"

Fødevarestyrelsen har ikke modtaget yderligere oplysninger om ændringerne.

Fødevarestyrelsen har i forbindelse med opdatering af listen flyttet en undtagelse til fodnote (****).
 ​
6. juni 2016 – foreløbig præcisering af Ruslands lempelser af importforbuddet.
​Den danske ambassade i Moskva, har oplyst Fødevarestyrelsen om følgende præcisering af lempelserne:
 
"Oplægget til den nedenfor omtalte tilpasning i den russiske embargo på import af fødevarer er nu præciseret. Som det fremgår af nedenstående tabel, er de forudsete mængder meget begrænsede. Og den udvidede adgang vil alene gælde råvarer, der er bestemt til fremstilling af babymad. Det russiske landbrugsministerium vil inden for tre måneder udarbejde konkrete retningslinjer for forvaltning af ordningen med henblik på sikring mod omgåelse ved import til andre slutbrugere. Planen er, at importtilladelser skal udstedes på baggrund af ansøgninger fra fremstillingsvirksomheder."
 
3. juni 2016 – Rusland lemper russisk embargo for specifikke produkter.
Rusland har d. 27. maj 2016 offentliggjort Resolution no. 472, i tillæg til den russiske resolution af 7. august 2014 (no. 778), som effektuererede de russiske importrestriktioner beskrevet ovenfor.
 
Resolution no. 472 af 27. maj 2016, lemper importrestriktionerne for visse produkter, specifikt i relation til produktion af babymad. Produktgrupperne som er lempet er produkter af okse- og fjerkrækød, samt grønsager, med CN/KN koderne 0202, 0207, 0710 og 0712.
 
Lempelserne er tilknyttet en bemærkning om, at undtagelsen gælder for varer bestemt til fremstilling af babymad, som skal bekræftes for den endelige anvendelse af de indførte varer af Ministeriet for Landbrug i Den Russiske Føderation i overensstemmelse med de procedurer, der opstilles af ministeriet og indenfor grænserne af tilladt importmængde af de angivne varer, der er godkendt af ministeriet.
 
Fødevarestyrelsen har endnu ikke modtaget nogen informationer om, at Ministeriet for Landbrug i den Russiske Føderation har fastsat disse procedurer, hvorfor dette forventes at måtte afventes, inden der kan etableres eksport af de berørte produkttyper. 
 
13. august 2015 - Rusland - Island omfattet af den russiske embargo.
Island er pr. 13. august 2015 blevet omfattet af den russiske embargo.
 
Dette betyder, at FVST ikke længere kan udstedes omladningscertifikater på islandsk fisk og fiskevarer, der omlades i Danmark med henblik på eksport til Rusland.
 
18. december 2014 – Rusland - præcisering af restriktioner gældende fra 25. november 2014.
I tillæg til udmelding om Ruslands supplerende restriktioner pr. 25. november 2014, som også fremgår af Fødevarestyrelsens restriktionsliste, samt ovenstående opdatering, har de russiske veterinære myndigheder over for Kommissionen præciseret hvilke produkter som er omfattet af disse restriktioner.
 
De præciserede restriktioner dækker udelukkende biprodukter og fedt fra svin anvendt til fødevarer fra toldkode 1602.
 
Præciseringen er tilføjet restriktionslisten på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
 
29. juni 2015 – Rusland opdaterer importrestriktioner gældende fra 25. november 2014.

De russiske myndigheder har d. 25. juni 2015 annonceret at de har opdateret deres importforbud. Forbuddet forlænges med ny forventet udløbsdato 5 august 2016. I forbindelse med forlængelsen af forbuddet, har man ændret nogle enkelte detaljer på listen. herunder en accept af avlsmateriale for østers og muslinger, samt en præcisering af laktosefri  mælkeprodukter.​

27. november 2014 – Rusland - yderligere eksportrestriktioner.
I tillæg til restriktioner udmeldt fra Rusland d. 21. oktober 2014, som også fremgår af Fødevarestyrelsens restriktionsliste, har de russiske veterinære myndigheder meldt yderligere produkter ud, som omfattet af restriktioner pr. 25. november 2014.
 
