Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Primærprodukter, der må sælges ved stalddør og til lokale butikker og restauranter

Hvilke primærprodukter må man sælge, og hvordan kan produkterne sælges ved "stalddøren" fra f.eks. en landmand, fisker, gartner, jæger eller biavler direkte til forbrugerne eller til lokale detailvirksomheder?

​​​​​​​​​Primærprodukter er f.eks. æg, mælk, honning, fisk, muslinger, frugt og grønt, bær og svampe. Fersk kød fra f.eks. kyllinger og ænder er ikke pri​​mærprodukter. 

Frugt og grønt, kartofler, svampe, tang og andre alger ved stalddørssalg mv.

Salg af frugt og grønt, kartofler, svampe, tang og andre alger ved stalddøren mv.​

Slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs eller kal​kuner fra stalddør, gårdbutik m.m.

Læs denne guide, hvis du vil sælge slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs eller kalkuner fra din egen stalddør eller gårdbutik 

Du kan også klikke dig frem til reglerne i denne interaktive guide:

Sådan sælger du dine slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs eller kalkuner 

Slagtede kaniner ved stalddørssalg og lokalt detailsalg

Slagtede kaniner ved stalddørssalg 

Opdrættere af kaniner må på bedriften slagte og sælge egne kaniner direkte til forbrugere ved stalddøren. Opdrætteren må tage organerne ud af dyrene før salg af det ferske kød til forbrugere, men udtagningen skal foregå hygiejnisk forsvarligt. Kaninerne kan eventuelt være flået.

Hvis man vil sæ​​lge ved stald​døren, skal man overholde følgende betingelser:

 • Opdrætteren skal overholde reglerne for slagtning og aflivning af dyr.
 • opdrætteren skal bortskaffe det animalske affald efter reglerne i forordning om animalske produkter.
 • Salget til forbrugeren skal ske på bedriften.
 • Opdrætteren skal være registreret i Fødevarestyrelsen til stalddørssalg.
 • Der må årligt højst sælges 500 kaniner til forbrugerne og til lokale butikker og restauranter i alt.
 • Opdrætteren skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at der ikke sælges mere end 500 kaniner til forbrugerne og til lokale butikker og restauranter i alt.

Slagtede kaniner ved salg til lokale butikker og restauranter  

Opdrættere af kaniner må på bedriften slagte og sælge egne kaniner direkte til lokale butikker og restauranter. Opdrætteren må tage organerne ud af dyrene før salg af det ferske kød til lokale butikker og restauranter, men udtagningen skal foregå hygiejnisk forsvarligt. Kaninerne kan eventuelt være flået.

Hvis ​man vil levere til lokale butikker og restauranter, skal man overholde følgende betingelser:

 • Opdrætteren skal overholde reglerne for slagtning og aflivning af dyr.
 • Opdrætteren skal bortskaffe det animalske affald efter reglerne i forordning om animalske biprodukter.
 • Butikkerne og restauranterne må højst ligge 50 km væk fra bedriften.
 • Opdrætteren skal være registreret i Fødevarestyrelsen til at sælge til lokale butikker og restauranter.
 • Der må årligt højst sælges 500 kaniner til forbrugerne og til lokale butikker og restauranter i alt.
 • Opdrætteren skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at der ikke sælges mere end 500 kaniner til forbrugere og lokale butikker og restauranter i alt.

Slagtet opdrættet fjervildt ved stalddørssalg og lokalt detailsalg

Slagtet opdrættet fjervildt ved stalddørssalg

Opdrættere af opdrættet fjervildt, f.eks. vagtler, perlehøns, fasaner, agerhøns, rødhøns, stenhøns og gråænder, må på bedriften slagte og sælge eget opdrættet fjervildt direkte til forbrugerne ved stalddøren. Opdrætteren må tage organerne ud af dyrene før salg af det ferske kød til forbrugere, men udtagningen skal foregå hygiejnisk forsvarligt. Det opdrættede fjervildt kan eventuelt være plukket.

Hvis man vil sælge ved stalddøren, skal man overholde f​​ølgende betingelser:

 • Opdrætteren skal overholde reglerne for slagtning og aflivning af dyr.
 • Opdrætteren skal bortskaffe det animalske affald efter reglerne i forordning om animalske biprodukter.
 • Salget til forbrugeren skal ske på bedriften.
 • Opdrætteren skal være registreret i Fødevarestyrelsen til stalddørssalg.
 • Der må årligt højst sælges 2.000 stykker opdrættet fjervildt til forbrugerne og til lokale butikker og restauranter i alt.
 • Opdrætteren skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at der ikke sælges mere end 2.000 stykker opdrættet fjervildt til forbrugerne og til lokale butikker og restauranter i alt.
Opdrætteren må ikke slagte strudsefugle på bedriften for at sælge dem til forbrugerne ved stalddørssalg.
 

