Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fødevarevirksomhed i privat bolig

Flere små fødevarevirksomheder dukker op i lokaler, der primært fungerer som privat bolig. Der bliver bagt kager, produceret chokolade eller flødeboller, brygget øl, produceret ost, marmelade/chutneys og babymad/-mos, tilberedt frokost eller aftensmad til take-away eller catering, eller serveret og solgt mad til en lille gruppe kunder, som spiser i boligen. På denne side kan du læse om reglerne for at drive fødevarevirksomhed i en privat bolig.

Vær også opmærksom på retningslinjerne mod COVID-19 på coronasmitte.dk.

Virksomheden skal være registreret eller autoriseret hos Fødevarestyrelsen

En fødevarevirksomhed i en privat bolig skal som udgangspunkt være registreret hos Fødevarestyrelsen. Nogle aktiviteter kræver autorisation. Hvorvidt virksomheden skal registreres eller autoriseres afhænger af aktiviteterne, fx om der bliver produceret fødevarer og i hvilket omfang. Når du har anmeldt din fødevarevirksomhed til Fødevarestyrelsen, får du at vide, om virksomheden skal registreres eller autoriseres.

 

Hygiejne i og indretning af virksomhed i privat bolig

Hvis du driver fødevarevirksomhed i privat bolig, skal du følge fødevarelovgivningen. Der er bestemte krav til hygiejne og indretning i din fødevarevirksomhed og særlige forhold, du skal være opmærksom på, fx hvis du har børn eller dyr i hjemmet. Du har ansvaret for, at forbrugerne ikke bliver syge af de fødevarer, du sælger.
 
 

Hvad betyder det, at lokalerne fortrinsvis bruges til privat beboelse?

Hvis du bruger et køkken i en privat bolig som fødevarevirksomhed, må det ikke hæmme de private aktiviteter i køkkenet. Din fødevareproduktion må fx ikke stå i vejen for, at beboerne/familien kan tilberede de normale måltider – morgenmad, frokost, eftermiddagsmad, aftensmad – eller i øvrigt forhindre det normale familieliv i køkkenet.
 
 

Brug af råvarer fra egen have eller egne dyr

Hvis du dyrker frugt og grønt, herunder krydderurter, i egen have ved den private bolig, kan du bruge disse produkter i mindre mængder i produktionen.
 
 

Andre regler – om egenkontrol, sporbarhed og tilbagetrækning af fødevarer mv.

Der er en række andre emner inden for fødevarelovgivningen, som også er relevante for fødevarevirksomhed i private boliger.

Læs mere om:

Egenkontrol i fødevarevirksomheder

Sporbarhed af fødevarer

Tilbagetrækning og tilbagekaldelse af farlige fødevarer fra forbrugerne

Mærkning 

Fødevarekontaktmaterialer


Fødevarestyrelsen kommer på kontrol

Virksomheden kan få kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen, og styrelsen skal til enhver tid have adgang til virksomheden, til virksomhedens forretningsbøger og elektronisk materiale m.v.
 

Betaling for kontrol

En fødevarevirksomhed i en privat bolig skal typisk ikke betale for ordinær offentlig kontrol fra Fødevarestyrelsen, men alle virksomheder skal betale et årligt beløb for Fødevarestyrelsens kampagnekontrol. Alle engrosvirksomheder skal betale et beløb for omkostninger ved Fødevarestyrelsens Rejsehold.
Hvis virksomheden får en sanktion, skal virksomheden betale for Fødevarestyrelsens opfølgende kontrolbesøg.
 
 

Regler fra andre myndigheder

Det er virksomhedens ansvar at tjekke for regler fra andre myndigheder. Det kan være regler for at etablere en fødevarevirksomhed i et beboelseskvarter, fx miljølovgivning (affald, lugt) og kommunal planlægning (hvorvidt man må drive virksomhed i området). Det kan eksempelvis også være regler fra SKAT (afgifter) og regler om arbejdsmiljø (udluftning, gulvbelægning).

Ændret 29. juli 2021