De nye restriktioner dækker biprodukter og fedt anvendt til fødevarer fra toldkode 1602.
Restriktionen er tilføjet restriktionslisten på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
 
International Handel kan nævne, at de berørte produkter er omfattet af den nyligt indgåede protokol mellem Danmark og Rusland for eksport af de produkter, som er omfattet af de midlertidige restriktioner, som blev indført 21. oktober 2014 mod alle EU-lande, med undtagelse af svinefedt.
 
Muligheden for eksport af disse produkter til Rusland forudsætter dog, at Rusland har inspiceret og godkendt virksomhederne forud for eksport.
 
Fødevarestyrelsen arbejder på at få igangsat inspektion af danske virksomheder hurtigst muligt med henblik på at genåbne eksporten for flest mulige virksomheder.
 
21. oktober 2014 – Rusland – Eksportrestriktioner
Fødevarestyrelsen har modtaget yderligere oplysninger omkring de varslede stramninger gældende fra d. 21. oktober 2014.
 
EU-Kommissionen har modtaget et brev fra de Russiske myndigheder, som præciserer, at Rusland fra d. 21. oktober vil indføre midlertidige restriktioner for import af en række produkter, som også angivet i Fødevarestyrelsens varsel af 20. oktober 2014.
 
De russiske myndigheder begrunder de varslede restriktioner med fund af stoffer, som strider mod de russiske veterinære betingelser for import af visse produkter eksporteret fra EU til Rusland, herunder også Danmark. Det drejer sig om fund af tungmetaller og chloramphenicol.
 
Ifølge de russiske myndigheder skulle alle produkter, som er afsendt før 21. oktober, og som ankommer til den russiske grænse inden d. 26. oktober, kunne importeres efter almindelige procedurer efterfulgt af laboratorietest i relation til produkternes sikkerhed.
 
Ifølge Kommissionen drejer det sig om følgende varer (angivet med toldkoder):
  • Spiselige slagtebiprodukter af kvæg og svin (fra toldkode 0206 og 0210)
  • Spiseligt mel og pulver af kød og slagtebiprodukter (fra toldkode 0210)
  • Fedt inkl. spæk (toldkode 1501)
  • Talg fra kvæg (fra toldkode 1502)
Restriktionerne vil fremgå af Eksportrestriktionslisten, idet disse restriktioner ikke er direkte forbundet med importforbuddet.

 
De her nævnte restriktioner vil altså ikke fremgå af listen over produkter, som er omfattet af det russiske importforbud som følge af de politiske sanktioner, men af listen med eksportrestriktioner, da de nye restriktioner er begrundet i veterinære mangler i forbindelse med eksport fra EU-lande​​​.
 
20. oktober 2014 – Rusland – Stramninger af importforbud
Rusland har d. 20. oktober 2014 meddelt, at de vil foretage stramninger af listen med produkter, som er omfattet af importforbuddet. Argumentationen herfor skulle være overtrædelser fra en række lande, som har eksporteret produkter, som ikke har opfyldt de russiske kriterier for import.

Fødevarestyrelsen har endnu ikke modtaget nogen konkrete informationer om omfanget af de kommende stramninger, og hvilke produkter der vil blive omfattet. De russiske myndigheder har dog oplyst, at stramningerne vil blive indført fra d. 21. oktober 2014.

På denne baggrund kan Fødevarestyrelsen ikke udelukke, at virksomheder, som har produkter på vej til Rusland, kan opleve problemer ved ankomst til den russiske grænse.

Fødevarestyrelsen vil her på siden orientere om stramningerne af importforbuddet, så snart der modtages yderligere information.
 
21. august 2014 – Rusland – Ændringer til importforbud
Rusland har d. 20. august 2014 meddelt ændringer til listen med produkter, som er omfattet af importforbuddet. Listen ovenfor er derfor opdateret på baggrund af EU-Kommissionens oversættelse af den reviderede liste fra Rusland.
 
Vær opmærksom på noterne og, at der kan være et behov for både at forholde sig til toldkoden og beskrivelsen af produktet. De nye ændringer er markeret med skrift i kursiv i listen for at synliggøre, hvilke ændringer der er meddelt pr. 20. august 2014.
 
12. august 2014 – Rusland – Eksport fra Grønland og Fæerøerne
International Handel har fået oplyst af den danske ambassade i Moskva, at de russiske myndigheder har oplyst, at eksport fra Grønland go Færøerne ikke er omfattet af importforbuddet.
 
