Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Erstatningscertifikater

Hvornår erstatter Fødevarestyrelsen INTRA-certifikater i TRACES?

​Helt generelt er et udstedt certifikat en erklæring fra myndigheden i afsenderlandet til myndigheden i bestemmelseslandet vedrørende en specifik sending.

At et certifikat er udstedt, vil sige, at embedsdyrlægen har underskrevet, stemplet og udleveret den udfyldte papirversion af certifikatet til eksportøren eller transportøren.
Embedsdyrlægen er ved udstedelse af certifikater underlagt bestemmelserne i Certifikatbekendtgørelsen.

Du kan finde Certifikatbekendtgørelsen og vejledningen til bekendtgørelsen her.

Et erstatningscertifikat er et nyt udstedt certifikat, der er en erstatning for et allerede udstedt certifikat. I TRACES er der sporbarhed mellem det erstattede certifikat og det nye certifikat.
 
For at sikre integriteten af udstedte certifikater, kan udstedte certifikater ikke annulleres så snart de er ude af Fødevarestyrelsens hænder. I stedet kan der anmodes om udstedelse af et erstatningscertifikat.

Når Fødevarestyrelsen har udstedt og udleveret certifikatet til eksportøren eller transportøren, bliver certifikatet ikke ændret, medmindre ét af følgende vilkår er opfyldt:
  • Konstatering af fejl og mangler, som Fødevarestyrelsen har begået, og hvor Fødevarestyrelsen selv har mulighed for at verificere, at der er begået en fejl.
    • Eksempel: Antal dyr er ikke rettet, selv om Fødevarestyrelsen har afvist dyr fra sendingen.
    • Eksempel: Fejl i tillægsgarantier på del 2 (Sundhedsoplysninger).​
  • Den kompetente myndighed i bestemmelses- eller transitlandet anmoder styrelsen om at rette fejl eller mangler ved et udstedt certifikat, og hvor Fødevarestyrelsen enten kan verificere, at der er begået en fejl, eller den kompetente myndighed i udlandet kan garantere for de oplysninger, som de ønsker ændret.
    • Eksempel: Rettelse af bestemmelsessted.
    • Eksempel: Rettelse af modtager.
Det vil sige, at fejl, som den, der har oprettet certifikatet i TRACES, selv har begået, ikke vil resultere i, at der laves et erstatningscertifikat.

Dog vil der ved direkte eksporter fra en besætning, hvor der ikke er en PC på stedet, og hvor der i forhold til det printede certifikat foretages rettelser inden udstedelsen, fx af bilens registreringsnummer, udarbejdes et erstatningscertifikat med de rettelser, som er foretaget på stedet i papirversionen.

Det er derfor vigtigt, at man som eksportør sørger for at angive de korrekte oplysninger fra starten i forbindelse med forhåndsanmeldelsen i Eksportportalen.

Der kan naturligvis foretages rettelser af et endnu ikke udstedt certifikat. Men jo flere rettelser der er til Del I i INTRA-certifikatet for dyr, desto længere tid tager det at afslutte udfyldelsen af certifikatet. Derfor kan prisen for synet af sendingen blive højere.

Desuden vil ændringer vedrørende sendinger, som indmeldes senere end forhåndsanmeldelsesfristen, og som eksporteres direkte fra besætningen, betinge, at der kan opkræves et højere gebyr.
 
Ændret 23. juli 2020