Slagtet opdrættet fjervildt – salg til lokale butikker og restauranter

Opdrættere af opdrættet fjervildt, f.eks. vagtler, perlehøns, fasaner, agerhøns, rødhøns, stenhøns og gråænder, må på bedriften slagte og sælge eget opdrættet fjervildt direkte til butikker og restauranter. Opdrætteren må tage organerne ud af dyrene før salg af det ferske kød til lokale butikker og restauranter, men udtagningen skal foregå hygiejnisk forsvarligt. Det opdrættede fjervildt kan eventuelt være plukket.

Hvis man vil sælge til lokale butikker og restauranter, skal man overholde følgende betingelser:​

 • Opdrætteren skal overholde reglerne for slagtning og aflivning af dyr.
 • Opdrætteren skal bortskaffe det animalske affald efter reglerne i forordning om animalske biprodukter.
 • Butikkerne og restauranterne må højst ligge 50 km væk fra bedriften.
 • Opdrætteren skal være registreret i Fødevarestyrelsen til at sælge til lokale butikker og restauranter.
 • Der må årligt højst sælges 2.000 stykker opdrættet fjervildt til forbrugerne og til lokale butikker og restauranter i alt.
 • Opdrætteren skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at der ikke sælges mere end 2.000 stykker opdrættet fjervildt til forbrugerne og til lokale butikker og restauranter i alt.
Opdrætteren må ikke slagte strudsefugle på bedriften for at sælge dem til butikker og restauranter.
 
Nedlagt vildt ved stalddørssalg og salg til lokale detailvirksomheder
Ved vildt forstås vildtlevende småvildt (f.eks. fuglevildt og harer) og vildtlevende storvildt (fx hjortedyr), som må nedlægges ved jagt til konsum efter reglerne for jagt og fredning. 
 
En jæger må hvert år sælge op til 500 stykker vildtlevende uåbnet småvildt (fx fuglevildt og harer) og 15 stykker vildtlevende storvildt (f.eks. hjortedyr) direkte til forbrugere og til lokale butikker og restauranter.

Indvoldene må ikke være taget ud af småvildt, men småvildtet kan evt. være plukket eller flået ved jægerens bopæl eller på jagtstedet.

Storvildt brækkes af jægeren og kan evt. være flået ved jægerens bopæl eller på jagtstedet. I forbindelse med flåning kan jægeren fjerne underben og hoved fra vildtet.

Vildtet skal være nedlagt af jægeren selv.
 

Stalddørssalg i forhold til fødevarevirksomhed 

Hvis der på jagtstedet eller jægerens bopæl er en autoriseret eller registreret fødevarevirksomhed, skal stalddørssalg af vildt direkte fra jægeren til forbrugerne holdes adskilt fra denne fødevarevirksomhed.
 

Salg til butikker og restauranter 

Jægeren må kun sælge til butikker og restauranter, som ligger inden for en radius af 50 km fra jægerens bopæl eller jagtstedet.
 
Jægeren skal ikke være registreret hos Fødevarestyrelsen til disse aktiviteter.
 

Salg fra detailvirksomhed 

Hvis en jæger vil sælge vildtlevende storvildt, hvor kødet er skåret op, eller vildtlevende småvildt, hvor indvoldene er taget ud og kødet evt. er skåret op, skal jægeren etablere en detailvirksomhed. Udtagning af organer af småvildt samt opskæring af vildt skal foregå i detailvirksomheden. Virksomheden skal være registreret som detailvirksomhed. Virksomheden skal have faciliteter som en slagterbutik eller restaurant. Hvis vildtet modtages med fjer eller pels, skal virksomheden også have faciliteter til at plukke eller flå vildtet. Jægeren kan selv etablere en sådan virksomhed.

Detailvirksomheden kan sælge småvildt, som har fået indvoldene taget ud, og opskåret kød af vildt til forbrugerne og i begrænset mængde til andre butikker og restauranter. Salget til andre detailvirksomheder skal ske efter reglerne for begrænset afsætning til andre detailvirksomheder, herunder at værdien af salget til andre detailvirksomheder højst må udgøre 1/3 af den totale omsætning af animalske fødevarer, og at der kun må leveres til detailvirksomheder, der ligger inden for en radius af 50 km.
 
Fisk og krebsdyr – salg direkte fra fiskefartøjer eller dambrug 
Salg af fisk og krebsdyr direkte fra fiskefartøjer eller dambrug
 
Muslinger m.m. – salg direkte fra fiskefartøj eller opdræt og til lokale detailvirksomheder
 
Mælk ved stalddørssalg
Rå mælk må kun sælges direkte til forbrugeren ved stalddøren. 

 
Hønseæg fra stalddør, gårdbutik m.m.

Læs denne guide, hvis du vil sælge hønseæg fra din stalddør, gårdbutik m.m.

