Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forebyggelse og bekæmpelse af bakterier og virus i fødevarer

Myndigheder og erhverv gør meget for at forebygge og bekæmpe bakterier og virus i fødevarer og dermed undgå, at forbrugere bliver syge af fødevarebårne sygdomme.

​​​Det er vigtigt at reducere kontamination af fødevarer med bakterier, virus og parasitter i alle produktionsled fra jord til bord. Det vil sige lige fra primærproduktionen – forarbejdningen – opbevaringen – til tilberedningen af fødevarer i køkkenet.

Det er umuligt fuldstændigt at udrydde sygdomsbakterier og virus i fødevarer. Man kan dog nedsætte frekvensen og graden af sygdomsbak​terier og virus i fødevarer ved at tage hygiejniske forholdsregler og dermed minimere den sundhedsmæssige risiko.

​Myndighederne har siden starten af 90´erne udviklet handlingsplaner for en række fødevarebårne zoonoser, som er sygdomme, der overføres fra dyr til mennesker via fødevarer – bl.a.  for salmonella og campylobacter.

 
Hvordan bekæmper man fødevarebårne zoonoser?
Samfundsøkonomiske omkostninger ved sygdom pga. madbakterier
Det koster for både samfundet og den enkelte, når borgere bliver syge af fødevarer. Omkostningerne afhænger bl.a. af, hvor hårdt man er ramt. De fleste madbakterier kan både give mild og alvorlig sygdom og endda i mere sjældne tilfælde være dødelige.
 
Det tidligere Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet (IFRO) har i 2017 for Fødevarestyrelsen beregnet omkostningerne ved sygdom på grund af salmonella, campylobacter, listeria og STEC. Beregningerne tog hensyn til de mulige udfald af sygdommen, herunder kroniske forløb og dødsfald, værdien af tabt livskvalitet ved sygdomsperioder og dødsfald.

IFRO konkluderer bl.a., at af de forskellige madbakterier giver campylobacter den højeste økonomiske sygdomsbyrde (ca. 1 mia. om året) i Danmark, bl.a. fordi sygdomstallet for campylobacter er højt.
 
Læs mere om bakterier og virus
 ​​
Lovstof og regler

Her finder du en oversigt over regler for mikrobiologi og zoonoser


Ændret 8. oktober 2021