Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Godkendte grupper af primærproducenter (fiskere)

Produktionsområderne for muslingefiskeri bliver som udgangspunkt åbnet for hver enkelt fisker (primærproducent), men der er mulighed for at organisere sig i grupper af primærproducenter.

​​​​​​Fødevarestyrelsen kan ​​​ifølge Muslingebekendtgørelsen tillade primærproducenter, der høster vildtlevende musli​​​nger m.m. i samme midlertidige eller permanent klassificerede produktionsområder, at gå sammen i en gruppe og etablere en fælles plan til udtagning, indsendelse og undersøgelse af vandprøver og prøver af muslinger m.m. samt indberetning af resultaterne.
 

Pt. eksisterer der 3 grupper, der henholdsvis kalder sig​:
- "Foreningen Muslingeerhvervet"
- "Muslingefiskeri Østkysten"
- "Jartom Konk"
 
"Jartom Konk" er en gruppe af fiske, som primært høster konk, og gruppen består af fartøjerne T40 og T299 (opdateret d. 16. januar 2019).
 
"Muslingefiskeri Østkysten" vil på hjemmesiden blive angivet som "Muslingefiskeri Østkysten" og består af fartøjerne med havnekendingsnumrene: HO2, HO6, HO7 og HO32 (opdateret d. 17. august 2020).
 
Den seneste redigerede medlemsliste fra Foren​​ingen Muslingeerhvervet er fra d. 1. oktober 2021 (se listen nedenfor). Gruppen vil blive angivet som "Foreningen Muslingeerhvervet".
 
Fartøjer med havnekendingsnumre, som ik​ke figurer på gruppernes medlemslister, skal selv sørge for udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver, samt indberetning af resultaterne til Fødevarestyrelsen.
 

Liste over fartøjer tilme​​​​​ldt gruppen 'Foreningen Muslingeerhvervet' med havnekendingsnummer:


Havn​​e-​

kendings-

nummer

Havn​​e-

kendings-

nummer​

Havn​​e-

kendings-

nummer​

Havn​​e-

kendings-

nummer​

Havn​​e-​

kendings-

nummer​​

A5

HM198

L472​

SK49

T58​

A36

HM405

L491

SK96

T112​​

A60

HM426

L500

SK100

T121

A122

HM911

L511

SK156

T194

A956

L34

L933

SK489

T229

AS56

L54

L935

SK919

T300

E27

L102

L941

SK920

T301

E63

L154

SK18

SK924

T310

FN43

L158

SK20

SK925

T938

​HM88

​L253

​SK21

​SK971


 
Fartøjerne er angivet i alfabetisk og numerisk rækkefølge. Skemaet er opdateret d. 16. december 2021.
 


Ændret 17. december 2021