Du kan også klikke dig frem til reglerne i denne interaktive guide:

Æg af andre arter end høns, f.eks. andeæg og vagtelæg - fra stalddør, gårdbutik m.m.
Du må sælge æg fra andre arter end høns ved stalddøren, levere til egen detailbutik, restaurant eller bod, til eget ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning eller til fuldt autoriseret ægpakkeri. Det kræver dog, at:
 • Besætningen er registreret i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).
 • Du som primærproducent også bliver registreret på landbrugsindberetning.dk, dels til at fodre dine dyr, og dels til at producere fødevarer. Vælg "Foder og fødevarer" og udfyld med dine oplysninger.
 • Æggene ikke er sorteret i kvalitets- eller vægtklasser.
 • Der samlet (hønseæg og andre æg) leveres højest 312.000 æg ved stalddørssalg, til egen butik eller restaurant på bedriften, ved levering til egen bod på lokalt marked og ved levering til eget pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.
 • Opdrætteren for hvert regnskabsår kan dokumentere, at der højst sælges 312.000 æg ved stalddørssalg, ved levering til egen butik eller restaurant på bedriften, ved levering til egen bod på lokalt marked og ved levering til eget pakkeri, med autorisation til begrænset, lokal omsætning.
 • Du holder æg fra andre arter end høns adskilt fra hønseæg, hvis du sælger begge dele.
Hvis du sælger æg fra andre arter end høns, f.eks. fra ænder eller vagtler, er der ikke krav om, at dyrene skal testes for salmonella ved salg fra stalddøren, gårdbutik m.m.

Hvis du vil sælge æg af andre arter end høns fra stalddørssalg

Hvis du vil sælge æg af andre arter end hønseæg direkte fra din egen stalddør, skal du – ud over ovenstående – også sørge for at:
 • Du er registreret i Fødevarestyrelsen til stalddørssalg af æg.
 • Æggene ikke bliver solgt direkte fra bedriftens ægopbevaringsrum, hvis der også opbevares æg til ægpakkeri i rummet.
 • Forbrugeren selv skal hente æggene på bedriften.

Hvis du vil levere til egen butik eller restaurant på bedriften eller egen bod

Hvis du vil levere æg af andre arter end høns til egen butik eller restaurant på bedriften eller egen bod, skal du – ud over de krav, som er beskrevet ovenover lige under overskriften "Æg fra andre arter end høns ved stalddørssalg, gårdbutik m.m." – også sørge for at: 
 • Du er registreret i Fødevarestyrelsen til at levere æg til egen butik eller restaurant.
 • Du må kun sælge æg til egne butikker og restauranter på bedriften eller egne boder på lokale markeder.

Hvis du vil levere æg til eget ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning

Hvis du vil levere dine æg fra andre arter end høns til dit eget ægpakkeri, skal du – ud over de krav, som er beskrevet ovenover lige under overskriften "Æg fra andre arter end høns ved stalddørssalg, til egen detailbutik m.m." – også sørge for, at:
 • Ægpakkeriet kun sælger æggene til detailvirksomheder, der ligger inden for 50 km fra pakkeriet.
 • Du er registreret i Fødevarestyrelsen til at levere æg til eget ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning.
Ud over ovenstående må du som opdrætter uden begrænsninger i antal eller afstand levere æg til "almindelige" pakkerier, dvs. pakkerier med fuld autorisation.

Honning ved stalddørssalg og til fødevarevirksomheder
 
Fødevarer, der IKKE må sælges ved stalddør eller til lokale detailvirksomheder

St​​ørre husdyr, f.eks. svin, okse, kalv, får, lam, heste, bison og strudse, skal slagtes på et autoriseret slagteri, og kød fra disse dyr må ikke sælges ved stalddøren.

Landmanden må gerne formidle salg af kød fra dyrene til forbrugere eller butikker og restauranter, når dyrene er slagtet på et autoriseret slagteri. Det kræver dog, at landmanden er registreret som kødformidler i Fødevarestyrelsen, medmindre der er tale om virksomhed under bagatelgrænsen.

Du bliver registr​​eret som kødformidler ved brug af følgende blanket, hvor du skal vælge virksomhedstypen ”Internethandel (udelukkende salg og markedsføring. Hvis virksomheden har en fysisk forretning eller lager, eller har produktion, skal der vælges en anden virksomhedstype)”:

Brug denne blanket: Start fødevarevirksomhed –​ Autorisation/ registrering/ejerskifte/ændring/ophør

Kødformidling kan f.eks. foregå ved at forbrugeren udvælger et af landmandens dyr, som landmanden sender til slagtning på et autoriseret slagteri. Kødet leveres til forbrugeren fra slagteriet eller en detailvirksomhed.​

Registrering af salg ved stalddør og til lokale butikker og restauranter  


Ændret 22. november 2022