Ligeledes har den danske ambassade i Moskva bekræftet, at både Hviderusland og Kazakhstan, som er medlemmer af Toldunionen med Rusland, ikke vil introducere det russiske importforbud i de to lande. De vil dog sikre sig, at produkter, som eksporteres fra de lande, som er berørt af importforbuddet, ikke kanaliseres til Rusland via hhv. Hviderusland og Kazakhstan.
 
8. august 2014 – Rusland – Importforbud
Den danske ambassade i Moskva har oplyst, at myndighederne i Rusland fra d. 6. august afviser alle forsendelser, som ankommer til Rusland, og som er omfattet af det indførte importforbud. Det er derfor Fødevarestyrelsens opfattelse, at alle forsendelser på vej til Rusland, som ikke er importeret til Rusland inden 6. august, og som er omfattet af forbuddet, må forventes at blive afvist ved ankomst.
 
Der er stadig mulighed for at udstede præcertifikater for eksport til Rusland. Rusland har lukket for importen, men ikke taget danske virksomheder af listen. Det betyder, at der stadig kan udstedes præcertifikater som hidtil.
 
Af det underskrevne russiske dekret, som beskriver importforbuddet, fremgår det, at det vil have et års løbetid. Fødevarestyrelsen kan derfor på nuværende tidspunkt ikke sige noget om udsigterne til, at forbuddet ophæves, og hvornår eksporten af danske produkter igen kan genoptages. Men det må forventes at kunne tage lang tid.
 
Det fremgår desuden, at forbuddet ikke omfatter produkter beregnet til babymad.
 
Fødevarestyrelsen vil på denne side forsøge at præsentere relevante oplysninger om importforbuddet. Skulle der ske væsentlige ændringer i forhold til importforbuddet, vil dette ligeledes blive meldt ud i et ekstraordinært nyhedsbrev fra Certifikatdatabasen. Det kan derfor være en god idet at abonnere på Nyhedsbrev om certifikatdatabasen, hvis man vil orienteres om væsentlige ændringer i forhold til importforbuddet.
 
 ​
Permitted volumes of import of goods to the Russian Federation, intended for baby food.

​Name of products

​Volume kg.

​0202309005 ​​Veal, boneless, chopped, frozen, organic​25.000
​Beef, boneless, chopped, frozen, organic​35.000
​0207271009​Boneless turkey meat (carcass part), frozen, organic​15.000

​0207141009 ​

 

​Chicken meat (gallus domesticus), frozen, boneless, organic​10.000
​0710100000 ​Organic potatoes, cubes of 10mm, steamed, frozen​81.000
Organic potatoes, cubes of 4mm, steamed, frozen​23.000
​Organic potatoes, cubes of 6mm, steamed, frozen​10.500
​0710210000​Peas organic, peeled, steamed, frozen​17.000

​0710220000

​Green beans, organic, steamed, pieces​​3500
​0710400000​Corn sugar (corn), organic, steamed, frozen20.000
0710809500​Courgettes, organic steamed, pieces, frozen​​101.000
​Carots, steamed, pieces, frozen​220.000
​Pumpkin, Organic, cubes, frozen​60.000
​Onions, organic, steamed, pieces, frozen6000​
​Leeks, organic, 20x20 mm cubes, frozen​1500
​Organic broccoli, cubes, 5 cm, steamed, frozen​50.000
​Cauliflower, organic, steamed, pieces, frozen​56.000
​Parsnip, organic, pieces, steamed, frozen​4500
​Fennel, organic, pieces, frozen

​3000

​Celery, organic, pieces, frozen​1500
​Beets, organic, cubes 10mm, frozen​3500
0712909000​ ​​Dill, organic, dried200​
​Parsley, organic, dried​50

​ 

Rusland – tilføjelsestekst vedr. M&K-udbrud i Bulgarien
Information vedrørende instrukser fra de russiske veterinærmyndigheder om tilføjelsestekster i eksportcertifikater til Rusland om M & K-udbruddet i Bulgarien
 

21. oktober 2011

Kun ændret tilføjelsestekst vedrørende mund-og klovsyge i Bulgarien, hvis forsendelsen indeholder dyr eller råvarer med oprindelse i Bulgarien.

I brev til EU-Kommission oplyser de russiske veterinærmyndigheder, at kravet om tillægsattestation vedrørende mund- og klovsyge-udbruddet i Bulgarien kun vedrører forsendelser, der eksporteres direkte fra Bulgarien til Den Russiske Føderation eller forsendelser fra andre EU-lande, hvori der indgår dyr eller råvarer, som er samhandlet fra Bulgarien.

Det vil sige, at der IKKE skal laves en tilføjelsestekst med mindre forsendelsen omfatter dyr eller råvarer med oprindelse i Bulgarien.

Såfremt der er forsendelser, som omfatter dyr eller råvarer fra Bulgarien, skal teksten ”except Burgas Region in Bulgaria” indsættes i det relevante certifikat (i afsnittet, som omhandler sundhedsstatus for besætninger eller administrative områder for så vidt angår mund- og klovsyge) (concerning the well-being of farms or administrative territoriums with regards to the foot-and-mouth disease).

Tilføjelsen foretages i håndskrift i på engelsk og skal underskrives og afstemples af embedsdyrlægen.
De Russiske veterinærmyndigheder ønsker således stadig ikke at modtage dyr og produkter af modtagelige arter, der stammer fra Burgas Regionen i Bulgarien.

6. oktober 2011

Ændret tilføjelses tekst angående mund-og klovsyge i Bulgarien.

De forholdsregler, der skal tages ved eksport fra EU-medlemsstaterne til Den Russiske Føderation grundet mund- og klovesyge-situationen i Bulgarien gælder nu ikke længere hele Bulgarien, men kun Burgas-regionen i Bulgarien (jvf. meddelelse fra EU-Kommissionen den 6. sept. 2011).

De russiske myndigheder ønsker fra og med den 5. september 2011 og de næste 12 måneder tilføjet følgende bemærkning: "except Burgas Region in Bulgaria for FMD" eller "except Burgas Region in Bulgaria” i relevante veterinærcertifikater, der er forhandlet mellem EU og Rusland.
 
Restriktionen er gældende for avlsmateriale og levende dyr, der er modtagelige for mund- og klovesyge, oksekød, fåre- og svinekød, mælk og mælkeprodukter, færdige produkter fremstillet af oksekød, fåre- og svinekød og mælk, som ikke har været varmebehandlet til en temperatur ikke under 70°C i 20 minutter, foder af animalsk oprindelse og andre råmaterialer, og produkter, der fremkommer ved slagtning af dyr, der er modtagelige for mund- og klovesyge, anvendt udstyr til hold af ovennævnte dyr samt udstyr anvendt til slagtning og produktion af kød fra disse dyr. Også foder af planteoprindelse beregnet til fodring af dyr, der er modtagelige for mund- og klovesyge er omfattet. 

BEMÆRK: Alle certifikater, der følger produkter der har været varmebehandlet til en temperatur ikke under 70°C i 20 minutter er fritaget for tilføjelsen.

Delvis ophævelse af tilføjelse til visse certifikater om, at animalske produkter eller levende dyr fra relevante dyrearter ikke stammer fra Bulgarien-6. juli 2011.

Fødevarestyrelsen har dags dato fra EU Kommissionen fået oplyst, at kravet fra russisk side om visse garantier tilføjet til visse certifikater ved eksport til Rusland, grundet mund-og klovsyge udbruddet i Bulgarien, nu ikke længere gælder for varmebehandlede animalske produkter.

Det understreges fra russisk side, at kravet STADIG gælder for ikke-varmebehandlede produkter.
 

6. juli 2011

Delvis ophævelse af tilføjelse til visse certifikater om, at animalske produkter eller levende dyr fra relevante dyrearter ikke stammer fra Bulgarien.

Fødevarestyrelsen har dags dato fra EU-Kommissionen fået oplyst, at kravet fra russisk side om visse garantier tilføjet til visse certifikater ved eksport til Rusland, grundet mund-og klovsyge-udbruddet i Bulgarien, nu ikke længere gælder for varmebehandlede animalske produkter.

Det understreges fra russisk side, at kravet STADIG gælder for ikke-​varmebehandlede produkter.

 

Ændret 19. juli 2021